De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieronde voor partners buiten IJH

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieronde voor partners buiten IJH"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieronde voor partners buiten IJH
Het profiel van het OCJ Informatieronde voor partners buiten IJH

2 Functies van het vroegere CBJ
Is er sprake van een POS ? CBJ Toegangspoort voor BJB voorzieningen

3 Grenzen van vrijwilligheid bereikt
CBJ Dossier afsluiten Bemiddelings commissie Terug naar vrijwilligheid Doorsturen naar parket Voorziening BJB

4 Wat is het nu?

5 Intersectorale toegangspoort
Indicatiestelling jeugdhulpregie A-document Elke hulpverlener kan via de toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke hulp aanvragen samen met de cliënt

6 Niet-rechtstreeks toegankelijke hulp aanvragen bij de toegangspoort
Psychiatrische thuiszorg merkt bij een cliënt dat de zorg voor de kinderen heel moeizaam loopt : vader slaagt er niet in om op tijd op te staan om de kinderen naar school te brengen, er is chaos in het huishouden, de kinderen ( 3 en 5 jaar) bepalen wat ze wel en niet doen … De verpleegkundige bespreekt dit met de vader. Thuisbegeleiding zou hier een meerwaarde kunnen bieden. Vader gaat akkoord. Psychiatrische thuiszorg maak samen met de vader het A-document op en stuurt dit door naar de toegangspoort. Psychiatrische thuiszorg is de contactpersoon-aanmelder en blijft de situatie opvolgen. Na enige tijd krijgt deze het signaal van de jeugdhulpregisseur dat een intake kan plaatsvinden.

7 Wat valt er op? Het OCJ (ondersteuningscentrum jeugdzorg) is nog niet in zicht. Elke (jeugd)hulpverlener kan samen met de cliënt naar de toegangspoort.

8 Het OCJ telefonisch Consult Elektronisch motivatie-document partners binnen / buiten IJH Case-onderzoek: is er in de aangemelde verontrustende leefsituatie sprake van maatschappelijke noodzaak? Vooronderzoek: zijn er voldoende MANO-elementen voor case-onderzoek te starten? Cliënt, Parket of dienst-verlener meldt aan

9 Psychiatrische thuiszorg bespreekt de zorgen met vader
Psychiatrische thuiszorg bespreekt de zorgen met vader. Hij wil van geen inmenging weten. Hij ziet geen problemen. De verpleegkundige bespreekt dit op zijn team Daar wordt afgewogen wat het betekent indien er geen extra hulp wordt geïnstalleerd; is het maatschappelijk te verantwoorden het hierbij te laten? Tevens wordt gezocht op welke manier de verpleegkundige aanklampend kan werken Resultaat : het team van psychiatrische thuiszorg besluit dat de risico’s té groot zijn en meent dat er sprake is van maatschappelijke noodzaak. De situatie zal aangemeld worden bij het OCJ. De verpleegkundige bespreekt dit besluit met de vader. Hij maakt een motivatiedocument (M- doc) op en stuur dit elektronisch door naar het OCJ.

10 Het OCJ ontvangt het motivatiedocument elektronisch
Het motivatiedocument komt van een partner buiten IJH  het onderzoek wordt gestart indien voldoende informatie. (vooronderzoek) Er wordt een 1e gesprek gepland met jongere, ouders én aanmelder. Doel van gesprek : de cliënt krijgt goed zicht op het mandaat van het OCJ én de aanmelder duidt zijn verontrusting Motivatie- document

11 Start van het onderzoek bij het OCJ
Dit start met een eerste gesprek waarbij cliënt én aanmelder aanwezig zijn : Consulent verduidelijkt aan vader de opdracht van het OCJ Verpleegkundige psychiatrische thuiszorg legt uit waarom ze ongerust is.

12 Doel van het case-onderzoek bij het OCJ
Het OCJ spreekt zich uit over het al dan niet aanwezig zijn van maatschappelijke noodzaak. Resultaat case-onderzoek Het OCJ beslist op welke manier de betrokkenheid van het OCJ vorm krijgt Observerend casemanagement interveniërend casemanagement

13 Verhouding verontrusting-MaNo
Verontrustende situatie, hulp is nodig om de onplooiingskansen van de jongere te waarborgen Maatschappelijke noodzaak tot ingrijpen in de hulpverlening door de overheid omdat de cliënten de aangeboden hulp niet aanvaarden (interventierecht) De kleuren zijn hier niet toevallig gekozen De ondertoon van groen is immers geel In elke situatie van maatschappelijke noodzaak is verontrusting, het is het startpunt Maar het eindpunt van verontrusting hoeft niet maatschappelijke noodzaak te zijn

14 Observerend casemanagement
Het OCJ is betrokken partij: er is dus geoordeeld dat er maatschappelijke noodzaak is De afweging tussen enerzijds de ernst van de situatie en anderzijds de mate waarin ouders en jongere/kind bereid zijn om effectief mee te werken, doet besluiten tot een betrokkenheid van het OCJ. Het zwaartepunt van de begeleiding ligt bij de hulpverlenende dienst Er wordt een observatieovereenkomst opgemaakt

15 observatieovereenkomst
De reden waarom een case na onderzoek als ‘maatschappelijk noodzakelijk’ beoordeeld wordt De verwachtingen vanuit het OCJ Informatieplicht : er wordt afgesproken in welke situatie of bij welke gebeurtenissen de hulpverlener de consulent informeert Datum voor evaluatie

16 Interveniërend casemanagement
Het OCJ is betrokken partij: er is dus geoordeeld dat er maatschappelijke noodzaak is De afweging tussen enerzijds de ernst van de situatie en anderzijds de mate waarin ouders en jongere/kind bereid zijn om effectief mee te werken doet besluiten tot een intense betrokkenheid van het OCJ : hier is de consulent sturend aanwezig in de triade OCJ-hulpverlener-cliënt Er wordt een hulpverleningsprogramma opgemaakt.

17 Een triadegesprek na het case-onderzoek
Elk case-onderzoek bij het OCJ wordt afgesloten met een triadegesprek = consulent, cliënt én aanmelder Doel Bespreken van de bevindingen van het onderzoek: al of niet maatschappelijke noodzaak Motiveren waarom observerend of interveniërend casemanagement geïnstalleerd wordt De rol die de aanmelder nog kan innemen in het verdere traject. Vb mee opnemen van de overbruggingsperiode tot de opstart van de hulpverlening, de hulpverlening verder zetten maar nu met betrokkenheid van het OCJ

18 consult Wat kan verwacht worden van een consult?
¨ Een verdere analyse van de verontrustende situatie ¨ Het formuleren van nieuwe werkhypothesen ¨ Het verkennen van de mogelijkheden en beperkingen van de verdere hulpverlening ¨ Het verruimen van de interventiemogelijkheden van de hulpverlener ¨ Het schetsen van mogelijkheden, grenzen en het vergroten van de kennis over het deontologisch en juridisch kader in verontrustende situaties. consult

19 consult

20 Ondersteuningscentrum Jeugdzorg
Passionistenlaan 82 8500 Kortrijk 056/


Download ppt "Informatieronde voor partners buiten IJH"

Verwante presentaties


Ads door Google