De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inclusieve Kinderopvang De Vlaamse Beleidsaanpak.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inclusieve Kinderopvang De Vlaamse Beleidsaanpak."— Transcript van de presentatie:

1 Inclusieve Kinderopvang De Vlaamse Beleidsaanpak

2 Situering Kaders • Resonansgroep inclusieve kinderopvang ouderverenigingen, sector, VAPH, K&G (2011-2012) • ‘Aanzet tot een vernieuwde beleidsaanpak voor de inclusieve kinderopvang’ referentiekaders: – IVRK – Verdrag rechten personen met een handicap – Perspectief 2020 minister Vandeurzen – Visie inclusieve opvang K&G en VBJK in Handleiding inclusieve kinderopvang 2007

3 Uitgangspunten bij de beleidsaanpak 1.Ouders als eerste opvoeders en regisseurs 2.Toegang tot kinderopvang als basisrecht – Denken vanuit basisrecht – Alle voorzieningen staan hiervoor open – Inzet middelen voor redelijke aanpassingen 3.Vanuit basiskwaliteit bepalen wat de extra ondersteuningsbehoefte is – Definiëring vanuit handelingsgerichte aspecten – die compenseren of neutraliseren – en verder gaan dan de basiskwaliteit

4 Hoe zit het in elkaar? De Vlaamse kinderopvang Erkende (en gesubsidieerde) opvang Zelfstandige opvang met attest van toezicht Gezinsopvang • Dienst voor onthaalouders • Zelfstandig onthaalouder Groepsopvang • Erkend kinderdagverblijf • Initiatief voor buitenschoolse opvang • Lokale dienst voor buurtgerichte opvang • Zelfstandig kinderdagverblijf • Zelfstandige buitenschoolse opvangvoorziening

5 Hoe zit het in elkaar? De regeling inclusieve kinderopvang Sedert 2001 een specifieke regelgeving en middelen http://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector/juridisch/regelgeving-alle-opvang/#Specifieke-zorg---alle-op Structurele opvangplaatsen • Toegekende capaciteit aan voorzieningen • Enkel in erkende en gesubsidieerde voorzieningen • Minimaal te behalen bezettingspercentage Individuele opvangplaatsen • Vaste tegemoetkoming obv opvangprestaties • Voor alle voorzieningen

6 Hoe zit het in elkaar? Enkele cijfers

7 • Expertise structurele plaatsen enkel in eigen opvang. • Individuele inclusieve opvang staan alleen met hun vragen. Terwijl de doelstelling is: • inclusieve kinderopvang in alle vergunde kinderopvang. Al veel kwaliteitsvolle inclusieve praktijk, maar …

8 0,5 mio euro aan extra middelen voor inclusieve kinderopvang • Bron van de middelen: VAPH ikv Perspectiefplan 2020 – zo weinig mogelijk uitzonderlijk of afzonderlijk en zo veel mogelijk gewoon, – expliciete rol voor de kinderopvang. • ‘de noodzakelijke uitbreidingen in de andere welzijnssectoren met oog op inclusieve ondersteuning van personen met een handicap’. • Het kader in de kinderopvang – Decreet kinderopvang – Aanzet tot vernieuwde beleidsaanpak

9 • 20.000 extra bijkomende inclusieve opvangprestaties (200.000 euro) • Sensibiliserings- en informatiecampagne "inclusie in kinderopvang” (20.000 euro) • Projecten ‘centra voor inclusieve kinderopvang’ (280.000 euro) – Realiseren zelf inclusieve opvang realiseren – Ondersteunen andere voorzieningen in de regio in het realiseren van inclusieve opvang. Hoe deze extra middelen dan inzetten?

10 • Aanpassing huidig MB (in voorbereiding) zodat oproep en start van projecten in 2013 mogelijk wordt • Toekomst inpassing van projecten in -BVR subsidiering voor KO baby’s en peuters (decreet) -Regelgeving buitenschoolse opvang Centra voor inclusieve opvang: regelgevende basis

11 Alle erkende, toegestemde opvang, zelfstandige opvang met IKG en alle initiatieven buitenschoolse opvang of lokale diensten buitenschoolse opvang • voor voorzieningen structurele plaatsen – mits inzet subsidie voor structurele inclusieve opvang • en: – minimale capaciteit van 22 plaatsen – Laatste 4 kwartalen minstens 7 kinderen met specifieke zorg opgevangen hebben – maximaal 1/3de van de opgevangen kinderen heeft een specifieke zorgbehoefte. Centra voor Inclusieve Kinderopvang: wie kan zich kandidaat stellen?

12 • Proactief opnamebeleid • Realiseren van minimum aan inclusieve opvangprestaties • Uitbouwen en verspreiden van expertise binnen de volledige zorgregio => Minstens 7 opvanglocaties begeleiden • Mee uitvoeren lokale en provinciale doelstellingen • Sensibiliseren binnen de zorgregio ! Informatie aan en inspraak ouders waarborgen ! Zorgen voor aangepaste personeelsinzet Centra voor Inclusieve Kinderopvang: opdrachten

13 Jaarlijks minstens ook • zelf 7 kinderen met specifieke zorgbehoefte opvangen • 750 inclusieve opvangprestaties realiseren Centra voor Inclusieve Kinderopvang: minimale resultaten

14 • 40.000 euro • bijkomend budget voor inclusie: – per opvangprestatie van een kind met specifieke zorgbehoefte: de individuele prestatievergoeding – voor opvangprestaties die gerealiseerd worden bovenop het minimum inclusieve opvangprestaties Centra voor Inclusieve Kinderopvang: middelen

15 • Via oproep • Beoordeling door jury Basis: mate dat aanvrager aantoont over expertise, netwerk en competenties te beschikken • Spreiding over provincies en BHG Centra voor Inclusieve Kinderopvang : toekenningen verdeling

16 • Begeleidingstraject inclusie • Resonansgroep inclusieve kinderopvang • Opvolging – Documentering • Doelstellingen en evaluatierapporten – Cijfermatig • Stijging aantal opgevangen kinderen met een specifieke zorgbehoefte • Spreiding over de kinderopvang in de zorgregio evolueert. • Werking en financiële ondersteuning wordt na 5 jaar geëvalueerd. Centra voor Inclusieve Kinderopvang: ondersteuning, opvolging en evaluatie


Download ppt "Inclusieve Kinderopvang De Vlaamse Beleidsaanpak."

Verwante presentaties


Ads door Google