De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oefeningen sociale agogiek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oefeningen sociale agogiek"— Transcript van de presentatie:

1 Oefeningen sociale agogiek
maatschappelijke ontwikkelingen effecten sociale problemen agogische interventie

2 OVERZICHT Groepswerk # Keuze sociaal probleem # Genese en definiëring van sociaal probleem # Vergelijking teksten # Overzicht agogische interventies/voorzieningen Individueel werk # Vergelijking situatie in eigen gemeente met beschrijving uit het groepswerk (nadruk op agogische interventies) # Persoonlijke synthese

3 OPGAVE GROEPSWERK kies een sociaal probleem. belicht de “genese”
Vergelijking teksten welke agogische voorzieningen ?

4 Sociaal probleem ? “Sociaal probleem is niet los te zien van de maatschappelijke context !” Hoe is het probleem ontstaan ? Hoe is het probleem geëvolueerd ? én Hoe en door wie wordt het als een probleem gedefinieerd ?

5 HELP !!! Genese ? Sociale interventies ?

6 Genese in kaart brengen aan de hand van literatuur
Geen objectieve criteria om te bepalen wat problematisch is Aandacht voor maatschappelijke context en complexe samenhang Strijd om benoeming en benaming van sociale problemen Machtsverhoudingen, culturele verschillen Een dynamisch gegeven waar de sociaal agoog een niet-neutrale actor is.

7 “Sociaal probleem is niet uni-dimensioneel, aanpak evenmin !”
Sociale interventie ? “Sociaal probleem is niet uni-dimensioneel, aanpak evenmin !” Aanpak berust op probleemdefinitie Samenhang sociale politiek – sociaal beleid Geïntegreerd werken Hoe in kaart brengen ?

8 horizontale indeling sectoraal categoriaal territoriaal

9 horizontaal algemene maatschappelijke dienstverlening
huwelijk en gezin bijzondere jeugdbijstand forensisch welzijnswerk samenlevingsopbouw gehandicaptenzorg zelfhulp, vrijwilligerswerk jeugdwerk

10 horizontaal Afbakening niet zo scherp als het lijkt :
raakvlakken met andere sectoren : cultuur, huisvesting, arbeid, onderwijs, leefmilieu, gezondheidszorg, ... algemeen - categoriaal ? projecten leggen dwarsverbindingen werkvormen niet voorbehouden aan één sector Logisch : veelzijdige problematiek, veelzijdige aanpak

11 verticale indeling nulde lijn vb. zelfhulp
eerste lijn algemeen, ambulant tweede lijn specifiek, ambulant derde lijn algemeen, residentieel vierde lijn specifiek, residentieel

12 kanttekeningen Sociale kaart = interpretatie werkveld momentopname
klare kijk ? : loco-regionaal

13 Sociale kaart als omgevingsanalyse
Sociale kaart geeft overzicht van het aanbod Niet of zelden van de onderlinge samenhang en afstemming Niet van de afstemming tussen vraag en aanbod « Toeleiding, drempelverlaging ≠ vraaggestuurd werken »

14 INDIVIDUELE OPGAVE Vergelijk overzicht groepswerk met probleemdefinitie en voorzieningen in eigengemeente SYNTHESE

15 individueel werk goed groepswerk = goede basis regionale werkingen
“alternatieve“ strategieën/omgangsvormen sociale kaart “levend” maken Sociale kaart als omgevingsanalyse Synthese : kritische bespreking van het geheel, expliciteren leerervaringen

16 De “tips” op een rijtje niet statisch of a-historisch kijken naar de werkelijkheid een sociaal probleem is niet ééndimensioneel en dient dus ook niet ééndimensionaal aangepakt citeer en refereer correct een sociale kaart is een momentopname én interpretatie van de werkelijkheid contacteer mensen uit het werkveld, zie sociale kaart als een omgevingsanalyse, als het in kaart brengen en onderling afstemmen van noden en behoeften

17 Samenvattend Het schema van de oefeningen ziet er uit als volgt :
Groepswerk (1 werk per groep indienen 22 maart) : Algemene "genese" Algemeen overzicht van de voorzieningen/iinterventies Vergelijking twee artikels Individueel werk (indienen ten laatste op schriftelijk examen) : Beknopte specifieke genese (hoe wordt het probleem gedefinieerd in mijn gemeente ?) Specifiek overzicht van de voorzieningen (welke voorzieningen zijn er voor mijn gemeente ?) SYNTHESE

18 DOELSTELLINGEN kennis werkveld opzoekingsvaardigheden
inzicht agogische interventies rapporteringsvaardigheden


Download ppt "Oefeningen sociale agogiek"

Verwante presentaties


Ads door Google