De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DECREET KINDEROPVANG INFOSESSIE DIENSTEN VOOR ONTHAALOUDERS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DECREET KINDEROPVANG INFOSESSIE DIENSTEN VOOR ONTHAALOUDERS."— Transcript van de presentatie:

1 DECREET KINDEROPVANG INFOSESSIE DIENSTEN VOOR ONTHAALOUDERS

2 INHOUD Decreet Kinderopvang baby’s en peuters
Nieuwe organisatie van de kinderopvang De vergunning Kostenvergoeding en subsidies Statuut van aangesloten onthaalouders Transitie Meer weten

3 Doelstellingen decreet
Stap voor stap: Voldoende opvang Toegankelijk en betaalbaar voor ouders Financieel haalbaar voor de sector Kwaliteitsvol

4 Doelstellingen decreet Kinderopvang van baby’s en peuters
Het decreet en de uitvoeringsbesluiten zijn dan ook deze gezamenlijke leest geschoeid. Om woord en beeld te geven aan deze gemeenschappelijke essentie, en om hierover eenvoudig te kunnen communiceren is volgende korte filmke ontwikkeld. We tonen het hier even, zeker voor wie het nog niet heeft gezien.

5 De overgang wordt haalbaar gemaakt
Geleidelijke omschakeling: overgangsmaatregelen afwijkingen Erkenning van ervaring Ondersteuning door Kind en Gezin Stap voor stap: volledige realisatie in 2024

6 Stand van zaken Vlaamse Regering 20 april 2012
Decreet Vlaamse Regering 20 april 2012 Besluiten vergunning en subsidie: Vlaamse Regering 22 november 2013 Andere besluiten: buitenschoolse, flexibele, handhaving, procedures,… 1 april 2014!

7 INHOUD Decreet Kinderopvang baby’s en peuters
Nieuwe organisatie van de kinderopvang De vergunning Subsidies Statuut van aangesloten onthaalouders Transitie Meer weten

8 2 soorten kinderopvang Gezinsopvang maximum 8 kinderen tegelijk
Groepsopvang minstens 9 kinderen tegelijk Samenwerkende onthaalouders Als max. 8: gezinsopvang Als 9 of meer: groepsopvang (max 18 plaatsen) Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

9 Nieuwe namen Tot 31 maart 2014 Vanaf 1 april 2014
Aangesloten onthaalouder Kinderbegeleider in een gezinsopvang Dienst voor onthaalouders Organisator gezinsopvang Plaats van de opvang Opvanglocatie Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

10 Vergunning – wat? Verplicht voor elke beroepsmatige opvang tegen betaling Vergunningsvoorwaarden Infrastructuur Veiligheid en Gezondheid Omgang met kinderen en gezinnen Personen werkzaam in de kinderopvang Organisatorisch management Samenwerking Start- en werkingsvoorwaarden Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

11 Vergunning – hoe? Kind en Gezin kent de vergunning toe
aan een organisator voor een bepaalde opvanglocatie (onthaalouder) voor een maximum aantal kinderen voor onbepaalde duur zolang voldaan wordt aan de vergunningsvoorwaarden Toezicht op documenten (Kind en Gezin) ter plaatse door toezichthouders (Zorginspectie): bij organisator of bij onthaalouder Handhaving Wat als niet aan de voorwaarden wordt voldaan? Besluit nog op komst Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

12 Vergunningsvoorwaarden
Aantal plaatsen Infrastructuur Veiligheid en Gezondheid Omgang met kinderen en gezinnen Personen werkzaam in de kinderopvang Organisatorisch management Samenwerking

13 Vergunning –aantal plaatsen
Op 1 april krijg de organisator een vergunning voor een bepaalde opvanglocatie Aantal plaatsen op de vergunning hangt af van: De wens van de organisator De beschikbare ruimte en inrichting Attest draagkracht uitgereikt door de pedagogische ondersteuningsorganisatie (overgangsperiode 2 jaar) Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

14 Attest draagkracht Wie en wanneer?
Voor elke kinderbegeleider gezinsopvang. Wat? Samen stilstaan bij wat mogelijk is, rekening houdend met alle factoren die een invloed hebben op de draagkracht: de fysieke en psychische conditie, gezinssituatie, sociaal netwerk, huisvesting.... Voor hoeveel kinderen is er draagkracht? Waarom? Kwaliteit voor de kinderen, de gezinnen én de kinderbegeleider Begeleiders in gezinsopvang werken meestal alleen. Ze kunnen niet even terugvallen op een collega of verantwoordelijke tijdens moeilijke momenten of in noodsituaties. Hoe? Door de erkende pedagogische ondersteuningsorganisatie Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

15 Maximum aantal plaatsen in de gezinsopvang
Gemiddeld 4 kinderen per begeleider per kwartaal is het streefdoel 8 is het absolute maximum voor gezinsopvang Er mogen nooit meer kinderen tegelijkertijd aanwezig zijn dan het aantal vergunde plaatsen Schoolgaande kinderen tot en met de lagere school tellen mee voor de aanwezigheid Eigen kinderen tot en met de kleuterschool tellen mee als ze in de opvang zijn. Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

16 Werkingsvoorwaarden Aantal plaatsen Infrastructuur
Veiligheid en Gezondheid Omgang met kinderen en gezinnen Personen werkzaam in de kinderopvang Organisatorisch management Samenwerking

17 Afzonderlijke binnenruimtes
= wanden van plafond tot vloer Leefruimte Rustruimte voor kinderen jonger dan 18 maanden of ‘s nachts Sanitaire ruimte voor volwassenen: toilet en wasbak Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

18 Netto vloeroppervlakte
Vanaf 1 april 2014 m² per opvangplaats Leefruimte: 3 m² Leef- + rustruimte: 5 m² Als geen aparte rustruimte: min. 5 m² in leefruimte Berekend op basis van vloeroppervlakte met plafondhoogte min 2,2 m Uitzonderingen: zie tekst op Als aangesloten onthaalouder op 1 april 2014 Overgangsperiode tot 1 april 2017 Vervalt bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen Aanvraag afwijking aan Kind en Gezin Vervalt bij verhoging aantal opvangplaatsen Tijdelijke afwijking bij overmacht en verbouwingen mogelijk. Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

19 Natuurlijk daglicht en verluchting
Natuurlijk daglicht in leefruimte Min. 1 buitenraam per leefruimte Raamoppervlakte: zie tekst op Als aangesloten onthaalouder op 1 april 2014: Overgangsperiode tot 1 april 2017 Vervalt bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen Aanvraag afwijking aan Kind en Gezin mogelijk Vervalt bij verhoging aantal opvangplaatsen Voldoende ventilatie van binnenruimtes Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

20 Keuken Zone voor keukenactiviteit met: Werkoppervlak
Wasbak koud en warm stromend water Koelkast Opwarmingselement Zone = oppervlakte met een bepaalde functie Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

21 Andere Zone voor toegang Buitenspelmogelijkheid
Voldoende, vlot en veilig bereikbaar Aangepast aan het aantal plaatsen en de leeftijd van de kinderen Niet noodzakelijk eigen tuin Geen andere activiteiten in de ruimtes tijdens openingsuren Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

22 Veilig slapen Een veilig bed voor elk aanwezig kind
Veilig spijlenbed voor kinderen jonger dan 18 maanden Vrije circulatie langs 1 lange zijde Evenwicht omgevingstemperatuur, bedmateriaal en kledij Jonger dan 1 jaar: Geen kussen of dekbed Rugligging tenzij: Attest arts Attest ouder (nieuw!) Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

23 Uitrusting voor verzorging
aangepast aan het aantal opvangplaatsen verzorgingstafel en -kussen een wasbak met koud en warm stromend water een opbergsysteem voor het persoonlijk gerei van elk kind kindertoiletten of potjes een bad of kinderbad Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

24 Werkingsvoorwaarden Aantal plaatsen Infrastructuur
Veiligheid en Gezondheid Omgang met kinderen en gezinnen Personen werkzaam in de kinderopvang Organisatorisch management Samenwerking

25 Nieuw: brandveiligheid
De opvanglocatie moet: de mogelijkheid hebben om de opgevangen kinderen veilig te evacueren maatregelen inzake brandpreventie nemen. Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. Voorlopige versie 5 juli 2013

26 Nieuw: Risicoanalyse Organisator zorgt voor veilige en gezonde omgeving Risicoanalyse gaat minimaal over: de veiligheid en het voorkomen van verwondingen, ongevallen, levensbedreigende situaties en het verdwijnen van kinderen; de gezondheid en het voorkomen van ziekte, besmetting en verontreiniging Plan van aanpak en een tijdspad om de risico’s te beheersen Minstens binnen een cyclus van twee jaar alles komt binnen de twee jaar aan bod, maar het werk kan gespreid worden over die twee jaar. Model van Kind en Gezin op komst Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

27 Veiligheid en gezondheid
Gezonde, gevarieerde en hygiënisch bereide voeding en drank Flessenwater als loden waterleiding Telefoontoestel Dieren buiten bereik Procedure en melden: crisis en grensoverschrijdend gedrag Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

28 Verzekeringen Burgerlijke aansprakelijkheid bij de uitbating
Lichamelijke ongevallen van de opgevangen kinderen Als buitenschoolse opvang: burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door deze kinderen Check de specificaties voor deze verzekeringen in je mapje! Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

29 Vergunningsvoorwaarden
Aantal plaatsen Infrastructuur Veiligheid en Gezondheid Omgang met kinderen en gezinnen Personen werkzaam in de kinderopvang Organisatorisch management Samenwerking

30 Omgang met kinderen en gezinnen
Fysieke en psychische integriteit respecteren Niet discrimineren Je opvang realiseert een pedagogisch beleid met als doel: ontwikkeling stimuleren welbevinden en de betrokkenheid bevorderen rekening houden met het aantal, de noden en de eigenheid van elk kind Pedagogische kwaliteit voldoet aan de norm Meetinstrument pedagogische kwaliteit wordt hiervoor ontwikkeld Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

31 Pedagogisch Wennen Gevarieerd aanbod aan spelmateriaal en activiteiten binnen en buiten Taalbeleid Nederlandse taalverwerving van elk kind stimuleren Positieve aandacht voor thuistaal Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

32 Pedagogische ondersteuning - nieuw
Elke organisator zorgt ten laatste op 1 april voor pedagogische ondersteuning: ofwel via een schriftelijke overeenkomst met een pedagogische ondersteuningsorganisatie; ofwel via een erkenning van de eigen organisatie als pedagogische ondersteuningsorganisatie; Erkenning van pedagogische ondersteuningsorganisatie door Kind en Gezin Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

33 Betrokkenheid en participatie gezinnen
Communicatie en overleg Toegang voor gezinnen tot ruimtes kind Evaluatie van de werking en tevredenheid door elk gezin Info aan de ouders over vergunningsbeslissingen en aanmaningen Huishoudelijk reglement: informatie voor alle gezinnen (1 jaar overgangsperiode) Schriftelijke overeenkomst (1 jaar overgangsperiode) In opvanglocatie: inlichtingenfiche kind aanwezigheidsregister Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

34 Vergunningsvoorwaarden
Aantal plaatsen Infrastructuur Veiligheid en Gezondheid Omgang met kinderen en gezinnen Personen werkzaam in de kinderopvang Organisatorisch management Samenwerking

35 Kwalificaties Alle kinderbegeleiders (onthaalouders) en verantwoordelijken Wie 3 jaar ervaring heeft, kan afwijking van Kind en Gezin krijgen tussen 1 april 2009 en 1 april 2014 min. 3 jaar gewerkt in een locatie met een erkenning, attest van toezicht of toestemming voor dezelfde functie Wie hiervoor niet in aanmerking komt? Verantwoordelijke: geen overgang, want in huidige regelgeving ook reeds een voorwaarde Kinderbegeleiders (onthaalouders): tot april 2024 Kwalificerende trajecten op maat van onthaalouders en combineerbaar met opvang info volgt Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

36 Kinderbegeleider Welke competenties?
opvoeden, verzorgen en ontwikkeling stimuleren van individuele kinderen en een groep kinderen samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding externen in functie van kinderopvang collega’s en de pedagogisch ondersteuner reflecteren over het pedagogisch handelen en kunnen verbeteren omgaan met diversiteit Kwalificatiebewijzen: concreet in ministerieel besluit Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

37 Direct contact met kinderen
Nodige attesten Organisator Verantwoordelijke Kinder- begeleider Direct contact met kinderen Nieuw Identiteits-bewijs X 21 jaar 18 jaar Uittreksel strafregister (model 2) Vernieuwen: na 3 jaar of eerder indien nodig Ook voor rechtspersonen Kennis financieel en organisa- torisch beheer > 8 plaatsen, 1 persoon afwijking mogelijk als attest, erkenning, toestemming Medisch Door persoon zelf Bepaalde gevallen: arts Kennis Nederlands 1 per locatie Als erkenning: overgang tot 1 april 2017 Volgens ERK niveaus Info volgt Levens- reddend handelen Wordt nog uitgewerkt Gelijkaardig zijn aan nu Kwalificatie bewijs Afwijkingen mogelijk Kwalificerend traject kinderbegeleider

38 Nieuw Vervangend aanspreekpersoon van de verantwoordelijke
Actieve kennis Nederlands zelfde niveau als verantwoordelijke Organisator gaat na welke vorming kinderbegeleider nodig heeft en zorgt voor een aanbod. Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

39 Vergunningsvoorwaarden
Aantal plaatsen Infrastructuur Veiligheid en Gezondheid Omgang met kinderen en gezinnen Personen werkzaam in de kinderopvang Organisatorisch management Samenwerking

40 Organisatorisch management
Ondernemingsnummer Planning en registratie van aanwezigheid kinderbegeleiders Inwerking nieuwe medewerkers Zelfevaluatie van de werking Financiële werking opvolgen Klachtenbehandeling en evaluatie ervan Als meer dan 18 plaatsen: Organisatorische structuur Evaluatie door medewerkers Kwaliteitshandboek Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

41 Kwaliteitshandboek Voor organisator met meer dan 18 kinderopvangplaatsen Overgangsperiode. Bestaande opvangvoorzieningen en starters na 1 april 2014 hebben 2 jaar de tijd om een kwaliteitshandboek te hebben. Kind en Gezin ondersteunt en bereidt een instrument voor. Inhoud. Minstens: Kwaliteitsbeleid Missie, visie, doelstellingen, strategie Kwaliteitsmanagementsysteem Structuur, bevoegdheden, verantwoordelijkheden Aantal procedures en processen Evaluatie ervan Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

42 Vergunningsvoorwaarden
Aantal plaatsen Infrastructuur Veiligheid en Gezondheid Omgang met kinderen en gezinnen Personen werkzaam in de kinderopvang Organisatorisch management Samenwerking

43 Samenwerking Met Kind en Gezin Met Lokaal Loket Kinderopvang
enkel kinderen opvangen waarvan de vraag naar kinderopvang geregistreerd werd in de Kinderopvangzoeker nog niet op 1 april 2014: nog in proeftuinfase gegevens elektronisch bezorgen aan Kind en Gezin maandelijks en per kind: overgangsperiode tot april 2017 tot april 2017: jaarlijks tijdens 1e week februari het aantal aanwezige kinderen Met Lokaal Loket Kinderopvang ondersteunt ouders in hun zoektocht nog uitvoeringsbesluit nodig Je informeren over lokaal beleid kinderopvang Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

44 Lokaal Loket Kinderopvang
Kinderopvang zoeker Lokaal Loket Kinderopvang Toepassing op om kinderopvangvragen: te registreren (ouders of Lokaal Loket) 2. te behandelen (kinderopvang en Lokaal Loket) 3. in kaart te brengen (overheid). Zorgregio Hasselt: proeftuin in 2013 en eerste helft 2014. Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

45 Hoe werkt de Kinderopvangzoeker?
Ouders stellen hun vraag één keer door ze te registreren. Opvangvoorzieningen van hun voorkeur krijgen . Andere opvang in de gemeente en Lokaal Loket zien de opvangvragen. Opvang met een plaats kan contact opnemen. Ouder kiest zelf welke opvang. Overeenkomst en start opvang worden bevestigd. Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

46 INHOUD Decreet Kinderopvang baby’s en peuters
Nieuwe organisatie van de kinderopvang De vergunning Subsidies Sociaal statuut aangesloten onthaalouders Transitie Meer weten

47 BVR SUBSIDIES Wel geregeld in dit uitvoeringsbesluit:
TRAP 1: Basissubsidie TRAP 2: Subsidie voor inkomenstarief TRAP 3: Plussubsidie Subsidie inclusieve kinderopvang Niet geregeld in dit uitvoeringsbesluit: Afzonderlijke VIA-componenten DAC Flexibele opvang Buitenschoolse opvang Andere subsidiemogelijkheden decreet: Lokaal Loket, éénmalige subsidies, projecten, … Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

48 Subsidies - principes Sector moet financieel leefbaar zijn
Zelfde systeem voor huidige erkende en zelfstandige opvang Duidelijk systeem Subsidievoorwaarden verschillen van vergunningsvoorwaarden Subsidiehoogte bouwt op naargelang de opdrachten die opgenomen worden. Budgettaire beperkingen: overgangsperiodes tot ten laatste 2020 Opvang met vergunning, zonder subsidie blijft mogelijk Voorlopige versie gebaseerd op ontwerpbesluiten van 5 juli 2013 Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

49 Subsidies - aanpak Huidige subsidies worden automatisch omgezet naar nieuwe Hetzelfde aantal subsidieerbare plaatsen Geen enkele sector gaat financieel achteruit Organisator die financieel minder krijgt: in bepaalde gevallen een compensatie mogelijk Aantal plaatsen met subsidies zal groeien Binnen budgettaire mogelijkheden Met programmatie oproep Voorlopige versie gebaseerd op ontwerpbesluiten van 5 juli 2013 Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

50 Subsidie voor inkomenstarief
Subsidies - overzicht Trap 3 Plussubsidie Subsidie voor inkomenstarief Basissubsidie Trap 1 1 Trap 2 Kwetsbare gezinnen Voorrangsregels Prijs op basis van inkomen Voorrangsregels 220 openingsdagen Nederlands Inclusieve opvang Individuele: vanaf vergunning Structurele: minstens subsidie voor inkomenstarief nodig Combinatie individuele & structurele mogelijk Voorlopige versie gebaseerd op ontwerpbesluiten van 5 juli 2013 Voorlopige versie gebaseerd op ontwerpbesluiten van 5 juli 2013

51 Voorlopige versie 5 juli 2013
ALGEMENE PRINCIPES Toekenning voor 10 jaar, zolang voldaan aan voorwaarden Opbouwen reserves mogelijk onder bepaalde voorwaarden Subsidiebedragen worden verhoogd als spilindex overschreden Voorschot per kwartaal en jaarafrekening Elektronisch bezorgen van gegevens aan Kind en Gezin Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. Voorlopige versie 5 juli 2013

52 Voorlopige versie 5 juli 2013
ALGEMENE PRINCIPES Jaarlijks een begroting met raming van inkomsten en uitgaven Boekhouding die inkomsten en uitgaven voor kinderopvang transparant afzondert De organisator krijgt subsidies voor één of meerdere opvanglocaties Organisator kiest welke locaties Zodra betaling: aan de subsidievoorwaarden voldoen Alle plaatsen in de locatie moeten aan de subsidievoorwaarden voldoen van de respectievelijke trap Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. Voorlopige versie 5 juli 2013

53 TOEKENNING EN BETALING
Plaatsen met een vergunning Plaatsen met een beslissing tot toekenning Plaatsen met effectieve betaling Subsidieerbare kinderopvangplaatsen Gesubsidieerde kinderopvangplaatsen Vergunde kinderopvangplaatsen Een voorbeeld Vergund: 20 plaatsen Subsidieerbaar: 20 plaatsen Gesubsidieerd: 20 plaatsen Vergund: plaatsen Gesubsidieerd: plaatsen Vergund: 26 plaatsen Voorbeeld: De organisator heeft een locatie met 20 vergunde en subsidieerbare kinderopvangplaatsen. Op dat moment wordt er ook voor 20 plaatsen effectief subsidie betaald (= 20 gesubsidieerde aantal kinderopvangplaatsen). Door verbouwingswerken moet de organisator de vergunde capaciteit tijdelijk verminderen naar 16 plaatsen. Op dat ogenblik wordt de gesubsidieerde capaciteit 16. Er zijn maar 16 vergunde plaatsen, dus wordt er maar voor 16 plaatsen effectief subsidie betaald. De subsidieerbare capaciteit van 20 plaatsen kan een tijd behouden blijven. Wanneer de organisator na de verbouwingswerken opnieuw een vergunning heeft voor 20 plaatsen, kan hij opnieuw subsidie voor 20 plaatsen ontvangen. Als er 26 vergunde plaatsen zijn en maar subsidies werden toegekend voor 20 plaatsen, dan worden er maar 20 plaatsen gesubsidieerd. Het aantal gesubsidieerde plaatsen kan nooit hoger zijn dan het aantal vergunde plaatsen. Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. Voorlopige versie 5 juli 2013

54 TOEKENNING EN BETALING
Subsidies worden gegroepeerd in subsidiegroepen Gezinsopvang: alle opvanglocaties van organisator in een zorgregio Groepsopvang: alle opvanglocaties van organisator in een gemeente Samenwerkende onthaalouders: aparte subsidiegroep (zorgregio) Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

55 ORGANISATOR SUBSIDIEGROEP GEMEENTE A GROEPSOPVANG SUBSIDIEGROEP ZORGREGIO A GEZINSOPVANG SUBSIDIEGROEP ZORGREGIO A SAMENWERKENDE ONTHAALOUDERS Groepsopvang locatie 1 Groepsopvang locatie 2 Gezinsopvang locatie 3 Gezinsopvang locatie 4 Samenwerkende onthaalouder locatie 5 SUBSIDIEGROEP GEMEENTE B GROEPSOPVANG SUBSIDIEGROEP ZORGREGIO B GEZINSOPVANG SUBSIDIEGROEP ZORGREGIO B SAMENWERKENDE ONTHAALOUDERS Groepsopvang locatie 6 Gezinsopvang locatie 7 Samenwerkende onthaalouder locatie 9 Samenwerkende onthaalouder locatie 8 Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

56 TOEKENNING EN BETALING
Acties op het niveau van subsidiegroepen Toekenning, berekening en betaling Evaluatie van het voldoen aan subsidievoorwaarden voor alle locaties samen die voldoen aan de voorwaarden van een bepaalde subsidie in de subsidiegroep Voordelen subsidiegroepen Organisator kan subsidies flexibel inzetten Bij verhuis of stopzetting binnen subsidiegroep: tijdelijk behoud subsidies Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. Voorlopige versie 5 juli 2013

57 BASISSUBSIDIE - Voorwaarden
220 openingsdagen Groepsopvang: iedere locatie Alle begeleiders hebben actieve kennis van Nederlands Ofwel attest (zelfde niveau als vergunning) Ofwel onder bepaalde voorwaarden het attest na 4 jaar werken behalen Overgangsperiode groepsopvang tot april 2015 Gebruik van Nederlands in werking door taalbeleid dat: Nederlandse taalverwerving stimuleert verantwoordelijken en kinderbegeleiders ondersteunt positieve aandacht biedt voor taal van kind in zijn thuismilieu Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

58 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - Voorwaarden
Voldoen aan voorwaarden basissubsidie 220 openingsdagen van 11u tussen 6u en 20u 80% bezetting Overgangsperiode: 70% 2014 75% 2015 Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

59 Subsidie voor inkomenstarief - Voorwaarden
Voorrangsregels Inspanningsverbintenis absolute en steeds voorrang voor werksituatie werk zoeken, houden of beroepsopleiding daarnaast voorrang alleenstaanden gezinnen met laag inkomen pleegkinderen broertjes en zusjes Voorlopige versie gebaseerd op ontwerpbesluiten van 5 juli 2013 voorlopige versie 5 juli 2013

60 Subsidie voor inkomenstarief - Voorwaarden
Voorrangsregels Resultaatsverbintenis: min. 20% van de opgevangen kinderen: gezinnen die voldoen aan 2 kenmerken van voorrangsregels of kwetsbare gezinnen zelfde definitie als in trap 3 plussubsidie 20% niet bereikt: afwijking mogelijk van de absolute voorrang werksituatie Bijkomende eigen regels mogelijk, maar wettelijke voorrangsregels zijn prioritair Opnemen in het huishoudelijk reglement Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. voorlopige versie 5 juli 2013

61 Subsidie voor inkomenstarief - Voorwaarden
Bijkomend Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Inspanningsverbintenis Voorrang aan kinderen waarvan minstens één persoon uit het gezin het Nederlands voldoende machtig is Resultaatsverbintenis Min. 1 kind, max. 55% van de kinderen Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

62 Subsidie voor inkomenstarief - Voorwaarden
Systeem inkomenstarief gebruiken Geen mix mogelijk binnen zelfde locatie Betalen voor gereserveerde opvangdagen Opvangplan wordt vastgelegd in schriftelijke overeenkomst. Uitzondering: sluitingsdagen & gerechtvaardigde afwezigheidsdagen (ministerieel besluit) Inkomenstarief dekt kosten gedurende bepaald aantal uren, met uitzondering van ‘s nachts Bijkomend: bepaalde bijkomende kosten & reservatie of waarborg (ministerieel besluit) Buitenschoolse opvang: apart besluit Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

63 Subsidie voor inkomenstarief – voorwaarden
Systeem inkomenstarief Ouder berekent inkomenstarief via website Kind en Gezin s34Gyvb4 basis: gezamenlijk belastbaar inkomen ministerieel besluit organisator ondersteunt als nodig Individueel verminderd tarief mogelijk via automatische rechten of OCMW Organisator: facturatie en inning Onjuiste verklaringen van ouders Herberekening of maximumtarief mogelijk voorlopige versie 5 juli 2013

64 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - VOORWAARDEN
Organisator met meer dan 18 subsidieerbare plaatsen: Rechtspersoonlijkheid met sociaal oogmerk Kinderbegeleiders groepsopvang zijn werknemers Niet voor kinderbegeleider = verantwoordelijke Dubbele boekhouding en financieel verslag Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

65 Subsidie voor inkomenstarief – bedragen
Basissubsidie Bedrag per plaats per jaar Verhoudingsgewijs vermindering als: geen gans jaar actief aantal opgevangen kinderen per kalenderjaar < aantal gesubsidieerde plaatsen Inkomenstarief Bedrag per prestatie Alle prestaties tussen 6u en 20u van locaties van subsidiegroep die aan subsidievoorwaarden voldoen 100%: prestaties van 5u tot 11u 60%: prestaties van 0 tot 5u max 120% (aantal gesubsidieerde plaatsen x 220 x 120%) Bedrag volgens gemiddelde leeftijd Op basis van leeftijden en werkregeling Groepsopvang: begeleiders, verantwoordelijken en medewerkers die verantwoordelijke systematisch ondersteunen Verrekening met inkomenstarieven Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. voorlopige versie 5 juli 2013

66 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - BEDRAGEN
Gezinsopvang Prestatie 21,46 € per prestatie Leeftijd Gemiddelde leeftijd 20 jaar 431,20 € per gesubsidieerde plaats per jaar Per extra jaar met max. 40 jaar 7,42 € per gesubsidieerde plaats per jaar Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

67 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - OVERGANGSMAATREGELEN
Diensten voor onthaalouders > organisatoren gezinsopvang met inkomenstarief Tot uiterlijk april 2020 Erna Openbare besturen voor plaatsen openbaar tarief Gem. leeftijd 20 jaar: 343,75 € Per jaar erbij: 5,91 € Bedragen gezinsopvang Samenwerkende onthaalouders Basissubsidie: 267,30 € Opvangprestatie: 21,46 € Gem. leeftijd: 343,75 € Vzw Gem. leeftijd: 431,42 € Per jaar erbij: 7,42 € Bedragen groepsopvang voorlopige versie 5 juli 2013

68 PLUSSUBSIDIE Subsidie voor kinderopvang:
die kwetsbare gezinnen ondersteunt waar kinderen van deze gezinnen voorrang krijgen Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

69 PLUSSUBSIDIE - VOORWAARDEN
Voldoen aan voorwaarden basissubsidie en subsidie inkomenstarief Inspanningsverbintenis: voorrang voor kwetsbare gezinnen voldoen aan 2 kenmerken waarvan min. 1 van de laatste 3: kinderopvang nodig voor werksituatie alleenstaand laag inkomen gezinslid met handicap of verminderd zelfzorgvermogen, of sociaal pedagogisch nodig in kader van hulpverlening of inburgering geen diploma secundair onderwijs Resultaatsverbintenis: 30% kinderen uit kwetsbare gezinnen voorlopige versie 5 juli 2013

70 PLUSSUBSIDIE VOORWAARDEN
Specifieke dienstverlening Proactief opnamebeleid aandacht voor occasionele & dringende kinderopvang in samenwerking met mogelijke toeleiders & lokale loketten Afstemmen werking op kwetsbare gezinnen Uitbouwen en verspreiden van expertise respectvol omgaan met diversiteit in samenwerking met pedagogische ondersteuner en Lokaal Overleg Kinderopvang Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

71 PLUSSUBSIDIE - VOORWAARDEN
Specifieke dienstverlening Mee uitvoeren lokale doelstellingen sociaal gezinsbeleid samenwerking met lokaal bestuur en andere actoren (bv Huizen van het Kind) Inspanning om medewerkers aan te werven vanuit kwetsbare groepen en gelijkwaardige kansen bieden Bevorderen participatie en betrokkenheid gezinnen, medewerkers en buurt Aangepaste personeelsinzet of specifieke expertise Procedures en processen over deze dienstverlening in kwaliteitshandboek Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

72 PLUSSUBSIDIE Bedrag 647,50 euro per gesubsidieerde plaats per jaar
Omzetting Lokale diensten buurtgerichte kinderopvang met voorschoolse opvang Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

73 SUBSIDIE INCLUSIEVE KINDEROPVANG
Subsidie voor inclusieve opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte samen met kinderen zonder specifieke zorgbehoefte. door medische of psychosociale problemen meer intensieve zorgen nodig Specifieke voorwaarden voor individuele en structurele: zie mapje Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

74 SUBSIDIE INCLUSIEVE KINDEROPVANG - BEDRAG
Individuele 9,54 € per prestatie van een kind met specifieke zorgbehoefte toekenning van Kind en Gezin Structurele 2891,49 € per structurele plaats per jaar max 1/3 van het aantal vergunde plaatsen per subsidiegroep Combinatie individuele & structurele mogelijk Nu 1 april 2014 Individuele specifieke zorgbehoefte inclusieve opvang Structurele Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

75 INHOUD Decreet Kinderopvang baby’s en peuters
Nieuwe organisatie van de kinderopvang De vergunning Kostenvergoeding en subsidies Sociaal statuut aangesloten onthaalouders Transitie Meer weten

76 Werknemersstatuut onthaalouders – stand van zaken
Federaal regeerakkoord ’In overleg met de deelstaten zal er een volwaardig statuut voor onthaalouders worden uitgewerkt’. Bevoegdheid minister van werk Monica De Coninck ministers van welzijn Jo Vandeurzen en Jean-Marc Nollet Stand van zaken Werkgroepen Overleg sociale partners Kind en Gezin werkt mee. We houden jullie op de hoogte. voorlopige versie 5 juli 2013

77 Kostenvergoeding: voor de aangesloten onthaalouder (kinderbegeleider gezinsopvang)
Zolang huidig statuut: belastingsvrije kostenvergoeding organisator betaalt aan onthaalouder zelfde bedragen als vandaag Geen voorwaarde van 12u vorming meer voor een deel van de kostenvergoeding Wel vergunningsvoorwaarde: organisator gaat na welke vorming nodig is en voorziet een passend aanbod. Blijven bestaan: de vergoedingen voor: opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte buitenschoolse opvang flexibele opvang (subsidie nog uit te werken) Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

78 INHOUD Decreet Kinderopvang baby’s en peuters
Nieuwe organisatie van de kinderopvang De vergunning Kostenvergoeding en subsidies Sociaal statuut aangesloten onthaalouders Transitie Meer weten

79 Vergunning – aanpak op 1 april 2014
De organisator krijgt op 1 april 2014 een vergunning voor elke aangesloten onthaalouder Bevraging einde 2013 opvangadres capaciteit identificatie van de kinderbegeleiders (min.18 jaar oud) identificatie van de verantwoordelijke (min. 21 jaar oud) Bevraging Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

80 Hoe bepaal je de vergunde capaciteit van een opvanglocatie (onthaalouder) ?
De organisator kiest zelf en houdt hierbij rekening met: de maxima alleenwerkende onthaalouders: max. 8 samenwerkende onthaalouders: max. 18 de infrastructuur de draagkracht van de onthaalouder. Het aantal vergunde plaatsen staat los van het aantal subsidieerbare plaatsen!

81 Buitenschoolse opvang
Buitenschoolse opvang blijft mogelijk Samen met baby’s en peuters: Vergunningsvoorwaarden Inkomenstarief (onder voorbehoud van beslissing) Enkel buitenschools: apart besluit Vlaamse Regering op komst Uitsluitend buitenschoolse opvang Om inkomenstarief mogelijk te maken, krijgen ze ook een vergunning (onder voorbehoud van beslissing) Voor nieuwe locaties is ook een vergunning nodig

82 Voordelen Deze locaties komen in dezelfde subsidiegroep (zie later). Kunnen bij stopzetting ook vervangen worden door onthaalouder die baby’s en peuters opvangt. Als deze locatie toch baby’s en peuters wil opvangen volstaat het om dit aan Kind en Gezin te melden. Zelfde procedure voor alle nieuwe starters. Gevolgen Locatie moet voldoen aan vergunningsvoorwaarden Mogelijks wijzigt dit als er nieuwe regelgeving buitenschoolse opvang komt.

83 Verdeling subsidieerbare capaciteiten
Na de aanmaak van de locaties (begin maart) erkende capaciteiten over de verschillende subsidiegroepen worden verdeeld door een gewogen berekening. Afgerond op een geheel getal. Eerste voorschot wordt betaald op basis van deze berekening. Begin april overzicht aan de organisator Organisator kan aanpassingen vragen. Verschuiving enkel naar aangrenzende zorgregio Eenmaal gekozen ligt de verdeling vast.

84 Voorbeeld: Een DVO heeft 100 erkende plaatsen
Aantal locaties Vergunde plaatsen Subsidieerbare plaatsen 16 locaties gezinsopvang in subsidiegroep Gezin Aalst 70 vergunde plaatsen 58 subsidieerbare plaatsen 3 locaties gezinsopvang in subsidiegroep Gezin Ninove 20 vergunde plaatsen 17 subsidieerbare plaatsen 3 locaties Groepsopvang SOO Aalst 30 vergunde plaatsen 25 subsidieerbare plaatsen Totaal 120 vergunde plaatsen 100 subsidieerbare plaatsen

85 OMZETTING GEZINSOPVANG
Dienst voor onthaalouders component leeftijd forfait per plaats forfait per dossier en onthaalouder onkosten-vergoeding sociaal statuut arbeidsongevallenverzekering Organisator gezinsopvang TRAP 1 en 2 basissubsidie subsidie voor inkomenstarief Nog 5 jaar aparte subsidie voor samenwerkingsverband Plaatsen gesubsidieerd volgens openbaar tarief: overgangsperiode tot 2020 voor subsidiebedragen trap 2

86 Aansluiten nieuwe onthaalouders
Tot 1 maart 2014: Na de bevraging is het doorgeven via EGO mogelijk. Via specifiek formulier moet extra info voor deze locatie bezorgd worden. Aansluiten en starten in maart 2014: Aanvraag vergunning indienen en melding. Starten na 1 april 2014: Enkel mogelijk na toekenning vergunning. Vergunning met terugwerkende kracht is niet mogelijk. ! Geef starters dus tijdig door aan Kind en Gezin

87 Wat met onthaalouders die niet actief zijn?
Al diegene die na 3 kwartalen automatisch worden stopgezet en op 1 maart 2014 niet opnieuw zijn gestart, zullen dus niet automatisch vergund worden. Zij zullen eerst vergunning moeten aanvragen en toegekend krijgen alvorens te kunnen starten. Zij zullen geen gebruik meer kunnen maken van overgangsbepalingen.

88 Vorming Voor het eerste kwartaal van 2014 geldt de huidige regelgeving. Wat vorming betreft, wordt niet meer verwacht dat deze wordt bewezen voor het eerste kwartaal en het saldo dat daarvoor zal worden gemaakt. Men mag zich richten naar de nieuwe vergunningsvoorwaarde die bepaalt dat de vormingsbehoeften moeten worden nagegaan en een aanbod moet worden gedaan dat daarop is afgestemd.

89 INHOUD Decreet Kinderopvang baby’s en peuters
Nieuwe organisatie van de kinderopvang De vergunning Kostenvergoeding en subsidies Sociaal statuut aangesloten onthaalouders Transitie Meer weten

90 Meer weten? www.kindengezin.be: alle info over het decreet
Ga naar Kinderopvang > Nieuw decreet Nieuwsbrief: alle nieuwe info over decreet en kinderopvang Ga naar Nieuwsbrieven > Kinderopvang > inschrijven Jouw vergunningen of subsidie je dossierbeheerder (vanaf 1 januari klantenbeheerder) Vind je nog geen antwoord op je vragen?


Download ppt "DECREET KINDEROPVANG INFOSESSIE DIENSTEN VOOR ONTHAALOUDERS."

Verwante presentaties


Ads door Google