De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DECREET KINDEROPVANG INFOSESSIE ERKENDE KINDERDAGVERBLIJVEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "DECREET KINDEROPVANG INFOSESSIE ERKENDE KINDERDAGVERBLIJVEN"— Transcript van de presentatie:

1 DECREET KINDEROPVANG INFOSESSIE ERKENDE KINDERDAGVERBLIJVEN

2 Programma 2 december 2013 13u-14.15u 14.15-14.30 14.30-16.00
Doelstellingen decreet Bart Reel Vergunning Bart Reel Koffiepauze Subsidie Dieter Vanhecke Vragen 16.30 Einde

3 INHOUD Decreet Kinderopvang baby’s en peuters
Nieuwe organisatie van de kinderopvang De vergunning Subsidies Meer weten

4 Doelstellingen decreet
Stap voor stap: Voldoende opvang Toegankelijk en betaalbaar voor ouders Financieel haalbaar voor sector Kwaliteitsvol

5 Doelstellingen decreet Kinderopvang van baby’s en peuters
Het decreet en de uitvoeringsbesluiten zijn dan ook deze gezamenlijke leest geschoeid. Om woord en beeld te geven aan deze gemeenschappelijke essentie, en om hierover eenvoudig te kunnen communiceren is volgende korte filmke ontwikkeld. We tonen het hier even, zeker voor wie het nog niet heeft gezien.

6 De overgang wordt haalbaar gemaakt
Geleidelijke omschakeling via overgangsmaatregelen en afwijkingen Ondersteuning door Kind en Gezin en partners Stap voor stap: volledige realisatie in 2024

7 Stand van zaken Decreet Vlaamse Regering 20 april 2012
Besluiten vergunning en subsidie: Vlaamse Regering 22 november 2013 Andere besluiten: buitenschoolse, flexibele, handhaving, procedures,… 1 april 2014!

8 Vandaag Presentatie: grote lijnen vergunning en subsidie
Website: volledige tekst!

9 INHOUD Decreet Kinderopvang baby’s en peuters
Nieuwe organisatie van de kinderopvang De vergunning Subsidies Meer weten

10 2 soorten kinderopvang Gezinsopvang tot maximum 8 kinderen tegelijk
Groepsopvang minstens 9 kinderen tegelijk Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

11 Nieuwe namen Tot 31 maart 2014 Vanaf 1 april 2014
Erkend kinderdagverblijf Groepsopvang Lokale dienst Organiserend bestuur Organisator Verantwoordelijke Begeleider Kinderbegeleider Voorziening Opvanglocatie Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

12 Vergunning – wat? Verplicht voor elke beroepsmatige opvang tegen betaling Vergunningsvoorwaarden Infrastructuur Veiligheid en Gezondheid Omgang met kinderen en gezinnen Personen werkzaam in de kinderopvang Organisatorisch management Samenwerking Start- en werkingsvoorwaarden Buitenschoolse Samen met baby’s en peuters: vergunningsvoorwaarden Enkel buitenschools: apart besluit Vlaamse Regering op komst Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

13 Vergunning – hoe? Kind en Gezin kent de vergunning toe
aan een organisator voor een bepaalde opvanglocatie voor een maximum aantal kinderen voor onbepaalde duur zolang voldaan wordt aan de vergunningsvoorwaarden Toezicht Op documenten (Kind en Gezin) Ter plaatse door toezichthouders (Zorginspectie) Handhaving Wat als niet aan de voorwaarden wordt voldaan? Besluit nog op komst Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

14 Vergunning – aanpak op 1 april 2014
Je erkenning wordt op 1 april 2014 omgezet naar een vergunning voor hetzelfde aantal plaatsen als op je erkenning Starters: streefdoel is vanaf maart 2014 aanvraag vergunning mogelijk te maken Gemelde opvang: moet ten laatste op 1 januari 2015 een vergunning aanvragen Opvang mogelijk maken! Sommige voorwaarden: voldoende overgangsperiode Sommige voorwaarden: afwijking mogelijk toegestaan door Kind en Gezin advies van de commissie afwijkingen gelijkwaardige kwaliteit gegarandeerd Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

15 Vergunningsvoorwaarden
Aantal plaatsen en kinderbegeleiders Infrastructuur Veiligheid en Gezondheid Omgang met kinderen en gezinnen Personen werkzaam in de kinderopvang Organisatorisch management Samenwerking

16 Vergunning –aantal plaatsen
Op 1 april krijg je een vergunning voor hetzelfde aantal plaatsen als nu. Aantal plaatsen op de vergunning hangt af van: De wens van de organisator De beschikbare ruimte en inrichting Er mogen nooit meer kinderen tegelijkertijd aanwezig zijn dan het aantal vergunde plaatsen. Schoolgaande kinderen tot en met de lagere school tellen mee voor de aanwezigheid. Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

17 Vergunning – aantal kinderenbegeleiders
ABSOLUTE MAXIMA 1 begeleider aanwezig: max. 8 kinderen Meerdere begeleiders aanwezig: max. 9 kinderen per begeleider Tijdens rust (max. 2 uur) vanaf 2e begeleider: max. 14 kinderen per begeleider Overgang tot 1 april 2020: peutertuinen Kinderen Begeleiders 1-8 1 9-18 2 19-27 3 28-36 4 Kinderen Begeleiders 1-8 1 9-28 2 29-42 3 Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

18 Werkingsvoorwaarden Aantal plaatsen Infrastructuur
Veiligheid en Gezondheid Omgang met kinderen en gezinnen Personen werkzaam in de kinderopvang Organisatorisch management Samenwerking

19 Ruimtes Afzonderlijke binnenruimtes
= wanden van plafond tot vloer Leefruimte per leefgroep Max 18 kinderen gekoppeld aan begeleider(s) en ruimte(s) Afzonderlijke rustruimte voor kinderen jonger dan 18 maanden of ‘s nachts Sanitaire ruimte voor volwassenen: toilet en wasbak Als > 36 plaatsen: circulatieruimte (gang, hal) Overgangsperiode tot april 2017 Voor opvang met erkenning op 1 april 2014 Vervalt bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen Afwijking mogelijk Vervalt bij verhoging aantal opvangplaatsen Tijdelijke afwijking bij overmacht en verbouwingen mogelijk Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

20 Netto vloeroppervlakte
Leefruimte: 3 m² Leef- + rustruimte: 5 m² Berekend op basis van vloeroppervlakte met plafondhoogte min 2,2 m Uitzonderingen: zie tekst op de website Als erkenning op 31 maart 2014 Overgangsperiode tot 1 april 2017: voor 3m² leefruimte & plafondhoogte Vervalt bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen Aanvraag afwijking aan Kind en Gezin mogelijk Vervalt bij verhoging aantal opvangplaatsen Tijdelijke afwijking bij overmacht en verbouwingen mogelijk Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

21 Natuurlijk daglicht en verluchting
Natuurlijk daglicht in leefruimte Min. 1 buitenraam per leefruimte Raamoppervlakte: zie website Als erkenning: Overgangsperiode tot 1 april 2017 Vervalt bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen Aanvraag afwijking aan Kind en Gezin mogelijk Voldoende ventilatie Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

22 Keuken Zone voor keukenactiviteit met: Werkoppervlak
Wasbak koud en warm stromend water Koelkast Opwarmingselement Zone = oppervlakte met een bepaalde functie Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

23 Andere Zone voor toegang Buitenspelmogelijkheid
Voldoende, vlot en veilig bereikbar Aangepast aan het aantal plaatsen en de leeftijd van de kinderen Niet noodzakelijk eigen tuin Geen andere activiteiten in de ruimtes tijdens openingsuren - Afwijkingsmogelijkheid voor erkend consultatiebureau Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

24 Veilig slapen Een veilig bed voor elk aanwezig kind
Veilig spijlenbed voor kinderen jonger dan 18 maanden Vrije circulatie langs 1 lange zijde Evenwicht omgevingstemperatuur, bedmateriaal en kledij Jonger dan 1 jaar: Geen kussen of dekbed Rugligging tenzij: Attest arts Attest ouder (nieuw!) Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

25 Uitrusting voor verzorging
aangepast aan het aantal opvangplaatsen verzorgingstafel en -kussen een wasbak met koud en warm stromend water een opbergsysteem voor het persoonlijk gerei van elk kind kindertoiletten of potjes een bad of kinderbad Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

26 Werkingsvoorwaarden Aantal plaatsen Infrastructuur
Veiligheid en Gezondheid Omgang met kinderen en gezinnen Personen werkzaam in de kinderopvang Organisatorisch management Samenwerking

27 Brandveiligheid Brandweerattest A of B Inhoudelijk gelijklopend
A: OK B: OK met opmerkingen C: niet OK Inhoudelijk gelijklopend Wanneer nieuw attest? Op vervaldatum als < 2022 Iedereen: ten laatste 2022 Onmiddellijk bij: verhoging aantal plaatsen, grondige wijzigingen, verhuis, nieuwe locatie Afwijking via commissie brandveiligheid blijft mogelijk Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. Voorlopige versie 5 juli 2013

28 Nieuw: Risicoanalyse Organisator zorgt voor veilige en gezonde omgeving Risicoanalyse gaat minimaal over: de veiligheid en het voorkomen van verwondingen, ongevallen, levensbedreigende situaties en het verdwijnen van kinderen; de gezondheid en het voorkomen van ziekte, besmetting en verontreiniging Plan van aanpak en een tijdspad om de risico’s te beheersen Minstens binnen een cyclus van twee jaar alles komt binnen de twee jaar aan bod, maar het werk kan gespreid worden over die twee jaar. Model van Kind en Gezin op komst Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

29 Veiligheid en gezondheid
Gezonde, gevarieerde en hygiënisch bereide voeding en drank Flessenwater als loden waterleiding Telefoontoestel Dieren buiten bereik Procedure en melden: crisis en grensoverschrijdend gedrag Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

30 Verzekeringen Burgerlijke aansprakelijkheid bij de uitbating
Lichamelijke ongevallen van de opgevangen kinderen Als buitenschoolse opvang: burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door deze kinderen Check de specificaties voor deze verzekeringen op de website! Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

31 Vergunningsvoorwaarden
Aantal plaatsen Infrastructuur Veiligheid en Gezondheid Omgang met kinderen en gezinnen Personen werkzaam in de kinderopvang Organisatorisch management Samenwerking

32 Omgang met kinderen en gezinnen
Fysieke en psychische integriteit respecteren Niet discrimineren Je opvang realiseert een pedagogisch beleid met als doel: ontwikkeling stimuleren welbevinden en de betrokkenheid bevorderen rekening houden met het aantal, de noden en de eigenheid van elk kind Pedagogische kwaliteit voldoet aan de norm Meetinstrument pedagogische kwaliteit wordt hiervoor ontwikkeld Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

33 Pedagogisch Wennen Gevarieerd aanbod aan spelmateriaal en activiteiten binnen en buiten Taalbeleid Nederlandse taalverwerving van elk kind stimuleren Positieve aandacht voor thuistaal Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

34 Pedagogische ondersteuning - nieuw
Elke organisator zorgt ten laatste op april voor pedagogische ondersteuning: ofwel via een schriftelijke overeenkomst met een pedagogische ondersteuningsorganisatie; ofwel via een erkenning van de eigen organisatie als pedagogische ondersteuningsorganisatie; Erkenning van pedagogische ondersteuningsorganisatie door Kind en Gezin Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

35 Betrokkenheid en participatie gezinnen
Communicatie en overleg Toegang voor gezinnen tot ruimtes kind Evaluatie van de werking en tevredenheid door elk gezin Bekend maken aan de ouders binnen een bepaalde termijn: Vergunningsbeslissingen en aanmaningen Huishoudelijk reglement: informatie voor alle gezinnen (1 jaar overgangsperiode) Specifieke bepalingen voor: Schriftelijke overeenkomst (1 jaar overgangsperiode) Inlichtingenfiche Aanwezigheidsregister Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

36 Vergunningsvoorwaarden
Aantal plaatsen Infrastructuur Veiligheid en Gezondheid Omgang met kinderen en gezinnen Personen werkzaam in de kinderopvang Organisatorisch management Samenwerking

37 Kwalificaties Alle verantwoordelijken en kinderbegeleiders
Kwalificatiebewijzen: concreet in ministerieel besluit Kwalificerend traject mogelijk voor kinderbegeleiders Wie 3 jaar werkt kan afwijking van Kind en Gezin krijgen tussen 1 april 2009 en 1 april 2014 min. 3 jaar gewerkt in een locatie met een erkenning, attest van toezicht of toestemming voor dezelfde functie Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

38 Kwalificaties Competenties kinderbegeleider
opvoeden, verzorgen en ontwikkeling stimuleren van individuele kinderen en een groep kinderen samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding externen in functie van kinderopvang collega’s en de pedagogisch ondersteuner reflecteren over het pedagogisch handelen en kunnen verbeteren omgaan met diversiteit Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

39 Direct contact met kinderen
Nodige attesten Organisator Verantwoordelijke Kinder- begeleider Direct contact met kinderen Nieuw Identiteits-bewijs X 21 jaar 18 jaar Uittreksel strafregister Vernieuwen: na 3 jaar of eerder indien nodig Ook voor rechtspersonen Kennis financieel en organisa- torisch beheer > 8 plaatsen, 1 persoon afwijking mogelijk als attest, erkenning, toestemming Medisch Door persoon zelf Bepaalde gevallen: arts Kennis Nederlands 1 per locatie Als erkenning: overgang tot 1 april 2015 Volgens ERK niveaus Info volgt Levens- reddend handelen Wordt nog uitgewerkt Gelijkaardig zijn aan nu Kwalificatie bewijs Afwijkingen mogelijk Kwalificerend traject kinderbegeleider

40 Personen in de kinderopvang
Nieuw: vervangend aanspreekpersoon van de verantwoordelijke Actieve kennis Nederlands zelfde niveau als verantwoordelijke Vorming Verantwoordelijke en kinderbegeleider Jaarlijkse analyse behoefte Aanbod Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

41 Vergunningsvoorwaarden
Aantal plaatsen Infrastructuur Veiligheid en Gezondheid Omgang met kinderen en gezinnen Personen werkzaam in de kinderopvang Organisatorisch management Samenwerking

42 Organisatorisch management
Ondernemingsnummer Planning en registratie van aanwezigheid kinderbegeleiders Inwerking nieuwe medewerkers Zelfevaluatie van de werking Financiële werking opvolgen Klachtenbehandeling en evaluatie ervan Als meer dan 18 plaatsen: Organisatorische structuur Evaluatie door medewerkers Kwaliteitshandboek Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

43 Kwaliteitshandboek Voor organisator met meer dan 18 kinderopvangplaatsen Overgangsperiode. Bestaande opvangvoorzieningen en starters na 1 april 2014 hebben 2 jaar de tijd om een kwaliteitshandboek te hebben. Kind en Gezin ondersteunt jou en bereidt een instrument voor. Inhoud. Minstens: Kwaliteitsbeleid Missie, visie, doelstellingen, strategie Kwaliteitsmanagementsysteem Structuur, bevoegdheden, verantwoordelijkheden Aantal procedures en processen Evaluatie ervan Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

44 Vergunningsvoorwaarden
Aantal plaatsen Infrastructuur Veiligheid en Gezondheid Omgang met kinderen en gezinnen Personen werkzaam in de kinderopvang Organisatorisch management Samenwerking

45 Samenwerking Met Kind en Gezin Met Lokaal Loket Kinderopvang
enkel kinderen opvangen waarvan de vraag naar kinderopvang geregistreerd werd in de Kinderopvangzoeker nog niet op 1 april 2014: nog in proeftuinfase gegevens elektronisch bezorgen aan Kind en Gezin Met Lokaal Loket Kinderopvang ondersteunt ouders in hun zoektocht nog uitvoeringsbesluit nodig Je informeren over lokaal beleid kinderopvang Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

46 Lokaal Loket Kinderopvang
Kinderopvang zoeker Lokaal Loket Kinderopvang Toepassing op om kinderopvangvragen: te registreren (ouders of Lokaal Loket) te behandelen (kinderopvang en Lokaal Loket) in kaart te brengen (overheid). Zorgregio Hasselt: proeftuin in 2013 en eerste helft 2014. Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

47 Hoe werkt de Kinderopvangzoeker?
Ouders stellen hun vraag één keer door ze te registreren. Opvangvoorzieningen van hun voorkeur krijgen . Andere opvang in de gemeente en Lokaal Loket zien de opvangvragen. Opvang met een plaats kan contact opnemen. Ouder kiest zelf welke opvang. Overeenkomst en start opvang worden bevestigd. Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

48 INHOUD Decreet Kinderopvang baby’s en peuters
Nieuwe organisatie van de kinderopvang De vergunning Subsidies Meer weten

49 BVR SUBSIDIES Wel geregeld in dit uitvoeringsbesluit:
TRAP 1: Basissubsidie TRAP 2: Subsidie voor inkomenstarief TRAP 3: Plussubsidie Subsidie inclusieve kinderopvang Niet geregeld in dit uitvoeringsbesluit: Afzonderlijke VIA-componenten DAC Flexibele opvang Buitenschoolse opvang Andere subsidiemogelijkheden decreet: Lokaal Loket, éénmalige subsidies, projecten, … Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

50 Subsidies - principes Sector moet financieel leefbaar zijn
Zelfde systeem voor huidige erkende en zelfstandige opvang Duidelijk systeem Subsidievoorwaarden verschillen van vergunningsvoorwaarden Subsidiehoogte bouwt op naargelang de opdrachten die opgenomen worden. Budgettaire beperkingen: overgangsperiodes tot ten laatste 2020 Opvang met vergunning, zonder subsidie blijft mogelijk Voorlopige versie gebaseerd op ontwerpbesluiten van 5 juli 2013 Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

51 Subsidies - aanpak Huidige subsidies worden automatisch omgezet naar nieuwe Hetzelfde aantal subsidieerbare plaatsen Geen enkele sector gaat financieel achteruit Organisator die financieel minder krijgt: in bepaalde gevallen een compensatie mogelijk Aantal plaatsen met subsidies zal groeien Binnen budgettaire mogelijkheden Met programmatie oproep Voorlopige versie gebaseerd op ontwerpbesluiten van 5 juli 2013 Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

52 Subsidie voor inkomenstarief
Subsidies - overzicht Trap 3 Plussubsidie Subsidie voor inkomenstarief Basissubsidie Trap 1 1 Trap 2 Kwetsbare gezinnen Voorrangsregels Prijs op basis van inkomen Voorrangsregels 220 openingsdagen Nederlands Inclusieve opvang Individuele: vanaf vergunning Structurele: minstens subsidie voor inkomenstarief nodig Combinatie individuele & structurele mogelijk Voorlopige versie gebaseerd op ontwerpbesluiten van 5 juli 2013 Voorlopige versie gebaseerd op ontwerpbesluiten van 5 juli 2013

53 Voorlopige versie 5 juli 2013
ALGEMENE PRINCIPES Toekenning voor 10 jaar, zolang voldaan aan voorwaarden Opbouwen reserves mogelijk onder bepaalde voorwaarden Subsidiebedragen worden verhoogd als spilindex overschreden Voorschot per kwartaal en jaarafrekening Elektronisch bezorgen van gegevens aan Kind en Gezin Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. Voorlopige versie 5 juli 2013

54 Voorlopige versie 5 juli 2013
ALGEMENE PRINCIPES Jaarlijks een begroting met raming van inkomsten en uitgaven Boekhouding die inkomsten en uitgaven voor kinderopvang transparant afzondert De organisator krijgt subsidies voor één of meerdere opvanglocaties Organisator kiest welke locaties Zodra betaling: aan de subsidievoorwaarden voldoen Alle plaatsen in de locatie moeten aan de subsidievoorwaarden voldoen van de respectievelijke trap Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. Voorlopige versie 5 juli 2013

55 TOEKENNING EN BETALING
Plaatsen met een vergunning Plaatsen met een beslissing tot toekenning Plaatsen met effectieve betaling Subsidieerbare kinderopvangplaatsen Gesubsidieerde kinderopvangplaatsen Vergunde kinderopvangplaatsen Een voorbeeld Vergund: 20 plaatsen Subsidieerbaar: 20 plaatsen Gesubsidieerd: 20 plaatsen Vergund: plaatsen Gesubsidieerd: plaatsen Vergund: 26 plaatsen Voorbeeld: De organisator heeft een locatie met 20 vergunde en subsidieerbare kinderopvangplaatsen. Op dat moment wordt er ook voor 20 plaatsen effectief subsidie betaald (= 20 gesubsidieerde aantal kinderopvangplaatsen). Door verbouwingswerken moet de organisator de vergunde capaciteit tijdelijk verminderen naar 16 plaatsen. Op dat ogenblik wordt de gesubsidieerde capaciteit 16. Er zijn maar 16 vergunde plaatsen, dus wordt er maar voor 16 plaatsen effectief subsidie betaald. De subsidieerbare capaciteit van 20 plaatsen kan een tijd behouden blijven. Wanneer de organisator na de verbouwingswerken opnieuw een vergunning heeft voor 20 plaatsen, kan hij opnieuw subsidie voor 20 plaatsen ontvangen. Als er 26 vergunde plaatsen zijn en maar subsidies werden toegekend voor 20 plaatsen, dan worden er maar 20 plaatsen gesubsidieerd. Het aantal gesubsidieerde plaatsen kan nooit hoger zijn dan het aantal vergunde plaatsen. Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. Voorlopige versie 5 juli 2013

56 TOEKENNING EN BETALING
Subsidies worden gegroepeerd in subsidiegroepen Gezinsopvang: alle opvanglocaties van organisator in een zorgregio Groepsopvang: alle opvanglocaties van organisator in een gemeente Samenwerkende onthaalouders: aparte subsidiegroep Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

57 ORGANISATOR SUBSIDIEGROEP GEMEENTE A GROEPSOPVANG SUBSIDIEGROEP ZORGREGIO A GEZINSOPVANG SUBSIDIEGROEP ZORGREGIO A SAMENWERKENDE ONTHAALOUDERS Groepsopvang locatie 1 Groepsopvang locatie 2 Gezinsopvang locatie 3 Gezinsopvang locatie 4 Samenwerkende onthaalouder locatie 5 SUBSIDIEGROEP GEMEENTE B GROEPSOPVANG SUBSIDIEGROEP ZORGREGIO B GEZINSOPVANG SUBSIDIEGROEP ZORGREGIO B SAMENWERKENDE ONTHAALOUDERS Groepsopvang locatie 6 Gezinsopvang locatie 7 Samenwerkende onthaalouder locatie 9 Samenwerkende onthaalouder locatie 8 Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

58 TOEKENNING EN BETALING
Acties op het niveau van subsidiegroepen Toekenning, berekening en betaling Evaluatie van het voldoen aan subsidievoorwaarden voor alle locaties samen die voldoen aan de voorwaarden van een bepaalde subsidie in de subsidiegroep Voordelen subsidiegroepen Organisator kan subsidies flexibel inzetten Bij verhuis of stopzetting binnen subsidiegroep: tijdelijk behoud subsidies Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. Voorlopige versie 5 juli 2013

59 OMZETTING Occasionele plaatsen  reguliere plaatsen (trap 1 + trap 2)
Erkend Kinderdagverblijf component leeftijd component bezetting forfait per plaats subsidie logistieke functie subsidie directiefunctie Organisator groepsopvang TRAP 1 en 2 basissubsidie subsidie voor inkomenstarief Occasionele plaatsen  reguliere plaatsen (trap 1 + trap 2) Peutertuinen en crèches gesubsidieerd volgens openbaar tarief: overgangsperiode tot 2020 voor subsidiebedragen trap 2

60 BASISSUBSIDIE - VOORWAARDEN
220 openingsdagen Groepsopvang: iedere locatie Alle begeleiders hebben actieve kennis van Nederlands Ofwel attest (zelfde niveau als vergunning) Ofwel onder bepaalde voorwaarden het attest na 4 jaar werken behalen Overgangsperiode groepsopvang tot april 2015 Gebruik van Nederlands in werking door taalbeleid dat: Nederlandse taalverwerving stimuleert verantwoordelijken en kinderbegeleiders ondersteunt positieve aandacht biedt voor taal van kind in zijn thuismilieu Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

61 Subsidie voor inkomenstarief - Voorwaarden
Voldoen aan voorwaarden basissubsidie 220 openingsdagen van 11u tussen 6u en 20u 80% bezetting Overgangsperiode: 70% 2014 75% 2015 Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

62 Subsidie voor inkomenstarief - Voorwaarden
Voorrangsregels Inspanningsverbintenis absolute en steeds voorrang voor werksituatie werk zoeken, houden of beroepsopleiding daarnaast voorrang alleenstaanden gezinnen met laag inkomen pleegkinderen broertjes en zusjes Voorlopige versie gebaseerd op ontwerpbesluiten van 5 juli 2013 voorlopige versie 5 juli 2013

63 Subsidie voor inkomenstarief - Voorwaarden
Voorrangsregels Resultaatsverbintenis: min. 20% van de opgevangen kinderen: gezinnen die voldoen aan 2 kenmerken van voorrangsregels of kwetsbare gezinnen zelfde definitie als in trap 3 plussubsidie 20% niet bereikt: afwijking mogelijk van de absolute voorrang werksituatie Bijkomende eigen regels mogelijk, maar wettelijke voorrangsregels zijn prioritair Opnemen in het huishoudelijk reglement Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. voorlopige versie 5 juli 2013

64 Subsidie voor inkomenstarief - Voorwaarden
Bijkomend Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Inspanningsverbintenis Voorrang aan kinderen waarvan minstens één persoon uit het gezin het Nederlands voldoende machtig is Resultaatsverbintenis Min. 1 kind, max. 55% van de kinderen Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

65 Subsidie voor inkomenstarief - Voorwaarden
Systeem inkomenstarief gebruiken Geen mix mogelijk binnen zelfde locatie Betalen voor gereserveerde opvangdagen Opvangplan wordt vastgelegd in schriftelijke overeenkomst. Uitzondering: sluitingsdagen & gerechtvaardigde afwezigheidsdagen (ministerieel besluit) Inkomenstarief dekt kosten gedurende bepaald aantal uren, met uitzondering van ‘s nachts Bijkomend: bepaalde bijkomende kosten & reservatie of waarborg (ministerieel besluit) Buitenschoolse opvang: apart besluit Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

66 Subsidie voor inkomenstarief – voorwaarden
Systeem inkomenstarief Ouder berekent inkomenstarief via website Kind en Gezin basis: gezamenlijk belastbaar inkomen ministerieel besluit organisator ondersteunt als nodig Individueel verminderd tarief mogelijk via automatische rechten of OCMW Organisator: facturatie en inning Onjuiste verklaringen van ouders Herberekening of maximumtarief mogelijk voorlopige versie 5 juli 2013

67 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - VOORWAARDEN
Organisator met meer dan 18 subsidieerbare plaatsen: Rechtspersoonlijkheid met sociaal oogmerk Kinderbegeleiders groepsopvang zijn werknemers Niet voor kinderbegeleider = verantwoordelijke Dubbele boekhouding en financieel verslag Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

68 Subsidie – berekeningswijze
Basissubsidie Bedrag per plaats per jaar Verhoudingsgewijs vermindering als: geen gans jaar actief aantal opgevangen kinderen per kalenderjaar < aantal gesubsidieerde plaatsen Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. voorlopige versie 5 juli 2013

69 Subsidie – berekeningswijze
Subsidie voor inkomenstarief Bedrag per prestatie Alle prestaties tussen 6u en 20u van locaties van subsidiegroep die aan subsidievoorwaarden voldoen 100%: prestaties van 5u tot 11u 60%: prestaties van 0 tot 5u max 120% (aantal gesubsidieerde plaatsen x 220 x 120%) Bedrag volgens gemiddelde leeftijd Op basis van leeftijden en werkregeling Groepsopvang: begeleiders, verantwoordelijken en medewerkers die verantwoordelijke systematisch ondersteunen Verrekening met inkomenstarieven Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. voorlopige versie 5 juli 2013

70 voorlopige versie 5 juli 2013
Subsidiebedragen Basissubsidie 578,37 € per plaats per jaar Inkomenstarief Prestatie 23,37 € per prestatie Leeftijd Gemiddelde leeftijd 20 jaar 5.529,66 € per gesubsidieerde plaats per jaar Per extra jaar met max. 40 jaar 96,76 € Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. voorlopige versie 5 juli 2013

71 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - OVERGANGSMAATREGELEN
Zelfstandige kinderdagverblijven met IKG > organisatoren groepsopvang met inkomenstarief Tot uiterlijk april 2020 Erna Gem. leeftijd 20 jaar: 2307,80 € Per jaar erbij: 40,38 € Bedragen én voorwaarden groepsopvang voorlopige versie 5 juli 2013

72 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - OVERGANGSMAATREGELEN
Tot uiterlijk april 2020 Erna Erkende kinderdagverblijven openbare besturen voor plaatsen openbaar tarief - 67,98 % plaatsen hoogste tarief erkend kinderdagverblijf vzw 32,02 % plaatsen laagste tarief IKG Bedragen groepsopvang Peutertuinen vzw - 48,30% hoogste tarief erkend kinderdagverblijf vzw 51,70% plaatsen laagste tarief IKG Bedragen en voorwaarden groepsopvang Peutertuinen openbaar bestuur - 17,20% plaatsen hoogste tarief erkend kinderdagverblijf vzw 82,80% plaatsen laagste tarief IKG voorlopige versie 5 juli 2013

73 PLUSSUBSIDIE Subsidie voor kinderopvang:
die kwetsbare gezinnen ondersteunt waar kinderen van deze gezinnen voorrang krijgen Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

74 PLUSSUBSIDIE - VOORWAARDEN
Voldoen aan voorwaarden basissubsidie en subsidie inkomenstarief Inspanningsverbintenis: voorrang voor kwetsbare gezinnen voldoen aan 2 kenmerken waarvan min. 1 van de laatste 3: kinderopvang nodig voor werksituatie alleenstaand laag inkomen gezinslid met handicap of verminderd zelfzorgvermogen, of sociaal pedagogisch nodig in kader van hulpverlening of inburgering geen diploma secundair onderwijs Resultaatsverbintenis: 30% kinderen uit kwetsbare gezinnen voorlopige versie 5 juli 2013

75 PLUSSUBSIDIE VOORWAARDEN
Specifieke dienstverlening Proactief opnamebeleid aandacht voor occasionele & dringende kinderopvang in samenwerking met mogelijke toeleiders & lokale loketten Afstemmen werking op kwetsbare gezinnen Uitbouwen en verspreiden van expertise respectvol omgaan met diversiteit in samenwerking met pedagogische ondersteuner en Lokaal Overleg Kinderopvang Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

76 PLUSSUBSIDIE - VOORWAARDEN
Specifieke dienstverlening Mee uitvoeren lokale doelstellingen sociaal gezinsbeleid samenwerking met lokaal bestuur en andere actoren (bv Huizen van het Kind) Inspanning om medewerkers aan te werven vanuit kwetsbare groepen en gelijkwaardige kansen bieden Bevorderen participatie en betrokkenheid gezinnen, medewerkers en buurt Aangepaste personeelsinzet of specifieke expertise Procedures en processen over deze dienstverlening in kwaliteitshandboek Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

77 PLUSSUBSIDIE Bedrag 647,50 euro per gesubsidieerde plaats per jaar
Omzetting Lokale diensten buurtgerichte kinderopvang met voorschoolse opvang Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

78 OMZETTING Lokale dienst buurtgerichte opvang forfait per plaats loonsubsidie doelgroep-werknemers Organisator groepsopvang TRAP 1, 2 en 3 basissubsidie subsidie voor inkomenstarief plussubsidie Apart: Subsidiëring doelgroepwerknemers Werk Sociale Economie

79 SUBSIDIE INCLUSIEVE KINDEROPVANG
Subsidie voor inclusieve opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte samen met kinderen zonder specifieke zorgbehoefte. door medische of psychosociale problemen meer intensieve zorgen nodig Specifieke voorwaarden voor individuele en structurele: zie website Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

80 SUBSIDIE INCLUSIEVE KINDEROPVANG - BEDRAG
Individuele 9,54 € per prestatie van een kind met specifieke zorgbehoefte toekenning van Kind en Gezin Structurele 2891,49 € per structurele plaats per jaar max 1/3 van het aantal vergunde plaatsen per subsidiegroep Combinatie individuele & structurele mogelijk Nu 1 april 2014 Individuele specifieke zorgbehoefte inclusieve opvang Structurele Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

81 INHOUD Decreet Kinderopvang baby’s en peuters
Nieuwe organisatie van de kinderopvang De vergunning Subsidies Meer weten

82 Meer weten? www.kindengezin.be: alle info over het decreet
Ga naar Kinderopvang > Nieuw decreet specifiek voor erkend kinderdagverblijf of lokale dienst: zie mijn veranderingen. Nieuwsbrief: alle nieuwe info over decreet en kinderopvang Ga naar Nieuwsbrieven > Kinderopvang > inschrijven Jouw vergunning of subsidie je dossierbeheerder (vanaf 1 januari klantenbeheerder) Ondersteuning als zelfstandige, pedagogisch, financieel, juridisch, … Agentschap Ondernemen, KidsInvest, VoorZet, UnieKO Vind je nog geen antwoord op je vragen?

83 Wat gaat goed in de kinderopvang?
Vlaanderen is een goed voorbeeld in Europa. Problemen in andere landen: te duur voor ouders, onvoldoende regionaal gespreid, overheersende commerciële belangen, beperkt toegankelijk, … Ouders zijn tevreden over hun opvang. De Vlaamse regering is blijven investeren in kinderopvang miljoen euro extra in de huidige regeerperiode voor: meer plaatsen meer prijs op basis van inkomen van ouders beter gesubsidieerde plaatsen en beter betaalde medewerkers meer ondersteuning van kinderopvang

84 Waarom een decreet? Kinderopvang moet goed kunnen blijven.
Het is belangrijk om structurele problemen toekomstgericht aan te pakken. Er zijn algemene budgettaire beperkingen. Om in kinderopvang te blijven investeren, is een helder plan en motivering nodig: waarom, wat en hoe? Er een nood aan een duidelijkheid: Nu: 6 soorten opvang met verschillende kwaliteitsvoorwaarden en subsidiesystemen. Verschillen zijn onlogisch en niet te verantwoorden.

85 Waarom een decreet? Er is meer kinderopvang nodig
De vraag naar kinderopvang stijgt: geboortecijfer is gestegen; veel werkende ouders; grootouders minder beschikbaar; besef van meerwaarde voor het kind. Het aanbod volstaat zeker nog niet overal.

86 Waarom een decreet? Kwaliteitsvolle kinderopvang is belangrijk
Goede kinderopvang heeft een positieve impact op de ontwikkeling van kinderen. Ouders kiezen ook daarom voor opvang. Kinderopvang ondersteunt ouders: contacten, ervaringen delen, meedoen, … Kinderopvang is een vak geworden. Dat verdient een professioneel kader. Kinderopvang moet warm en geborgen blijven: kinderen centraal. ‘Goede kinderopvang? Dat merk je aan de glimlach van je kind.’ Mama Veerle

87 Wat als … er geen decreet kwam?
Minder toekomstperspectieven voor de sector Geen eenduidig beleid, geen toekomstplan, ieder voor zich Geen financieel groeipad Onzekere arbeidssituatie voor zeer veel medewerkers van kinderopvang Geen ondersteuning van wie kinderen begeleidt Minder toekomstperspectieven voor de ouders Geen transparantie over basiskwaliteit Geen zekerheid op meer opvangplaatsen Geen hulp bij het zoeken van opvang Geen duidelijkheid: welke soorten, welke verschillen? Om het even wie kan Kinderopvang inrichten: Geen verplichte vergunning voor kinderopvang, maar wél voor een frituur, café, dierenasiel,….


Download ppt "DECREET KINDEROPVANG INFOSESSIE ERKENDE KINDERDAGVERBLIJVEN"

Verwante presentaties


Ads door Google