De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een beperking

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een beperking"— Transcript van de presentatie:

1 Rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een beperking
Informatiesessie voor eerstelijnshulpverleners 9 januari 2014 Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen

2 Welkom

3 PROGRAMMA 13u15 Welkom en inleiding
door Virginie Carlassara (Welzijnsconsortium Z-W-Vl.) 13u25 Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) en Dienst Ondersteuningsplan (DOP) in het kader van Perspectief 2020 door Geert D'Haene (directeur DOP) 13u40 RTH voor personen met (een vermoeden van) handicap: wat, hoe, voor wie, … door Stijn Hermans (coördinatiepunt handicap) 14u00 RTH in de regio Zuid-West-Vlaanderen door Charlotte Delbeke (Groep Ubuntu) en Bert Tanghe (de Branding) 14u15 Overlegtafels: sessie 1 15u00 PAUZE (aan de bar) 15u30 Overlegtafels: sessie 2 16u15 Voorstelling GPS om de gepaste vraag naar RTH te kunnen doorverwijzen (in plenum, door Katrien De Baets, Groep Ubuntu) 16u45 Vragenronde (einde voorzien 17u00) 09/01/2014

4 Inleiding

5 Het welzijnslandschap = volop in beweging
Fusie van CAW Piramide en CAW Stimulans tot CAW Zuid- West-Vlaanderen: 01/01/2014 een feit (6>3 W-Vl) Hertekend landschap Integrale Jeugdhulp operationeel vanaf 01/03/2014, met oa één intersectorale toegangspoort Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-West-Vlaanderen met ambulante mobiele behandel- en crisisteams in Menen- Wevelgem-Wervik VAPH start Diensten Ondersteuningsplan Huizen van het Kind (info/steun ouders op één plek) Lokaal Sociaal beleid versterkt samenwerking GB & OCMW Fusies van ziekenhuizen, en ga zo maar door… 09/01/2014

6 Het welzijnslandschap = volop in beweging
Rode draad Grotere toegankelijkheid (cliënt) Grotere efficiëntie (middelen) Structuren? Inhoud! Enkele basisprincipes door de vraag gestuurde zorg (zorg op maat) cliëntparticipatie (empowerment) continuïteit van zorg (professionalisering) centrale toegangspoort (centralisering, schaalvergroting) vermaatschappelijking van zorg (de-institutionalisering) integraal, proactief, preventief Vermaatschappelijking van de zorg = de verschuiving binnen de zorg waarbij gestreefd wordt om mensen met beperkingen, chronisch zieken, kwetsbare ouderen en jongeren, mensen die in armoede leven, … Met al hun potenties en kwetsbaarheden een eigen zinvolle plek in de gewone samenleving te laten innemen en de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in de gemeenschap te laten verlopen. Vanuit dit concept gaat men de hulpverlening anders organiseren en groeien ook nieuwe, kleinschalige initiatieven richting community care en empowerment. Bijv. Columbus, Eigen krachtconferenties, Familienetwerkberaad, Persoonlijke Toekomstplanning. 09/01/2014

7 Regiotraject Zuid-West-Vlaanderen
Voorjaar 2014: Infomomenten - vandaag 9/1 i.s.m. VAPH - noteer alvast 27/02 i.s.m. GGZ - in voorbereiding IJH en CAW Centraal: informatie en dialoog Najaar 2014: intersectorale overlegtafel buigt zich over de gevolgen voor de begeleiding, doorverwijzing en samenwerking op de eerste lijn Gegeven de grote schaal en de impact van deze veranderingen, willen we in de regio: Ruime werkveld informeren en kans bieden tot dialoog Kleinschalige intersectorale overlegtafels organiseren om samen de impact op de praktijk te bekijken en knelpunten te bespreken, signalen te geven en te behandelen, etc. 09/01/2014

8 PROGRAMMA 13u15 Welkom en inleiding
door Virginie Carlassara (Welzijnsconsortium Z-W-Vl.) 13u25 Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) en Dienst Ondersteuningsplan (DOP) in het kader van Perspectief 2020 door Geert D'Haene (directeur DOP) 13u40 RTH voor personen met (een vermoeden van) handicap: wat, hoe, voor wie, ... door Stijn Hermans (coördinatiepunt handicap) 14u00 RTH in de regio Zuid-West-Vlaanderen door Charlotte Delbeke (Groep Ubuntu) en Bert Tanghe (de Branding) 14u15 Overlegtafels: sessie 1 15u00 PAUZE 15u30 Overlegtafels: sessie 2 16u15 Voorstelling GPS om de gepaste vraag naar RTH te kunnen doorverwijzen (in plenum, door Katrien De Baets, Groep Ubuntu) 16u45 Vragenronde (einde voorzien 17u00) 09/01/2014

9 OVERLEGTAFELS 1. Wanneer doe je een beroep op RTH, wanneer op Dienst Ondersteuningsplan? ROZE, zaal 1 -> Miet Heytens (DOP) en Maaike Vacquier (De Branding) 2. Thuisbegeleiding en RTH: wat kan er geboden worden, wat zijn de kansen? GROEN, zaal 4 -> Dominique Carrein (thuisbegeleidingsdienst het Perspectief – Spermalie) en Hilde Vergote (thuisbegeleidinsdienst ‘t Spoor) Wat kan RTH betekenen voor de minderjarige en zijn/haar netwerk? PAARS, refter -> Evy Van Keirsbilck (Hoge Kouter) en Joke Hoedt (DOP) 09/01/2014

10 OVERLEGTAFELS Wat zijn kansen en valkuilen van RTH als partner binnen het ruimer netwerk van diensten? ORANJE, zaal 3 -> Katrien De Baets (Groep Ubuntu) Opent de outreach-functie binnen RTH mogelijkheden? BLAUW, zaal 3 -> Luc Colman (den Achtkanter) 6. Waar ligt de grens tussen Rechtstreeks en Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp? GEEL, zaal 3 -> Charlotte Delbeke (Groep Ubuntu) 7. Dag- en nachtopvang in RTH: wat kan de meerwaarde zijn van deze modules? ROOD, zaal 3 -> Bert Tanghe (De Branding) 09/01/2014

11 OVERLEGTAFELS Methodiek “wereldcafé“ Vertrekpunt is situatieschets door inleider. Dialoog in kleine groep in informele sfeer, een persoon blijft aan tafel terwijl anderen doorschuiven, ideeën noteren op flap, volgende groep werkt erop verder. Verslag en powerpointpresentaties op Tafel met documentatiemateriaal 09/01/2014


Download ppt "Rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een beperking"

Verwante presentaties


Ads door Google