De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het probleem definiëren en de onderzoeksdoelstellingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het probleem definiëren en de onderzoeksdoelstellingen"— Transcript van de presentatie:

1

2 Het probleem definiëren en de onderzoeksdoelstellingen
Hoofdstuk 4 Het probleem definiëren en de onderzoeksdoelstellingen vaststellen

3 De verschillen tussen managers en onderzoekers
Marketingmanagers en marktonderzoekers kijken anders tegen de wereld aan omdat ze verschillende taken hebben en omdat hun achtergrond aanmerkelijk verschilt.

4 De verschillen tussen managers en onderzoekers

5 Het probleem van de marketingmanager definiëren: belangrijke vragen die de onderzoeker moet stellen
De dialoog tussen de onderzoeker en de manager is vaak een kwestie van vragen en antwoorden; Onderzoekers horen de juiste vragen te stellen: Symptomen van het probleem? Situatie van de besluitnemer? Informatie van de manager over de situatie? Vermoedelijke oorzaken van het probleem?

6 Mogelijke oplossingen? Verwachte gevolgen? Vooronderstellingen?
Het probleem van de marketingmanager definiëren: belangrijke vragen die de onderzoeker moet stellen Mogelijke oplossingen? Verwachte gevolgen? Vooronderstellingen?

7 Besluiten wanneer marktonderzoek aangewezen is
Gevallen waarin onderzoek moet worden verricht: als het problemen verheldert of veranderingen op de markt onderzoekt die direct van invloed kunnen zijn op je productverantwoordelijkheid. als het een oplossing is voor het kiezen van een andere koers op marketinggebied om de voornaamste marketingdoelen te bereiken.

8 Besluiten wanneer marktonderzoek aangewezen is
Gevallen waarin onderzoek moet worden verricht: als het helpt om een belangrijk concurrentie-voordeel te halen. als je daarmee op de hoogte blijft van wat er op jouw markt(en) gebeurt.

9 Online onderzoek en het probleem definiëren
Managers moeten snel actie ondernemen. Positief: Online systemen helpen tijdens het proces, bij het snel verkrijgen van informatie Negatief: Overvloed aan Informatie Online omgeving betekent dat ook concurrenten en klanten betere informatie hebben

10 Het probleem van het marketingmanagement en de onderzoeksdoelstellingen
definiëren Marketingmanagementprobleem: Als er tekenen zijn dat een doelstelling niet gehaald wordt, moet de marketingmanager een andere koers kiezen om die doelstelling wel te halen. Als de tekenen erop wijzen dat een doelstelling wel gehaald wordt, moet de manager besluiten hoe je die kans het beste kunt benutten. Marktonderzoeksdoelstelling: Het verschaffen van relevante, juiste en objectieve informatie die managers kunnen gebruiken om hun problemen op het gebied van marketingmanagement op te lossen.

11 Het probleem van het marketingmanagement definiëren
De situatie van de manager inschatten Achtergrond van het product of de dienst inclusief de prestatiegeschiedenis en alle recente veranderingen in de marketingstrategie. De symptomen van het probleem verhelderen Onderscheid maken tussen de symptomen (veranderingen in de metingen van een indicator die aangeeft in hoeverre een bepaalde doelstelling wordt bereikt) en de oorzaken van die symptomen. Afzet, marktaandeel, winst, bestellingen van dealers, klachten, en concurrentie.

12 Het probleem van het marketingmanagement definiëren
Vermoedelijke oorzaken van het probleem aangeven. Een symptoom elimineren lost het probleem niet op. Voor elk probleem, kan een onderliggende oorzaak gevonden worden. Een vermoedelijke oorzaak is anders dan een mogelijke oorzaak. Belangrijk om alle mogelijkheden te beschrijven. Aangeven met welke acties je het probleem kunt reduceren. Mogelijke oplossingen zijn in feite alle vormen van marketing waarvan de marketingmanager denkt dat ze het probleem kunnen oplossen.

13 Het probleem van het marketingmanagement definiëren
Nadenken over de te verwachten gevolgen van de acties. Welke uitwerking zal een specifieke marketingactie hebben, zowel op het probleem zelf als op het hele marketingprogramma? Welke andere problemen zullen zich voordoen als een voorgestelde oplossing wordt uitgevoerd?

14 Het probleem van het marketingmanagement definiëren
Uitzoeken wat de manager veronderstelt ten aanzien van de gevolgen. Deze vooronderstellingen houden in dat er bepaalde omstandigheden zijn of dat zich bepaalde reacties zullen voordoen als de geplande acties ook toegepast worden. Onderzoek helpt de onzekerheid weg te nemen.

15 Het probleem van het marketingmanagement definiëren
De juistheid van de voorhanden informatie inschatten om onderzoeksdoelstellingen te specificeren. Stand van informatie: hoeveel bewijs een manager heeft en hoe goed het is. Informatieleemten: verschillen tussen het actuele informatieniveau en het gewenste informatieniveau. Uiteindelijk zijn de informatieleemten de basis voor marktonderzoeksdoelstellingen.

16 Het marktonderzoeksvoorstel formuleren
Een marktonderzoeksvoorstel: Beschrijft het probleem Specificeert de onderzoeksdoelstellingen Beschrijft tot in detail de onderzoeksmethode die de onderzoeker voorstelt.

17 Het marktonderzoeksvoorstel formuleren: Het marketingmanagementprobleem definiëren
In de probleemdefinitie ondescheiden we: Het bedrijf, divisie, of voornaamste opdrachtgevers De symptomen De mogelijke oorzaken Hoe men denkt de onderzoeksinformatie te gaan gebruiken. De probleemdefinitie is nodig om er zeker van te zijn dat de onderzoeker en de manager ‘op één lijn zitten’.

18 Het marktonderzoeksvoorstel formuleren: De onderzoeksdoelstellingen vertalen naar de onderzoekspraktijk De doelstellingen richten zich op informatieleemtes die gedicht moeten worden zodat de manager het probleem kan oplossen. Constructs and operationele definities specificeren. Een construct is een marketingterm of marketingconcept dat te maken heeft met het te onderzoeken probleem. Een operationele definitie beschijft hoe het construct gemeten gaat worden.

19 Het marktonderzoeksvoorstel formuleren: De onderzoeksdoelstellingen vertalen naar de onderzoekspraktijk Verbanden worden herkend. Een verband is een belangrijke link tussen twee constructs (lagere prijs leidt tot meer afzet, meer publiciteit leidt tot meer bewustzijn, enzovoort). Een model bepalen. Als je een aantal constructs hebt en je legt begrijpelijke en logische verbanden, dan heb je een model.

20 Het marktonderzoeksvoorstel formuleren: De voorgestelde onderzoeksmethode uitvoerig beschrijven
Het onderzoeksvoorstel beschrijft de methode om data te verzamelen, het ontwerp van de vragenlijst, de opzet van de steekproef en alle andere aspecten van het voorgestelde marktonderzoek.


Download ppt "Het probleem definiëren en de onderzoeksdoelstellingen"

Verwante presentaties


Ads door Google