De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CLIËNTOVERLEG Met neutrale voorzitter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CLIËNTOVERLEG Met neutrale voorzitter."— Transcript van de presentatie:

1 CLIËNTOVERLEG Met neutrale voorzitter

2 CLIENTOVERLEG Achtergrond
Decreet Integrale Jeugdhulp Kind en Gezin (K&G) Algemeen Welzijnswerk (AWW) Centrum voor Leerlingenbegeleiding(CLB) Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGGZ) Vlaams Agentschap Personen met een Handicap (VAPH) Bijzondere Jeugd Bijstand (BJB) Voorgeschiedenis Forum juni 2004 GIS sept 2004 IG sept 2005 Cel Casusoverleg 2006

3 Noden en behoeften aan overleg
Aanwezigheid van cliënt Onafhankelijke positie voorzitter Deontologische code Perspectief van het “gezin” Logistieke ondersteuning

4 Wat is het ? Forum Hulpverleners en cliënt(systeem)
In onderling overleg Onder professioneel voorzitterschap van onafhankelijke casemanager Hulp coördineren, afstemmen en continuïteit bewaken (in alle fasen van het HV proces)

5 Voor wie ? Elke betrokken hulpverlener
In samenspraak(akkoord) met gezin (ongeacht leeftijd minderjarige) Wonende in regio van Welzijnsoverleg Regio Gent (16 gemeenten) Doelstellingen zijn bepaald Casusoverleg kan een meerwaarde zijn HV heeft deze opdracht NIET in zijn takenpakket zitten

6 Voorwaarden overleg Woonplaats cliënt Akkoord cliënt
Doelstelling overleg: duidelijk Deontologische code onderschrijven

7 Voor wie niet ? Opdracht van Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
Opdracht voor CBJ – JRB Verontrustende cliëntsituaties Maatschappelijke noodzaak

8 Andere vormen van overleg
Overleg tussen hulpverleners Netwerk Psychiatrische Thuiszorg Groot Gent Integraal Jongeren Drughulp overleg (12-21) Therapeutische projecten binnen GGZ

9 Structuur cliëntoverleg
Taken voor: Secretariaat Externe voorzitter Hulpverleners Organisatiecel

10 Deontologische Code Hv bespreekt overleg met de cliënt
Cl geeft toestemming tot overleg Hv en cl bespreken aanwezigheid op overleg Hv bespreekt aanwezigheid van derden Hv doet met cl voorbereiding van overleg Gedeeld beroepsgeheim Uitwisselen van gegevens indien relevant en noodzakelijk

11 Voorzitter bewaakt positie cliënt
Hv relatie wordt gerespecteerd Afspraak rond wie cliënt zal informeren Vz maakt verslag Klachten bij hv

12 Effecten Optimalisatie hulpverlening Blinde vlekken
Verhoogde participatie cliënt Toetsen van visie op aanpak Gelijktijdig zelfde info ontvangen

13 Neveneffecten De evaluatie van het cliëntoverleg leert ons iets over het hulpverleningsnetwerk We leren iets over de hiaten in de bestaande hulpverlening We leren iets over participatie van cliënten aan de hulpverlening De resultaten van de evaluaties worden dan ook teruggekoppeld naar de netwerkstuurgroep Jeugdhulp


Download ppt "CLIËNTOVERLEG Met neutrale voorzitter."

Verwante presentaties


Ads door Google