De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap Conceptnota.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap Conceptnota."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap Conceptnota

2  Zorggarantie in 2020 voor pmh met de grootste ondersteuningsnood in de vorm van zorg en assistentie in natura of contanten  Discrepantie draagvlak- ondersteuningsnood  Evolutie naar recht op zorg  In 2020 genieten geïnformeerde gebruikers van vraaggestuurde zorg en assistentie in een inclusieve samenleving  Collectief  Voortraject  Voucher en cash payment

3  Capaciteitsuitbreiding  Specifieke infrastructuur  Spreiding ifv marktwerking  Toename cashbudgetten  Informatie: online  Ook dossieropvolging  Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening stijgt  voortraject

4  Mentorschap en coaching voor RTH  Vernieuwde toegangspoort  Provinciale zorgregie  Zolang schaarste duurt  PAB opnemen in zorgregiegebeuren  Methodieken en instrumentarium  Financiering op maat  ZZI

5  Persoonsvolgend budget  Voucher- cashbudget  Regelluw systeem van beheersovereenkomsten  Intersectorale samenwerking en netwerken  Inclusie  Afstemming tussen gemeenschappen en federale niveau  VAPH: aanpassing en vereenvoudiging

6  Uitbreiding handicapspecifieke, VAPH- gefinancierde aanbod  2011-2014: Diagnostische capaciteit Hulpmiddelenbeleid Rechstreekstoegankelijke ondersteuning Versterking personeelsomkadering Minimaal noodzakelijke capaciteit in kaart brengen  Uitbreidingen in andere welzijnssectoren  Gezins- + thuiszorg, AW, GGZ, JWZ, ouderenbeleid  Subrogatie en cumulverbod  VAPH:cel subrogatie

7  Uitbouwen van lokale infoloketten en elektronische opvolgingssystemen  Afstemming agentschappen  Opvolging eigen dossier voor pmh  Organiseren van voortraject  Voor iedere hulpvrager mogelijkheid tot vraagverheldering  ondersteuningsplan  Vraagverheldering- trajectbegeleiding-CP  Mentorschap op de werkvloer  Uittekenen rechtstreeks toegankelijke HV

8  Vernieuwde inschrijvingsprocedure voor volwassen pmh  Te weinig garanties met huidige systeem  Minder pmh langs toegangspoort door RTH en formules mbt IMB  Integrale toegangspoort voor kinderen en jongeren  RTJH  D-document  Diagnostiek en voorstel IS door MDT’s  Indicatiestellingsteam-ISB  hulpmodules  zorgregie

9  Belangrijkste elementen  Vlaamse overkoepelende instantie Samenstelling Taken (4)  MDT’s nieuwe stijl Taak: diagnostisch materiaal verzamelen en toetsen aan protocollen MDT volwassen ~ MDT kinderen en jongeren Hulpmiddelen: instrumentarium tegen 2014 Enveloppefinanciering met resultaatsverbintenis  D&I- team Samenstelling Kwaliteitstoets dossiers Experiment D&I- uitvoer: 2013

10  Plan voorbereiden en implementeren voor realisatie vraaggestuurde toewijzingsmechanismen in zorgregie  PEC-ticket vervangen door persoonsvolgend voucher of vastgesteld cashbudget (gewogen)  ROG: verantwoordelijkheid  Zorggarantiegroep  Netwerkvorming aanbieders  Kwaliteitsbewaking aanscherpen  Individueel (QOL) –voorzieningen- regionaal en Vlaams  responsabiliseringmechanismen

11  ZZI verfijnen en verankeren voor volwassen pmh  Niet voor ambulante begeleiding met lage frequentie  Intersectoraal instrument ontwikkelen voor NRTJ  Starten met eenvoudige werkwijze  Correcties in personeelskaders VAPH- voorzieningen  Komen tot omzettingsregels inschalingsresultaat in (personele) middelen

12  Geresponsabiliseerd sociaal kapitaal  2011: start  Doel: meer mensen bedienen met dezelfde middelen  Evolutie naar multifunctionele centra  Persoonsvolgend budget als basis voor toekomstige financiering  Project voor woonondersteuning (2010-2012)  Vernieuwing in aanbod kinderen en jongeren  Multifunctionele dienstverleningscentra  Vereenvoudigde en soepele financieringsregels  Beheersovereenkomsten  Binnen regelluw kader

13  Instroom, doorstroom, retentiebeleid  Tewerkstelling van PAB-assistenten maken tot win-win voor pmh en assistent

14  Op basis van evaluatie van PAB-systeem komen tot bijsturing en vereenvoudiging in de regelgeving en richtlijnen  Investeren in uitbouw cash payment systeem

15  Hulpmiddelenbeleid bijsturen  Tussenkomsten voor woningaanpassing verbeteren  Geïntegreerde inzet ondersteuningsmogelijkheden  Instrumentarium voor MDT’s: Protocollen en hulpmiddelenfiches  Uitleen, recuperatie, herinzet  Mogelijkheden tot oefenen en proberen vergroten  RIZIV-financiering inzetten  Mogelijkheden verruimen voor inclusief wonen  Toegankelijkheid van reguliere zorg en ondersteuning

16  Actie 10: gelijke kansenbeleid voor pmh vorm geven  Actie 11: ruim maatschappelijk debat voor breed denkkader


Download ppt "Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap Conceptnota."

Verwante presentaties


Ads door Google