De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

17 juni 2013 OVERLEG PPJ OBVR SUBSIDIE. T1T1 + T2T1 + T2 + T3 Deel 3: forfait per plaats voor opdrachten T3 Deel 2b: Subsidiebedrag per plaats o.b.v.

Verwante presentaties


Presentatie over: "17 juni 2013 OVERLEG PPJ OBVR SUBSIDIE. T1T1 + T2T1 + T2 + T3 Deel 3: forfait per plaats voor opdrachten T3 Deel 2b: Subsidiebedrag per plaats o.b.v."— Transcript van de presentatie:

1 17 juni 2013 OVERLEG PPJ OBVR SUBSIDIE

2 T1T1 + T2T1 + T2 + T3 Deel 3: forfait per plaats voor opdrachten T3 Deel 2b: Subsidiebedrag per plaats o.b.v. leeftijd Deel 2a: Subsidiebedrag per prestatie Deel 1: basisbedrag forfait per plaats BASIS- SUBSIDIE Subsidiesysteem: doelstelling lange termijn

3 subsidiebedrag GEZIN: 267,30 € pppj subsidiebedrag GROEP: 578,37 € pppj FORMULE: bedrag X aantal plaatsen 2. BASISSUBSIDIE

4 bedrag wordt verhoudingsgewijs verminderd indien: – Geen gans jaar actief – Aantal opgevangen kinderen per kalenderjaar lager is dan het aantal gesubsidieerde plaatsen aantal plaatsen X minimum(# opgevangen kdn, aantal plaatsen) 2. BASISSUBSIDIE

5 T1T1 + T2T1 + T2 + T3 Deel 3: forfait per plaats voor opdrachten T3 Deel 2b: Subsidiebedrag per plaats o.b.v. leeftijd Deel 2a: Subsidiebedrag per prestatie Deel 1: basisbedrag forfait per plaats BASIS- SUBSIDIE SUBSIDIE VOOR INKOMENS- TARIEF Subsidiesysteem: doelstelling lange termijn

6 Bestaat uit 2 delen: 1.Deel obv prestaties 2.Deel obv gemiddelde leeftijd medewerkers 3. SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF

7 Art 15: GEZINSOPVANG – Deel prestaties: 21,46 € per prestatie (voor AOO: voor onkostenvergoeding + sociaal statuut) 100% bij prestaties van 5u tot 11u, 60 % bij prestaties van 0 tot 5u Alle prestaties uit locaties binnen subsidiegroep die volgens voorwaarden inkomenstarief werken (uitz prestaties ‘s nachts) Max 120% – Deel leeftijd Gemiddelde leeftijd verantwoordelijken organisator – 1 gemiddelde leeftijd gezinsopvang per organisator – werkregime Gemiddelde leeftijd 20 jaar: 431,42 € pppj Indien gem lft hoger dan 20 jaar (max 60): 7,42 € extra pppj 3. SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF

8 Art 16: GROEPSOPVANG Deel prestaties: – 23,37 € per prestatie – 100% bij prestaties van 5u tot 11u, 60 % bij prestaties van 0 tot 5u – Alle prestaties uit locaties binnen subsidiegroep die volgens voorwaarden inkomenstarief werken (uitzondering prestatie ‘s nachts) – Max 120% Deel leeftijd – Gemiddelde leeftijd verantwoordelijken & kinderbegeleiders organisator 1 gemiddelde leeftijd groepsopvang per organisator werkregime – Gemiddelde leeftijd 20 jaar: 5.529,66 € pppj – Indien gem lft hoger dan 20 jaar (max 60): 96,76 € extra pppj 3. SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF

9 VOORBEELD GROEPSOPVANG Subsidiegroep vzw X Leuven, 20 subsidieerbare plaatsen T2: -3000 prestaties van 5u tot 11u -1233 prestaties van 0u tot 5u -Gemiddelde leeftijd: 35 jaar Berekeningswijze: Deel prestaties: 3000 X 23,37 € = 70.110 € 1233 X 0,60 X 23,37 € = 17.289,13 € Deel leeftijd: (5.529,66 € + (15 x 96,76)) X 20 = 139.621,20 € 3. SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF 227.020,33 €

10 Verrekening met inkomenstarieven (uitgezonderd voor bijkomende tarieven en niet-gerechtvaardigde afwezigheden) 3. SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF

11 T1T1 + T2T1 + T2 + T3 Deel 3: forfait per plaats voor opdrachten T3 Deel 2b: Subsidiebedrag per plaats o.b.v. leeftijd Deel 2a: Subsidiebedrag per prestatie Deel 1: basisbedrag forfait per plaats BASIS- SUBSIDIE SUBSIDIE VOOR INKOMENS- TARIEF PLUS- SUBSIDIE Subsidiesysteem: doelstelling lange termijn

12 647,50 euro pppj Bedrag X aantal plaatsen 4. PLUSSUBSIDIE

13 INDIVIDUELE INCLUSIEVE OPVANG 9,54 € per prestatie v kind met specifieke zorgbehoefte (toekenning van K&G) STRUCTURELE INCLUSIEVE OPVANG 2891,49 € per structurele plaats per jaar Max 1/3 vh aantal vergunde plaatsen per subsidiegroep Bedrag x aantal structurele plaatsen 5. SUBSIDIE INCLUSIEVE OPVANG

14 T1T1 + T2T1 + T2 + T3 Deel 3: forfait per plaats voor opdrachten T3 Deel 2b: Subsidiebedrag per plaats o.b.v. leeftijd Deel 2a: Subsidiebedrag per prestatie Deel 1: basisbedrag forfait per plaats BASIS- SUBSIDIE SUBSIDIE VOOR INKOMENS- TARIEF PLUS- SUBSIDIE Subsidiesysteem: doelstelling lange termijn

15 OMZETTING GROEPSOPVANG T1T1 + T2T1 + T2 + T3 Deel 3 Forfaitair subsidiebedrag voor extra opdrachten Deel 2b Subsidiebedrag per plaats op basis van leeftijd Deel 2a Subsidiebedrag volgens opvangprestaties Deel 1 Basisbedrag forfait ZKDV MET FO SOO openbaar SOO vzw ZKDV met IKG EKDV vzw + occ pl LODI

16 OMZETTING GROEPSOPVANG T1T1 + T2T1 + T2 + T3 Deel 3 Forfaitair subsidiebedrag voor extra opdrachten Deel 2b Subsidiebedrag per plaats op basis van leeftijd Deel 2a Subsidiebedrag volgens opvangprestaties Deel 1 Basisbedrag forfait PEUTERTUINEN + EKDV openbaar

17 SUBSIDIEBEDRAGEN GROEPSOPVANG PT + crèche openbaar TRAPART Bedrag 2013 per plaats/d ag of prestatie Bedrag 2013 per jaar T1 art 10basissubsidie 2,63 578,37 T2 art 16Bedrag per prestatie 23,37 art 16Basisbedrag leeftijd T2 25,13 5.529,66 art 16 Aanvullend bedrag leeftijd T2 0,44 96,76 OVERGANG T2 art 60, 3° Basisbedrag leeftijd T2 (<IKG) 10,49 2.307,80 art 60, 3° Aanvullend bedrag leeftijd T2 IKG (<IKG) 0,18 40,38 T3art 31plussubsidie 2,94 647,50

18 SUBSIDIEBEDRAGEN GROEPSOPVANG Hoe omzetten peutertuinen en crèches openbaar bestuur? Crèches openbaar: -71,63% T2a (tarief EKDV vzw) -28,37% T2b (tarief ZKDV ikg) Peutertuinen openbaar: -15,28% T2a (tarief EKDV vzw) -84,72% T2b (tarief ZKDV ikg) Peutertuinen vzw: -48,86% T2a (tarief EKDV vzw) -51,14% T2b (tarief ZKDV ikg)

19 SUBSIDIEBEDRAGEN GROEPSOPVANG Voorbeeld omzetting crèches openbaar bestuur? Crèches openbaar: -71,63% T2a (tarief EKDV vzw) -28,37% T2b (tarief ZKDV ikg) Bvb openbaar bestuur: 110 plaatsen, waarvan 10 toegekend na 2006  100 plaatsen aan openbaar tarief  71,63 aan tarief T2a  afgerond 72  (100 – 72 =) 28 plaatsen aan tarief T2b  Totaal:  110 plaatsen  82 plaatsen (= 72 +10) aan tarief T2a  28 plaatsen aan tarief T2b

20 SAMENWERKENDE ONTHAALOUDERS In overgangsperiode in aparte subsidiegroep Bedragen gezinsopvang SUBSIDIEBEDRAGEN GROEPSOPVANG

21 Algemene principes: – Verschillende subsidiesystemen stroomlijnen – Voldoende gewicht op prestaties – Enkel extra middelen voor gezinsopvang – Bepaalde budgetten zijn niet vervat HOE WERDEN DE SUBSIDIEBEDRAGEN BEPAALD?

22 Welke budgetten worden apart gehouden (GROEPSOPVANG)? Bij erkende kinderdagverblijven: – Flexibele opvang: bezetting ploegplaats / gem. leeftijd ploegplaats / urenpakketten – Inclusieve opvang: dagvergoeding en structurele plaatsen – VIA / DAC / sociale maribel – BOKDV-subsidie Bij lokale diensten voorschoolse opvang: – Deel sociale economie Bij zelfstandige kinderdagverblijven – Financiële ondersteuning flexibele opvang HOE WERDEN DE SUBSIDIEBEDRAGEN BEPAALD?

23 Welke budgetten worden apart gehouden (GEZINSOPVANG)? Bij diensten voor onthaalouders: – Flexibele opvang – Inclusieve opvang – DAC / sociale maribel – Samenwerking HOE WERDEN DE SUBSIDIEBEDRAGEN BEPAALD?

24 Tientallen subsidiesimulaties o.b.v. gegevens uit K&G- databank Ook subsidiebedragen getoetst aan kostenstructuur Groep van alle stabiele voorzieningen in 2011 Apart voor groepsopvang en gezinsopvang Nieuwe parameters berekend (herleide prestaties en gem. leeftijd) Nieuwe formules bepaald zodat nieuwe subsidiecomponenten konden worden berekend Stapsgewijs subsidiebedragen vastgelegd zodat we binnen het budgettaire kader bleven Indexering 2011 -> 2013 HOE WERDEN DE SUBSIDIEBEDRAGEN BEPAALD?

25 Groepsopvang: stapsgewijs vastleggen subsidiebedragen Basissubsidie = huidige bedrag financiële basisondersteuning Prestatiecomponent = bij bezetting van 85% en leeftijd van 35 jaar = 60% vd theoretische T2-subsidie aan het laagste tarief (IKG-tarief) (60%?) (bedrag identiek voor KDV vzw) Component Gemiddelde leeftijd = basisbedrag & aanvullend bedrag bepaald (tarief IKG en tarief KDV vzw) op basis van: – Het totale beschikbare budget per voorzieningstype – De reeds vastgelegde bedragen van de basissubsidie en de prestatiecomponent – Nieuw berekende prestaties en gemiddelde leeftijd in 2011 voor alle stabiele locaties – Verhouding tussen het bedrag bij 0 jaar anciënniteit en maximale anciënniteit bij de huidig geldende barema’s PC 331 (begeleiders en verantwoordelijken) Plussubsidie = verschil tussen de huidige gemiddelde subsidie vzw crèche en de subsidie lokale dienst HOE WERDEN DE SUBSIDIEBEDRAGEN BEPAALD?

26 Gezinsopvang: stapsgewijs vastleggen subsidiebedragen Basissubsidie = ongeveer helft huidige bedrag financiële basisondersteuning Prestatiecomponent = bedrag per prestatie zodat onkostenvergoeding en werkgevers- en werknemersbijdrage kan betaald worden Component Gemiddelde leeftijd = basisbedrag & aanvullend bedrag bepaald (tarief IKG en tarief KDV vzw) op basis van: – Het totale beschikbare budget per voorzieningstype + extra budget – De reeds vastgelegde bedragen van de basissubsidie en de prestatiecomponent – Nieuw berekende prestaties en gemiddelde leeftijd in 2011 voor alle stabiele locaties – Verhouding tussen het bedrag bij 0 jaar anciënniteit en maximale anciënniteit bij de huidig geldende barema’s PC 331 (enkel verantwoordelijken) Plussubsidie = zie groepsopvang HOE WERDEN DE SUBSIDIEBEDRAGEN BEPAALD?

27


Download ppt "17 juni 2013 OVERLEG PPJ OBVR SUBSIDIE. T1T1 + T2T1 + T2 + T3 Deel 3: forfait per plaats voor opdrachten T3 Deel 2b: Subsidiebedrag per plaats o.b.v."

Verwante presentaties


Ads door Google