De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rechtstreeks Toegankelijk Hulpaanbod (RTH). Uitgangspunten RTH Perspectief 2020 Kritische succesfactor: voorhanden zijn van ruim aanbod van rechtstreeks.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rechtstreeks Toegankelijk Hulpaanbod (RTH). Uitgangspunten RTH Perspectief 2020 Kritische succesfactor: voorhanden zijn van ruim aanbod van rechtstreeks."— Transcript van de presentatie:

1 Rechtstreeks Toegankelijk Hulpaanbod (RTH)

2 Uitgangspunten RTH Perspectief 2020 Kritische succesfactor: voorhanden zijn van ruim aanbod van rechtstreeks toegankelijke handicapspecifieke eerstelijnshulpverlening  zelfredzaamheid PmH en sociaal netwerk maximaal ondersteunen  vroegtijdige en/of onnodige instroom in nRTH (lees duurdere zorgvormen) vermijden

3 Concept RTH  een laagfrequent, niet intensief aanbod van eerstelijns hulpverlening vanuit VAPH- aanbieders aan personen met een (vermoeden van) handicap  vóór de toegangspoort  geen inschrijvingsprocedure  geen/minder administratieve formaliteiten (o.a. zorgregie)  modules  regelluw kader

4 Het aanbod RTH Modules  begeleiding (mobiel / ambulant)  dagopvang  verblijf  outreach (mobiel / ambulant) Individuele cliënt

5 Modules 1.Begeleiding (ambulant of mobiel): algemene psychosociale ondersteuning 1 begeleiding = min 1 en max 2 uur Tijdens de eerste twee jaar samen maximaal 48 begeleidingen. Maximaal 12 begeleidingen per jaar vanaf het 3 e jaar.

6 Modules 2.Dagopvang: max 24 dagen per jaar of 48 dagdelen 3.Verblijf: max 12 dagen per jaar

7 Modules Combinaties binnen RTH zijn toegestaan!  24 dagopvang + 12 verblijf + 12 begeleidingen (48 tijdens de eerste twee jaar)

8 Modules 4.Outreach  ambulant of mobiel  handicapspecifieke kennisoverdracht naar min. 3 ondersteuners van personen met een handicap  > 1 cliënt

9 Inhoud RTH RTH zuiver houden  geen “voorgeborchte” van n-RTH  vraagverduidelijking is geen opdracht voor RTH  Dienst Ondersteuningsplan

10 De cliënt  persoon met een (vermoeden van) handicap (minderjarigen en meerderjarigen)  ≠ doorlopen inschrijvingsprocedure  < 65 jaar bij aanvang  verblijfsvoorwaarden  geen lopende begeleidingsovereenkomsten binnen Niet-RTH (ZIN/PAB/PGB)

11 De cliënt  toegestane combinaties:  andere modules binnen RTH  Dienst Ondersteuningsplan (DOP)  Individuele Materiële Bijstand  Noodsituatie

12 Kostprijs voor de cliënt  Besluit voorziet dat eigen bijdrage kan worden gevraagd, met een maximum:  begeleiding: € 5  dagopvang: € 9,5  verblijf: € 23,90  Afspraak binnen ROG: maximumbijdrage zal worden gevraagd  Tijdelijke uitzondering voor uitstroom begeleid wonen naar RTH, begeleid werk

13 Registratie  Cliëntregistratie  Registratietool RTH:  opvolging van contingent cliënt  opvolging van capaciteit voorziening  geen CRZ en zorgregie

14 Aanbod RTH  Via reeds erkende voorzieningen  ingebouwd in erkenning thuisbegeleiding - aparte erkenning voor overige diensten  capaciteit kan vrij worden gebruikt over de modules  al dan niet via een penhouder  middelen uitbreidingsbeleid 2012, 2013 en 2014  mogelijkheid tot omzetting n-RTH naar RTH

15 Middelen voor RTH in West- Vlaanderen  UB 2012  € 370.697  UB 2013  € 421.088  UB 2014:  € 258.698 meerderjarigen  € 56.700 minderjarigen

16 Communicatie  Vlaams niveau  Folder  Provinciaal niveau  website met info over aanbod: www.west- vlaanderen.be/rthwww.west- vlaanderen.be/rth  Regionaal  aanspreken van lokale partners


Download ppt "Rechtstreeks Toegankelijk Hulpaanbod (RTH). Uitgangspunten RTH Perspectief 2020 Kritische succesfactor: voorhanden zijn van ruim aanbod van rechtstreeks."

Verwante presentaties


Ads door Google