De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening"— Transcript van de presentatie:

1 Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening
Vlaams Brabant

2 doel laag intensieve of laagfrequente ondersteuning vlot toegankelijk maken voor de persoon met een handicap, zodat hij vlot kan worden geholpen zonder het doorlopen van een inschrijvingsprocedure of een procedure zorgregie.

3 doel vermijden dat personen met een beperkte ondersteuningsvraag onnodig of te vroeg op de Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ) terecht komen en gebruik maken van te intensieve en duurdere vormen van ondersteuning die niet rechtstreeks toegankelijk zijn.

4 doelgroep Persoon met een handicap of vermoeden van handicap
De voorwaarde voor RTH is dat de PMH geen andere VAPH-ondersteuning krijgt (behalve DOP, IMB of noodsituatie) Personen die nog geen erkenning van VAPH hebben en waar er een vermoeden van handicap is, dienen jonger te zijn dan 65 jaar.

5 Ondersteuning per gebruiker
Functie Omschrijving Maximaal Ambulante begeleiding de algemene psychosociale ondersteuning van minimaal één uur en maximaal twee uur, waarbij de persoon met een handicap of zijn netwerk zich naar de hulpverlener verplaatst - 48 begeleidingen tijdens de eerste 2 jaren samen - 12 begeleidingen vanaf het 3de jaar Mobiele begeleiding de algemene psychosociale ondersteuning van minimaal één uur en maximaal twee uur, waarbij de hulpverlener zich naar de persoon met een handicap of zijn netwerk verplaatst Dagopvang (dag) de ondersteuning overdag voor een aangepaste opvang of een aangepaste dagbesteding 24 dagen per jaar Verblijf (nacht) het verblijf met overnachting, met inbegrip van de opvang en ondersteuning gedurende de ochtend en de avonduren 12 nachten per jaar

6 Persoonlijke bijdrage
Functie Maximale persoonlijke bijdrage Ambulante begeleiding € 5,00 Mobiele begeleiding Dagopvang (dag) € 9,50 Verblijf (nacht) € 23,90

7 outreach Functie Omschrijving Ambulante outreach
de kennisoverdracht van minimaal één uur en maximaal twee uur naar een groep van minimaal drie ondersteuners van personen met een handicap die behoefte hebben aan handicapspecifieke knowhow en waarbij de ondersteuners zich naar de hulpverlener (RTH) verplaatsen Mobiele outreach de kennisoverdracht van minimaal één uur en maximaal twee uur naar een groep van minimaal drie ondersteuners van personen met een handicap die behoefte hebben aan handicapspecifieke knowhow en waarbij de hulpverlener (RTH) zich naar de ondersteuners verplaatst

8 Mogelijke invullingen: clientgebonden
Vraagverheldering (voortraject) – in samenwerking met DOP-diensten Trajectbegeleiding (voortraject) Casusbespreking, advies en implementatie, evaluatie Verknoping en coördinatie voor een individu, tussen de sectoren. Laagfrequente of laagintensieve handicapspecifieke begeleiding

9 Mogelijke invullingen: organisatiegebonden
Handicapspecifieke deskundigheid en kennis overbrengen Afstemmen van procedures en werkingen Coördinatie van de werkingen Consulentenwerking ten dienste van andere sectoren dan de VAPH-sector (niet gericht op individuele cliënt)

10 penhouders Overzicht capaciteit RTH (uitgedrukt in personeelspunten)
(uitgedrukt in personeelspunten) Naam dienst RTH vóór UB 2013 (1) UB 2013 UB 2014 (volw.) Totaal Zonnestraal 133,05 52,41 185,46 Huis in de Stad Begeleid Wonen Brussel 53,25 162,61 77,88 293,74 Begeleid Wonen Hopperank 51,79 29,56 4,52 85,87 Begeleid Wonen Leuven 84,77 25,88 140,21 Begeleid Wonen Pajottenland 75,22 18,39 123,17 Begeleid Wonen Tienen 63,33 7,22 100,11 Begeleid Wonen Vestah 46,16 4,83 80,55 Begeleid Wonen Zennestreek 53,35 18,51 101,42 Het Raster (*) 129 Resonans (*) (1) omzetting trajectbegeleiding en reconversie (*) uitgedrukt in begeleidingen


Download ppt "Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening"

Verwante presentaties


Ads door Google