De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Synthese: “Zorg voor verslaafde dak- en thuislozen in Utrecht.”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Synthese: “Zorg voor verslaafde dak- en thuislozen in Utrecht.”"— Transcript van de presentatie:

1 Synthese: “Zorg voor verslaafde dak- en thuislozen in Utrecht.”
Sonja van Rooijen en Dorinda Maas

2 Project BinnenPlaats: wat?
Waarom? Een te hoog aantal verslaafde dak- en thuislozen in Utrecht (ze leefden in armoedige omstandigheden en zorgden voor veel overlast.) Oplossing => Project BinnenPlaats Taken: - Leefsituatie en gezondheid van verslaafde dak- en thuislozen verbeteren. - Bijdragen bij de afname van overlast en criminaliteit.

3 Project BinnenPlaats: wat?
Oprichten 8 hostels 24-uursopvangvoorziening 25 per hostel Hostel Maliehof en Hostel Wittevrouwen: voor drugsverslaafde dak- en thuislozen Hostel Hogelanden: voor alcoholverslaafde dak- en thuislozen, zwerfjongeren en verslaafde cliënten met complexe problemen SBWU: Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht: biedt begeleiding en huisvesting aan mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. OGGZ: Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Groningen: men is verantwoordelijk voor het bevorderen van de gezondheid, veiligheid en veiligheid van de burgers.

4 Succesfactoren van deze aanpak
Breed gedeelde zorgvisie Er wordt hulp geboden voor mensen die niet in staat zijn om iets te veranderen aan hun levensomstandigheden. Een sluitende zorgketen Goede relaties tussen organisaties (gemeente, ggz, politie, verslavingszorg,… vormen een keten). Politieke en bestuurlijke daadkracht Overlast kan gesignaleerd, voorkomen en bestreden worden.

5 Zorgvisie SBWU Divisie OGGZ hanteert als uitgangspunt:
Verslaafde dak- en thuislozen zijn niet in de eerste plaats ‘zorgmijders’ of overlastgevers, maar mensen met overwegend chronische en ernstige ggz-problematiek. Men wil voor iedere cliënt een passende, veilige en ondersteunende omgeving creëren waar hij ondanks zijn beperkingen zo zelfstandig mogelijk volgens zijn eigen wensen kan functioneren.

6 Zorgvisie Uitgangspunten: Toegankelijkheid van zorg
Continuïteit van zorg Verhoging kwaliteit van leven Acceptatie drugsgebruik Creëren van een thuismilieu Centraal stellen van de zorgvraag

7 Werkwijze Bemoeizorgattitude = begeleiders houden op eigen initiatief de vinger aan de pols over de leefomstandigheden van cliënten en bieden ook advies en ondersteuning aan. Niet gericht op bestrijden van verslaving. Methodisch werken = de medewerkers laten de cliënten niet los, ook al willen zij in eerste instantie misschien geen hulpverlening aanvaarden. (vertrouwensband!) Begeleidingsmethodiek = eerst materiële problemen aanpakken, vervolgens de verslavingsproblemen. (vertrouwensband!)

8 Resultaten Relevantie van het zorgaanbod
SBWU springt in op het tekort aan begeleiding en woonvoorzieningen. SBWU biedt zorg aan cliënten met complexe problemen. SBWU richt zich op woonbegeleiding versus opvang (bed, bad, brood) SBWU schenkt aandacht aan de psychische gezondheid van cliënten.

9 Resultaten Bereikbaarheid juiste doelgroep
SBWU biedt zorg aan verslaafde dak- en thuislozen die gerekend worden tot de zorgwekkende zorgmijders die zichzelf verwaarlozen en veelal overlast veroorzaken op straat. (Velen waren niet meer welkom in andere voorzieningen.) Resultaten ambulant OGGZ-team Tevredenheidsonderzoek bij cliënten => Begeleiders: spilfunctie in het leven van de cliënten => Uitstroom: 2004: 7 – 2005: 10 => Instroom: 2004: 69 – 2005: 40

10 Resultaten Resultaten Hostel Maliehof Tevredenheid betrokkenen
+ cliënten komen tot rust en hebben een minder gejaagd leven + sommige cliënten kunnen zelfs doorstromen naar een zelfstandige woning mbv ambulante begeleiding + weinig negatieve uitstroom Tevredenheid betrokkenen Goede samenwerking met externe partners Groot deel van cliënten is tevreden van zijn begeleider Medewerkers zijn uitnodigend en flexibel

11 Wat in de toekomst? Men zoekt antwoorden op volgende vragen: Moet men zich beperken tot basale ondersteuning, of kan van cliënten méér verwacht worden? In hoeverre laat men zich leiden door wat bewoners zelf zeggen te willen? Men moet blijven investeren in de kwaliteit van de zorg!


Download ppt "Synthese: “Zorg voor verslaafde dak- en thuislozen in Utrecht.”"

Verwante presentaties


Ads door Google