De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cliëntenraden en zorgzwaartebekostiging. 2 Adviesrecht Invoering van zorgzwaartebekostiging heeft gevolgen voor de interne begroting van de instelling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cliëntenraden en zorgzwaartebekostiging. 2 Adviesrecht Invoering van zorgzwaartebekostiging heeft gevolgen voor de interne begroting van de instelling."— Transcript van de presentatie:

1 Cliëntenraden en zorgzwaartebekostiging

2 2 Adviesrecht Invoering van zorgzwaartebekostiging heeft gevolgen voor de interne begroting van de instelling en voor de werkwijze met betrekking tot de toewijzing en organisatie van de zorg.

3 3 Aandachtspunten De regie bij de cliënt De geldstroom binnen de instelling Verschuivingen binnen en tussen instellingen Voorlichting aan cliënten en hun vertegenwoordigers

4 4 De regie bij de cliënt De cliënt moet weten welk pakket hij heeft en op hoeveel uur zorg hij recht heeft !! Hoe kan de cliënt bepalen hoe hij het pakket ingevuld wil zien? Hoe komt de zorgovereenkomst tot stand en wat staat er in? Hoe is de procedure voor de zorgplanbespreking? Hoe flexibel is de aanbieder in zorg op maat en zorg waar de cliënt verblijft? Kan een cliënt nog dagbesteding krijgen bij een andere aanbieder? Hoe wordt aan de cliënt verantwoording afgelegd over de verleende zorg?

5 5 De geldstroom De geldstroom is niet meer top-down, maar bottum-up: het geld komt binnen waar de cliënt zorg krijgt ! De begroting gaat niet meer over het verdelen van kosten tussen locaties, maar over de verhouding tussen direct cliëntgebonden kosten en overige kosten? De toerekening van de niet cliëntgebonden kosten moet verantwoord kunnen worden. Hoe worden nieuwe initiatieven gefinancierd? Accepteer niet dat er te weinig geld gegeven zou worden voor de toegewezen uren. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de onderhandelingen over de kostprijs!

6 6 Verschuiving van gelden Landelijk moet het budgettair neutraal Dit kan verschuiving van gelden tussen instelling tot gevolg hebben, en ook verschuiving binnen instellingen. Is op basis van de eerste opgave in november al bekend wat men binnen de instelling kan verwachten? Is er een plan van aanpak –Op welke termijn moet de verschuiving gerealiseerd zijn? –Is bekend waar er af moet en waar er bij komt? –Hoe worden cliënten en vertegenwoordigers hier bij betrokken en geïnformeerd? –Hoe worden de gevolgen opgevangen voor cliënten die minder gaan krijgen?

7 7 Voorlichting aan cliënten en vertegenwoordigers Is er al een communicatieplan? Krijgen de cliënten en hun vertegenwoordigers informatie over de al ingevulde gegevens en de uitkomst daarvan Kunnen cliënten en vertegenwoordigers hier nog op reageren. Hoe wordt goede communicatie een vast onderdeel van het proces


Download ppt "Cliëntenraden en zorgzwaartebekostiging. 2 Adviesrecht Invoering van zorgzwaartebekostiging heeft gevolgen voor de interne begroting van de instelling."

Verwante presentaties


Ads door Google