De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 Rol van het Regionaal Welzijnsoverleg Koen Berwouts.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 Rol van het Regionaal Welzijnsoverleg Koen Berwouts."— Transcript van de presentatie:

1 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be Rol van het Regionaal Welzijnsoverleg Koen Berwouts

2 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be Lokaal sociaal beleid •LSB is DRIE partners –Omdat het decretaal omschreven is –Omdat het noodzakelijk is voor de burgers –Omdat het wenselijk is de lokale besturen –Omdat het wenselijk is voor de derden •Samenwerking met derden vereist –Juiste informatie –Objectieve ondersteuning –Constructieve, open dialoog –Evenwichtig overleg in wederzijds respect

3 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be Een kwestie van schaal? •Uitgangspunt: noden van de inwoners van de gemeente (effectiviteit kleinere gemeente) •Relatie gemeentebestuur - OCMW bestuur= gemeentelijk niveau •Taken die niet door individuele OCMW’s of gemeenten kunnen opgenomen worden= intergemeentelijk niveau •Relatie lokale openbare besturen - derden= regionaal niveau

4 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be Gemeentelijk niveau •Relatie gemeentebestuur - OCMW bestuur •Gemeentelijke adviesraden (participatie van de inwoners) •Derden met een expliciete gemeentelijk werkgebied

5 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be Intergemeentelijke samenwerking: voorbeelden OCMW’s •Uitgangspunt: noden van de inwoner van de gemeente •Schuldbemiddeling (bv. De Pinte, Gavere, St-Martens-Latem, Nazareth) •Sociaal verhuurkantoor ( bv. Destelbergen, Melle) •Noodwoningen??

6 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be Intergemeentelijke samenwerking: voorbeelden gemeenten •Uitgangspunt: noden van de inwoners van de gemeente •Lokale drugpreventie en vroeginterventie –Deinze, Zulte, Sint-Martens-Latem, De Pinte en Nazareth –Evergem, Lochristi, Zelzate en Assenede –Aalter en Knesselaere

7 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be Relaties lokale openbare besturen - derden •Uitgangspunt: noden van de inwoners van de gemeente •2 praktijkvoorbeelden: - psychische ambulante begeleiding - crisisopvang minderjarigen

8 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be •Centra geestelijke gezondheidszorg (CGG) •5 in Oost-Vlaanderen •21 vestigingsplaatsen (voornamelijk in centrumsteden) •Geen nood aan CGG in alle gemeentes •Wel aan samenwerkings- modaliteiten met alle gemeentes Psychische ambulante begeleiding Klik hier voor een kaart met voorbeeld

9 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be •Centra voor Kinderzorg en Gezins- ondersteuning (CKG) •6 in Oost-Vlaanderen (Ronse, Zottegem, Lierde, Eke-Nazareth, Evergem en Sint- Niklaas) •Crisisopvang voor -12 jarigen binnen integrale jeugdhulp Crisisopvang minderjarigen Klik hier voor een kaart met voorbeeld

10 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be Regionaal Welzijnsoverleg FACILITATOR - intergemeentelijke samenwerking - samenwerkingsmodaliteiten derden

11 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be Besluit Vlaamse Regering 19 december 1997 •Cre ë ren en stimuleren van regionaal welzijnsoverleg tussen de volgende sectoren :

12 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be 1.Bijstand aan gezinnen 2.Bijstand aan kinderen 3.Openbare centra voor maatschappelijk welzijn 4.Algemeen welzijnswerk 5.Onthaal en integratie van minderheden 6.Zorg voor personen met een handicap 7.Ouderenzorg 8.Bijzondere jeugdbijstand 9.Maatschappelijk opbouwwerk

13 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be Actoren •voorzieningen uit de 9 sectoren van het besluit en belendende/aanverwante sectoren •openbare besturen

14 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be Beleidsplan Provincie Oost-Vlaanderen •Gebiedsgericht ( regionale territoriale schaal ) •Kan worden aangestuurd vanuit het Vlaams (bv. Integrale jeugdhulp) en/of Provinciaal beleid (bv. Lokale drugpreventie) of vanuit de regionale behoeften (bv. Ouderenbeleids- plan Meetjesland) •Meerwaarde van het RWO ligt vervat in de aanpak van gemeenschappelijke projecten in meerdere regio's

15 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be Initiatieven deskundigheidsbevordering •Vorming (bv. internet voor hulpverleners) •Diverse studiedagen

16 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be •Provinciale Sociale Kaart •Interprovinciale Sociale Kaart Initiatieven informatieverstrekking

17 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be •Regionale sociale kaarten –bv. Sociale Kaart Gent •Gemeentelijke info brochures –bv. Gentse Stadsgids •Intersectorale info- uitwisseling –tijdschrift, website,… Initiatieven informatieverstrekking

18 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be Op een continu ü m van • ontmoeting (bv. boterhammen in de kring) •over planning (bv. regionaal overleg gehandicapten) •tot afstemming (diverse sectorale en intersectorale werkgroepen) Initiatieven Overleg

19 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be •Integrale Jeugdhulp –Piloot Gent-Eeklo –Uitbreiding naar Oost- Vlaanderen •Personen met handicap –Gebruikers, voorzien- ingen en verwijzers •Intersectoraal •Lokaal sociaal beleid •…•… Initiatieven Netwerking

20 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be •Voor veldwerkers •Voor beleid –Voorzieningen –Overheden Initiatieven Aanspreekbaarheid

21 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be •Tussen regio en lokale overheid •Tussen regio en provincie of Vlaams niveau •Tussen partners onderling) •met als doelstelling het beleid te wijzigen, samenwerking te stimuleren of communicatie te bevorderen Initiatieven Signaalfunctie

22 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be Regio •bestuurlijk arrondissement maar soepele hantering afbakening •herkenbaarheid (profilering) •Nabijheid Klik hier voor een kaart met een overzicht van de regio ’ s

23 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be Rol RWO in lokaal sociaal beleid •Stimuleren van intergemeentelijke ervaringsuitwisseling •Betrekken lokale actoren - in kaart brengen - informeren - visieontwikkeling stimuleren - thematische overlegtafels - signaleren

24 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be Samenvattend •Finaliteit LSB is gemeentelijk •Procesmatig kunnen diverse thema’s intergemeentelijk of regionaal benaderd worden (kosten - baten analyse) •Regionaal Welzijnsoverleg is neutrale draaischijf die alle actoren ondersteunt


Download ppt "Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 Rol van het Regionaal Welzijnsoverleg Koen Berwouts."

Verwante presentaties


Ads door Google