De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig werken (B&TW)

2 Voorstelling OpMaat 1/Wie zijn we? 2/Welke visie/missie? 3/Hoe doen we het? 4/Werking vraagverduidelijking, bemiddeling en trajectmatig werken

3 1/Wie zijn we? 2008: Ontstaan: – Samenwerkingsverband tussen verschillende VAPH organisaties: 7 initiatiefnemers – Regio Antwerpen – Besluit Vlaamse Regering juni 2008: Start functie trajectbegeleiding: diensten begeleid wonen & thuisbegeleiding – Bundelen middelen CRZ & trajectbegeleiding – Doel: aanbieden onafhankelijke vraagverduidelijking, trajectbegeleiding & zorgbemiddeling 2011: Dienst ondersteuningsplan – Nieuwe vehikel waarin uiteindelijk middelen trajectbegeleiding UB2011 gebracht zullen worden

4 1/Wie zijn we? 2012: OpMaat: 2 autonome diensten: – DOP: Wortels in vroegere functie trajectbegeleiding Opstartjaar Diensten Ondersteuningsplan – Bemiddeling & trajectmatig werken Historische opdracht

5 1/Wie zijn we? VZW OpMaat Verenigingen PMH VAPH voorzieningen MDT's gezondheid en welzijns diensten

6 2/ Missie OpMaat is een samenwerkingsverband tussen verenigingen van personen met een beperking, gezondheid- en welzijnsdiensten, multidisciplinaire teams en V.A.P.H. voorzieningen. OpMaat biedt vraagverduidelijking en trajectbegeleiding aan iedereen die zijn eigen leven wenst uit te bouwen en samen met anderen wil uitzoeken welke ondersteuning hij nodig heeft. OpMaat richt zicht tot kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking of vermoeden van beperking in de provincie Antwerpen.

7 Visie OM DIT TE REALISEREN Vertrekken we vanuit de vraag van de cliënt Betrekken we het persoonlijk netwerk Proberen we de zaken eenvoudig te houden en op maat te werken Werken we vanuit gelijkwaardigheid Hebben we een onafhankelijke positie Zijn we makkelijk bereikbaar

8 3/ Hoe doen we het? Dienst OndersteuningsPlan Voortraject Vraagverduidelijking voor cliënten met vermoeden van een beperking, zonder VAPH ondersteuning Dienst Bemiddeling & Trajectmatig Werken – Vraagverduidelijking – Bemiddeling – Trajectmatig werken: » cliënten partnerorganisaties » Onafhankelijke procesondersteuning – Kwaliteitsbevraging: » Personal Outcome Scale » Samenwerking Hogent, Stichting Arduin

9 4/ Dienst bemiddeling & trajecmatig werken 4.1/Partnerorganisaties B&TW 4.2/Vraagverduidelijking & CRZ bemiddeling 4.3/Trajectmatig werken 4.4/Penhouderschap RTH Zuidkant 4.5/Nieuwe ontwikkelingen 4.6/‘Kijken bij de buren’

10 4.1/Partnerorganisaties: dynamische samenwerking OpMaat Oikonde Mechelen Mobilant De Lier Pegode BCPA VestahIONA

11 4.2/Vraagverduidelijking & CRZ bemiddeling Na aanmelding: planning kennismaking (mobiel/ambulant): – Doel: contact binnen 2 weken na aanmelding – Gerichte vraag naar partnerorganisaties: opmaak ondersteuningsplan, CRZ registratie, bemiddeling – Wanneer expliciete voorkeur andere organisatie: doorverwijzen – Samenwerking DOP

12 CRZ Contactpersoonschap – +- 900 cliënten hoofdcontactpersoon – +- 100 cliënten nevencontactpersoon Opvolging open plaatsen partnerorganisaties – Opstellen ondersteuningsplan – Uitdagen partnerorganisaties Verwachtingen partnerorganisaties – In kaart brengen hiaten hulpverleningslanschap – Analyses op maat vraag

13 4.3/Trajectmatig werken Cliënten die ondersteuning genieten binnen partnerorganisatie met een trajectvraag Zelfde fasen D.O.P. aangevuld met actieplanning en opvolging. Onafhankelijke procesondersteuning

14 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap14 Inleiding Contactpersoon Procedure met melden open plaatsenProcedure zonder melden plaatsen

15 Taken contactpersoon OpMaat neemt het contactpersoonschap op wanneer mensen een vraag hebben naar een van de partners waar we mee samenwerken of voor mensen die in de regio wonen (Zuidkant en Antwerpen Stad). 1.Vraagverduidelijking 2.Informeren over de verschillende mogelijkheden/voorzieningen binnen het VAPH 3.Registratie en opvolgen Centrale Registratie Zorgvragen (CRZ) 4.Bemiddeling bij open plaatsen, noodsituatie, PTB, convenant (ook buiten applicatie) 5.Zorgbemiddelingsvergadering 6.Bemiddelingsoverleg 7.Informatie en terugkoppeling naar de zorgvrager Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap15

16 Taken contactpersoon 1.Vraagverduidelijking 1.Wat is de vraag van de cliënt, de ondersteuningsnood? 2. Welke zorgvragen kunnen daaraan gekoppeld worden? 3. Is er een PEC? Indien niet → doorverwijzen naar MDT. 4. Ondersteuningsplan opstellen (indien geen DOP betrokken is) 5. Is er al ondersteuning binnen het VAPH, indien niet → DOP voorstellen. 6. Eventueel netwerk betrekken bij vraagverduidelijking. 7. Aanvraagformulier/toestemming voor registratie op CRZ en het hoofdcontactpersoonschap laten ondertekenen. 2.Informeren over de verschillende mogelijkheden/voorzieningen binnen het VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap16

17 Taken hoofdcontactpersoon 3. Registratie en opvolgen CRZ 1.Persoonsgegevens registreren, zorgvragen met juiste urgentiecode registreren; bij begeleid wonen en thuisbegeleiding: juiste voorkeursvoorzieningen aanduiden, indien gevraagd NCP registreren. 2.Up-to-date houden van zorgvragen en UC (1=actieve vraag,2= toekomstvraag. 3.Cliënt aanklikken voor opname in CRZ bij opname een van onze partners. 4.Zorgvraag afsluiten indien er een begeleidingsovereenkomst werd afgesloten voor die zorgvraag. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap17

18 Taken hoofdcontactpersoon 4. Bemiddeling 1.Open plaatsen opvolgen. 2.Cliënt aanmelden voor open plaats indien deze aansluit bij de vraag en de cliënt in het omschreven profiel past. 3.Verslaggeving bezorgen aan de HCP van de voorziening. 4.Cliënt informeren over open plaats en terugkoppelen. 5.PTB aanvraag indienen, indien er dringend een oplossing nodig is en de situatie voldoet aan de voorwaarden van de PTB commissie → Checklist invullen samen met cliënt, laten ondertekenen en tijdig indienen. 6.Aanvraag noodsituatie indienen bij plotse onverwachte noodsituatie → Checklist invullen. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap18

19 Taken contactpersoon 5. Zorgbemiddelingsvergadering CRZ vergadering bijwonen (vergadering met al de contactpersonen van bepaalde regio, casus bespreking, info uitwisseling). 6.Bemiddelingsoverleg Overleg bijwonen om je cliënt voor te stellen. Voorzieningen denken hier mee na over oplossingen voor convenanten, noodsituaties, moeilijk te bemiddelen dossiers). 7. Informatie en terugkoppeling naar de zorgvrager 1. Cliënt informeren over procedures. 2. Overzicht bewaken. 3. Wijzigingen van zorgvragen aanpassen in de CRZ in afstemming/samenspraak met cliënt. 4. Op de hoogte houden van bemiddeling en aanvragen PTB en noodsituatie. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap19

20 Applicatie Zorgregie webapplicatie alle processen zitten vervat in de applicatie geïntegreerde databank Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap20

21 Applicatie voor de contactpersoon overzicht van alle zorgvragers alle gegevens waar het VAPH over beschikt en die nodig zijn voor bemiddeling overzicht van alle gemelde open plaatsen in Vlaanderen mogelijkheid om zorgvragers toe te voegen op basis van rijksregisternummer en naam Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap21

22 Registreren zorgvraag: contactpersoon kiest voor welke zorgvrager hij een nieuwe zorgvraag wil registreren Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap22

23 In het submenu zorgvragen kiezen voor “toevoegen zorgvraag” Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap23

24 Toevoegen zorgvraag Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap24

25 Scherm: registreren van een zorgvraag, al dan niet migratievraag Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap25

26 Scherm: registreren van een zorgvraag Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap26

27 Voorkeurregio volgens vaste parameters Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap27

28 Aanduiden voorkeurvoorziening maakt dat zorgvrager op de kandidatenlijst van die voorziening staat Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap28

29 Wijzigen urgentiecode: actieve zorgvraag of toekomstgerichte zorgvraag Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap29

30 Aanvragen status prioritair te bemiddelen zorgvraag Steeds op zorgvraagniveau Aanvraag via een checklist met alle nuttige gegevens al ingevuld Beoordeeld door de regionale prioriteitencommissie Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap30

31 Aanvragen status prioritair te bemiddelen zorgvraag Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap31

32 Aanvragen status prioritair te bemiddelen zorgvraag Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap32

33 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap33 InleidingContactpersoon Procedure met melden open plaatsen Procedure zonder melden open plaatsen

34 Registreren open plaats Bekendmaken van een open plaats in de applicatie Steeds op een werkvorm Minstens 1 week laten open staan, vakantie twee weken Dagelijkse attenderingsmail naar alle contactpersonen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap34

35 Procedure met melden open plaatsen: Enkel voor de zorgvormen: tehuis niet-werkenden (bezigheid en nursing); tehuis werkenden; zelfstandig wonen; geïntegreerd wonen; diensten inclusieve ondersteuning (DIO) en beschermd wonen; dagcentrum en begeleid werken. FAM Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap35

36 Procedure met melden open plaats Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap36

37 Procedure met melden open plaats: aanmaken open plaats (1/2) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap37

38 Procedure met melden open plaats: aanmaken open plaats (2/2) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap38

39 Aanmelden op open plaats Door de contactpersoon Past de zorgvrager in het profiel van de open plaats? Aanmelden = op de kandidatenlijst Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap39

40 Procedure met melden open plaats: aanmelden op een open plaats Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap40 Contactpersoon kan zoeken naar een open plaats op zorgvorm, voorziening, postcode…

41 Procedure met melden open plaats: aanmelden op een open plaats Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap41

42 Procedure met melden open plaats: aanmelden op een open plaats Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap42

43 Procedure met melden open plaats: aanmelden op een open plaats Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap43

44 Opname zorgvrager uit Prioriteitengroep 1 door de voorziening snelste en eenvoudigste opname opname kan direct gebeuren Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap44

45 Opname zorgvrager uit Prioriteitengroep 1 zorgvrager wordt klaargezet voor registratie in de cliëntregistratie begeleidingsovereenkomst vervolledigen in cliëntregistratie opgelet: startdatum ten vroegste afsluitdatum kandidatenlijst maximum 30 dagen terug Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap45

46 Opname uit Prioriteitengroep 2 Opname met motivatie: opname zonder beslissing af te wachten Aanvraag tot afwijking: wachten op beslissing, indien beslissing negatief kan opname niet doorgaan Afwijkingsverslag Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap46

47 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap47 InleidingContactpersoonProcedure met melden open plaatsen Procedure zonder melden open plaatsen

48 Procedure zonder melden open plaats Enkel voor de zorgvormen: thuisbegeleiding begeleid wonen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap48

49 Aanmelden bij de voorziening door de contactpersoon vraag: in welke voorziening past mijn zorgvrager? invullen “voorkeurvoorziening” in de zorgvraag is aanmelden bij die voorziening en op kandidatenlijst per zorgvraag Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap49

50 Opname zorgvrager uit Prioriteitengroep 1 zorgvrager wordt klaargezet voor registratie in de cliëntregistratie begeleidingsovereenkomst vervolledigen in cliëntregistratie opgelet: startdatum ten vroegste afsluitdatum kandidatenlijst maximum 30 dagen terug Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap50

51 Opname uit Prioriteitengroep 2 Opname met motivatie: opname zonder beslissing af te wachten Aanvraag tot afwijking: wachten op beslissing, indien beslissing negatief kan opname niet doorgaan Afwijkingsverslag Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap51

52 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie52 Zijn er nog vragen?


Download ppt "Infosessie contactpersoonschap 28/04/2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Sylvia Vande Broek OpMaat vzw: Bemiddeling en Trajectmatig."

Verwante presentaties


Ads door Google