De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vooraankondiging van principes en afspraken in afwachting van de wettelijke regeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vooraankondiging van principes en afspraken in afwachting van de wettelijke regeling."— Transcript van de presentatie:

1 Vooraankondiging van principes en afspraken in afwachting van de wettelijke regeling

2 • Dit materiaal werd aangemaakt door het PICOV- team i.s.m. het pilootteam IJH Oost-Vlaanderen, de ISC en andere experten. Graag bij kopiëren, je bron vermelden. • Mochten er wijzigingen aangebracht moeten worden, deze graag aan ons laten weten. • Check steeds op www.picov.be of je wel de laatste versie gebruikt. We verwachten nog heel wat wijzigingen.www.picov.be

3 • In de pilootregio IJH-Oost-Vlaanderen, worden vanaf 16 september 2013 alle IJH- dossiers NRTJ, dus ook VAPH-minderjarigen behandeld via de Intersectorale Toegangspoort (ITP)(dus niet meer via de PEC). • NRTJ wil zeggen: niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Er is een toegangsticket nodig. RTJ: rechtstreeks toegankelijkle jeugdhulp, dus zonder toegangsticket. – VAPH RTJ: rechtstreeks toegankelijk worden alle vormen van thuisbegeleiding, doch beperkt in de intensiteit. – VAPH NRTJ: (semi)-residentiële jeugdhulp moet met een document aangevraagd worden door het MDT: het A-document. Dit gebeurt bij de intersectorale toegangspoort of ITP. • De overgangsdatum is 16 september 2013. Belangrijk om te weten: – een VAPH-multidisciplinair verslag (A002) wordt vanaf de overgangsdatum niet meer aanvaard, ook al werd er reeds een A001 verstuurd. – Vanaf de overgangsdatum moet de aanvraag via een A-document. – Vanaf de maanden voor de overgangsdatum, mag men dus voor nieuwe dossiers al beginnen met A- documenten. – PEC-toegangsticketten: worden overgenomen door de ITP. CLB’s buiten OVL met jongeren of kinderen die gedomicilieerd zijn in OVL, vallen ook binnen deze regeling !

4 • VAPH NRTJ: via intersectorale toegangspoort. VAPH RTJ: rechtstreeks bij de voorziening. • (semi)residentiële jeugdhulp (b.v. verstrekt door een MPI dat VAPH- gesubsidieerd werkt) : – NRTJ voor VAPH-instellingen, “RTJ” voor MPI’s GO! en gemeentelijk (dit zijn geen IJH-voorzieningen) – Geen voorlopige inschrijving mogelijk: de inschrijving kan pas na het toegangsticket van de intersectorale toegangspoort (ITP). – (semi)Residentiële jeugdhulp hoeft voor intersectorale toegangspoort niet noodzakelijk verbonden te zijn aan de school: het MDT indiceert immers een typemodule, geen module van een voorziening. Er kan wel een voorkeur van voorziening worden uitgedrukt. • Binnen de ITP doet de Jeugdhulpregisseur (JHR) na goedkeuring de toewijzing aan de concrete instelling: hij levert het “toegangsticket” af. • In Oost-Vlaanderen wordt de CRZ voor minderjarigen afgeschaft.

5

6

7

8

9

10

11 • Om te kunnen werken met een A-document voor VAPH-hulp, moet een CLB(-MDT)-aanmelder erkend zijn door eHealth, het federaal systeem voor gegevensverwerking. • Als deze (niet)Oost-Vlaamse MDT’s nog NIET kunnen werken via eHealth, wordt men gevraagd te werken via aanmelding bij de ITP in Gent. Per casus kan men een gecodeerd A-document vragen. Intersectorale Toegangspoort Oost-Vlaanderen Algemeen: itp.oostvlaanderen@jongerenwelzijn.beitp.oostvlaanderen@jongerenwelzijn.be Team Indicatiestelling: itp.is.oostvlaanderen@jongerenwelzijn.beitp.is.oostvlaanderen@jongerenwelzijn.be Team Jeugdhulpregie: itp.jhr.oostvlaanderen@jongerenwelzijn.beitp.jhr.oostvlaanderen@jongerenwelzijn.be Telefoon : 09 235 32 60 Fax : 09 235 32 50 Adres : F. Lousbergskaai 106 bus 22 te 9000 Gent

12 De doorlooptijd kan tot 90 werkdagen oplopen. In het geval van een traject BuO waar VAPH-NRTJ gewenst is, dient men daarom tijdig aan een traject te beginnen. VAPH-hulp kan in Oost- Vlaanderen niet terugwerkende kracht gesubsidieerd worden.

13 Kick-off voor IJH van de Oost-Vlaamse CLB’s


Download ppt "Vooraankondiging van principes en afspraken in afwachting van de wettelijke regeling."

Verwante presentaties


Ads door Google