De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FLEXIBEL AANBOD MEERDERJARIGEN (FAM)

Verwante presentaties


Presentatie over: "FLEXIBEL AANBOD MEERDERJARIGEN (FAM)"— Transcript van de presentatie:

1 FLEXIBEL AANBOD MEERDERJARIGEN (FAM)
13 maart 2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

2 Structuur van de presentatie
Communicatie Kader FAM en zorgregie Toekomstperspectief Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

3 Communicatie over FAM en zorgregie
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

4 Communicatie Communicatie over FAM en zorgregie: in de pijplijn
Van zodra alle technische aanpassingen gebeurd zijn Op dit moment is de webapplicatie zorgregie nog niet aangepast aan het FAM-verhaal Onder voorbehoud Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

5 Inhoudelijk kader Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

6 Perspectief 2020 Strategisch project 6: sociaal ondernemerschap bevorderen Overstap naar persoonsvolgende financiering Alle vzn’en zullen in een tussenfase naar pvf in een regulluw kader worden ondergebracht. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

7 Doelstelling FAM’s Het aandeel aan inclusief wonen en inschakelen van reguliere diensten verhogen Soepele en vraaggestuurde zorgtrajecten aanbieden De kwaliteit van de ondersteuning verhogen Een groter aantal personen ondersteunen Een soepel en vraaggestuurd personeelsbeleid kunnen voeren Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

8 FAM in VBB Ado Icarus Siddartha – Huize Eigen Haard
MPC Sint-Franciscus – Zonnelied- De Lork Huis in de stad Ganspoel Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

9 FAM en zorgregie Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

10 Vereenvoudiging 3 begeleidingsovereenkomsten ipv 30
FAM middenfrequente woonondersteuning FAM dagbestedingsondersteuning FAM intensieve woonondersteuning FAM kortdurende ondersteuning Binnen FAM dagbestedingsondersteuning/ intensieve woonondersteuning Max 70 dagen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

11 FAM middenfrequente woonondersteuning
Ambulante en mobiele begeleiding met een maximum van 75 contacten per jaar Niet begeleid werken Kortdurend dagbest. of woononderst: max 70 dagen per jaar PEC: min. Begeleid wonen CRZ-vraag: min. Begeleid wonen. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

12 FAM dagbestedingsondersteuning
Ambulante en mobiele begeleiding met een maximum van 75 contacten per jaar Dagbestedingsondersteuning: dagcentrum of begeleid werken Kortdurende woononderst: max 70 dagen per jaar PEC: min. Dagcentrum/begeleid werken CRZ-vraag: min. Dagcentrum/begeleid werken Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

13 FAM intensieve woonondersteuning
Ambulante en mobiele begeleiding, zonder maximaal aantal begeleidingen Dagbestedingsondersteuning Woonondersteuning inclusief of residentieel PEC: min. Beschermd wonen/tehuis werkenden CRZ-vraag: min. Beschermd wonen/ tehuis werkenden Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

14 Procedure zorgregie 3 langlopende varianten
Procedure met melden open plaats duidelijke profiel vraaggestuurd !! Capaciteit kan schuiven FAM kortdurend geen procedure zorgregie Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

15 Aanmelden bij open plaats CRZ-zorgvraag
FAM middenfrequente woonondersteuning Begeleid wonen of één van onderstaande zorgvragen FAM dagbestedingsondersteuning Dagcentrum: eigen atelier Dagcentrum: begeleid werken FAM intensieve woonondersteuning Tehuis werkenden Beschermd wonen met dagbesteding Beschermd wonen zonder dagbesteding Tehuis niet-werkenden bezigheid Tehuis niet-werkenden nursing Zelfstandig wonen Observatie-unit meerderjarigen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

16 Voorbeeld Open plaats FAM intensieve woonondersteuning
-> wie kan aanmelden * vraag tehuis werkenden/beschermd wonen of hoger * rekening houden met profiel -> Opname van kandidaat uit PG1: persoon x werkt in beschutte werkplaats Begeleidingsovereenkomst FAM intensieve woonondersteuning Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

17 Voorbeeld: deel 2 1 jaar later valt tewerkstelling weg
-> zijn er nog mogelijkheden betaalde tewerkstelling ? -> blijkt niet haalbaar, er wordt vrijwilligerswerk opgestart met ondersteuning door de FAM-vzn -> geen zorgregie, zelfde begeleidingsovereenkomst FAM intensieve woonondersteuning Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

18 Toekomstperspectieven
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

19 Toekomstperspectieven
2014: ervaring opdoen binnen FAM’s, zowel naar inhoudelijke werking als administratieve opvolging > Werkgroep FAM met vertegenwoordigers van pilootvoorzieningen, werkgeverskoepels, gebruikers, vakbonden en het VAPH 2015: verbreding FAM naar andere meerderjarigenvoorzieningen Vanaf 2015: Stapsgewijze overgang naar persoonsvolgende financiering (PVF) in heel de sector > Taskforce PVF (vanaf 2013) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap


Download ppt "FLEXIBEL AANBOD MEERDERJARIGEN (FAM)"

Verwante presentaties


Ads door Google