De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Initiatief Bijstellen Analyse Evaluatie Probleemstelling Netwerken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Initiatief Bijstellen Analyse Evaluatie Probleemstelling Netwerken"— Transcript van de presentatie:

1 Initiatief Bijstellen Analyse Evaluatie Probleemstelling Netwerken
H2 Methodisch werken Initiatief Bijstellen Analyse Evaluatie Probleemstelling Netwerken Uitvoering Doelstelling © Boom Lemma uitgevers. Strategie

2 Initiatief fase: jouw visie
Visie beïnvloedt doen en laten Jouw visie komt overeen met de visie en missie van de organisatie Op een manier waarop jij niet in gewetensnood komt door de wijze waarop hulp wordt geboden © Boom Lemma uitgevers.

3 Intake Informatie die in grote lijnen een beeld geeft van de persoon.
De hulpvraag, en de mogelijkheden voor hulpverlening. Informatie vergaren bestaat ook uit de tijd voordat je fysiek hebt kennisgemaakt met de cliënt. © Boom Lemma uitgevers.

4 Intake: kennismakingsgesprek
Cliënt persoonlijk vragen stellen. Effectief als je een vast model bedenkt van belangrijke vragen. © Boom Lemma uitgevers.

5 Intake: een model voor het kennismakingsgesprek
Wie is de aanmelder/verwijzer? Melding schriftelijk, per telefoon of in persoon? Biografische gegevens. De leefsituatie in beeld brengen. Referenten. Gebruik ook andere informatiebronnen. Vraag daarvoor schriftelijk toestemming. © Boom Lemma uitgevers.

6 Toestemming brief © Boom Lemma uitgevers.

7 Intake: duidelijke hulpvraag formuleren
Vanuit welk punt vertrek je en waar precies naar toe. Hulpvraag maakt zichtbaar welke essentiële behoeften van de cliënt niet bevredigd worden. Een hulpvraag helpt je het probleem te categoriseren: Een probleem op basis van behoeften (materieel, bijvoorbeeld eten, drinken, een bed, een dak). Een probleem op basis van gevoelens (immaterieel, bijvoorbeeld liefde, erkenning, zelfontplooiing). © Boom Lemma uitgevers.

8 Maslow Menselijke behoeften in westerse, grofmazige culturen
Zelf ontwikkeling Erkenning Acceptatie Zekerheid Primaire behoeften © Boom Lemma uitgevers.

9 Pinto Menselijke behoeften in niet westerse, fijnmazige culturen
Eer Goede naam Behagen groep Elementaire behoeften © Boom Lemma uitgevers.

10 Hulpvraag Hulpvragen formuleren van globaal naar specifiek.
Meer tijd voor inventarisatie, dan zal de hulpvraag specifieker worden. Hulpvraag cliënt wordt duidelijker als hij samen met de hulpverlener over een hulpvraag kan nadenken.  Luisteren. © Boom Lemma uitgevers.

11 Hulpmiddelen om tot een globale hulpvraag te komen:
Eerst het hier en nu beschrijven. Vervolgens de ‘gewenste situatie’ verduidelijken. Vraagwoorden gebruiken: Wie, Wat, Waar, Waarom, Wanneer, Waarmee. Stel eenvoudige vragen. © Boom Lemma uitgevers.

12 Vragen die je kunt stellen:
Probleem/klacht verduidelijking. Oorzaken van de klacht en stressverhogende factoren. Beleving. Invloed op dagelijks leven. Omgaan met het probleem. Anamnese. Compenserende omstandigheden. Sociale omgeving. Wensen en behoeften. Verwachting van de hulpverlener. © Boom Lemma uitgevers.

13 Kenmerken vrijwillige cliënten
Ze erkennen dat ze een probleem hebben. Ze hebben in de gaten om wat voor probleem het gaat. Ze begrijpen dat ze dit probleem niet alleen kunnen oplossen. Ze willen met een ander over hun probleem praten. Ze geven een ander toestemming om advies te geven. Ze werken actief mee aan de oplossing. Het initiatief van het hulpverleningscontact gaat van hen uit. © Boom Lemma uitgevers.

14 Kenmerken onvrijwillige cliënten
Ontkennen dat ze een probleem hebben. Ze vinden dat het een ander niets aangaat. Ze willen niet met anderen praten. Ze nemen geen advies aan. Ze zijn niet van plan iets te veranderen. Ze nemen niet uit zichzelf contact op met de hulpverlening. Ze ervaren geen problemen en als ze die al hadden dan zijn ze volgens hen goed in staat die problemen zelf op te lossen. Als ze al een probleem hebben dan is dat meestal te wijten aan een ander. © Boom Lemma uitgevers.


Download ppt "Initiatief Bijstellen Analyse Evaluatie Probleemstelling Netwerken"

Verwante presentaties


Ads door Google