De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

  Droogbed (+) cursus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "  Droogbed (+) cursus."— Transcript van de presentatie:

1   Droogbed (+) cursus

2 Intake Specialistische continentieverpleegkundigen verrichten onderzoek naar de oorzaak van het bedplassen. Na onderzoek en overleg met een uroloog wordt advies voor behandeling en poliklinische begeleiding gegeven Wanneer poliklinische behandeling en begeleiding niet het gewenste resultaat geeft, dan komt de deelnemer op de wachtlijst voor de Droogbedcursus of de Droogbed+cursus

3 Droogbed of droogbed+? De Droogbedcursus in groepsverband is een behandelprogramma voor volwassenen en jongeren vanaf elf jaar die last hebben van hardnekkig bedplassen of die onafhankelijk willen zijn van medicijnen, die bedplassen verminderen Jongeren en volwassenen die last hebben van hardnekkig bedplassen in combinatie met een beperking, kunnen in aanmerking komen voor de Droogbed+cursus

4 Droogbedcursus De deelnemers verblijven vier nachten in het centrum met als doel de manier van slapen zodanig te veranderen dat zij wakker worden van signalen van een volle blaas Een groep bestaat uit zes deelnemers. Ieder heeft een eigen kamer met een eigen douche Op elke kamer is een plaswekker aanwezig 's Avonds worden in groepsverband de voorbereidingen en concentratieoefeningen voor de nacht besproken Elke ochtend vindt er individueel een evaluatie van de vorige nacht plaats met de pedagogisch werker

5 Droogbed+cursus Voor de Droogbed+cursus komen kinderen en
(jong-)volwassenen in aanmerking waarvan wordt aangenomen dat deelname in een kleinere groep met meer intensieve en individuele aandacht de kansen van slagen vergroot

6 De verschillen ten opzichte van de reguliere Droogbedcursus
Waar bij de reguliere Droogbedcursus gebruik wordt gemaakt van het lotgenotencontact en het groepsproces, wordt bij de Droogbed+cursus meer ingegaan op individuele begeleiding De recreatieve activiteiten zijn meer aangepast op de mogelijkheden van het individu dan op de groep De deelnemers zijn drie nachten intern De groepen zijn kleiner (4 deelnemers) Er is extra ruimte voor individueel contact Er wordt binnen deze groepen standaard samengewerkt met de afdeling psychologie (binnen de reguliere Droogbedcursus gebeurt dit enkel op afroep)

7 Doelen en acties om het bedplassen te beïnvloeden
Doel 1: Acceptatie van het probleem Te ondernemen acties: Lotgenotencontact door interne training in een groep met leeftijdsgenoten en meedoen met de groepsgesprekken Meerdere individuele gesprekken met pedagogisch medewerker van het Droogbed en Bekkencentrum

8 Doelen en acties om het bedplassen te beïnvloeden
Doel 2: Inzicht krijgen in het probleem Een les volgen over het menselijk lichaam waarin uitleg word gegeven over de blaas en de nieren Uitleg geven over het nut van voldoende drinken op de juiste tijdstippen van de dag Plassen op de flowmeter zodat de deelnemer kan zien hoeveel en hoe hij plast op welke tijdstippen van de dag (en nacht) Uitleg geven over verschillende vormen van slaap en hoe je dit kunt beïnvloeden

9 Doelen en acties om het bedplassen te beïnvloeden
Doel 3: Overdag meer en ‘s nachts minder hoeven plassen De deelnemer gaat een drinkschema bijhouden die hij samen met de pedagogisch medewerker heeft gemaakt De deelnemer gaat 1,5 liter per dag drinken goed verdeeld over de dag De deelnemer gaat een periode geen koolzuur- of cafeïne houdende dranken drinken

10 Doelen en acties om het bedplassen te beïnvloeden
Doel 4: Wakker worden van de (plas)wekker en uiteindelijk van het seintje van de blaas De deelnemer gaat voor een periode van minimaal 6 weken op een vast tijdstip naar bed Voordat de deelnemer gaat slapen gaat hij eerst de PRP doen (plassen – een half uur rusten – plassen) Voordat de deelnemer gaat slapen zal hij een aantal concentratiezinnen gaan opnoemen die hem helpen beter wakker te worden in de nacht De deelnemer gaat een wekker zetten op een tijdstip in de nacht waarop hij naar de wc zal gaan De deelnemer gaat slapen met een plaswekker

11 Doelen en acties om het bedplassen te beïnvloeden
Doel 6: Meer zelfredzaam zijn De deelnemer gaat zodra hij nat wordt direct plassen op de wc, zichzelf verschonen en zijn bed verschonen De deelnemer maakt een map waarin wordt bijgehouden wat hij tijdens de Droogbedcursus leert. Deze map wordt gevuld met persoonlijke schema’s en doelen die thuis als leidraad gaan dienen tijdens de (na-)begeleiding

12 Vervolg training thuis
Voor zowel de Droogbed als de Droogbed+cursus geldt dat de klinische periode moet worden gezien als een aanzet voor de verdere training thuis De deelnemers ontvangen gedurende een aantal maanden (na)begeleiding Deze begeleiding vindt plaats door middel van telefonisch contact, poliklinisch bezoek, of per Deze begeleiding is gericht op het bijstellen van de acties en doelen die in de opnameweek samen met de deelnemer zijn ontwikkelt Een jaar na de opname volgt een evaluatie

13


Download ppt "  Droogbed (+) cursus."

Verwante presentaties


Ads door Google