De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VERLOFSTELSELS in het onderwijs situatie 21maart 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "VERLOFSTELSELS in het onderwijs situatie 21maart 2013"— Transcript van de presentatie:

1 VERLOFSTELSELS in het onderwijs situatie 21maart 2013
Cursus Schoolsecretariaten Schooljaar VERLOFSTELSELS in het onderwijs situatie 21maart 2013 Loopbaanonderbreking gewone loopbaanonderbreking specifieke loopbaanonderbreking Verminderde prestaties verlof verminderde prestaties afwezigheid verminderde prestaties Terbeschikkingstelling TBS persoonlijke aangelegenheden AgODi Afdeling PSK

2 loopbaanonderbreking
Cursus Schoolsecretariaten Schooljaar loopbaanonderbreking De algemene stelsels: Volledige loopbaanonderbreking (VLBO) Gedeeltelijke loopbaanonderbreking (GLBO) Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+ (GLBO55+) Loopbaanonderbreking voor een beroepsopleiding (LBOBO) AgODi Afdeling PSK

3 loopbaanonderbreking
Cursus Schoolsecretariaten Schooljaar loopbaanonderbreking De specifieke stelsels: Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof (LBOOV) Loopbaanonderbreking voor medische bijstand (LBOMB) Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorg (LBOPZ) AgODi Afdeling PSK

4 De algemene stelsels LBO
Cursus Schoolsecretariaten Schooljaar De algemene stelsels LBO * Reaffectatievrij en aangesteld voor een volledig schooljaar ** te presteren opdracht afronden naar boven (vb HLBO wordt 11/21, LBO-1/5 wordt 18/22, 20/24…) AgODi Afdeling PSK

5 Cumulatie bij LBO - met inkomsten uit een politiek mandaat
- met een bijkomende activiteit als loontrekkende  die reeds uitgeoefend werd (minstens 3 maand) voor de loopbaanonderbreking te samen met opdrachten in het onderwijs  waarvan de tewerkstellingsbreuk niet groter is dan deze van de geschorste arbeidsprestaties voorbeeld: LBO voor 10/20 en 20/38 in privé kan niet - met de uitoefening van een zelfstandige activiteit  uitsluitend bij een VLBO én slechts gedurende één jaar

6 De specifieke stelsels LBO
Cursus Schoolsecretariaten Schooljaar De specifieke stelsels LBO Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof * Binnen de periode van aanstelling AgODi Afdeling PSK

7 Uitzondering bij LBOOV
Cursus Schoolsecretariaten Schooljaar Uitzondering bij LBOOV Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof Indien LBOOV genomen vóór 1/09/12 mogelijkheid om ononderbroken: 1 maand VLBOOV extra op te nemen 2 maanden HLBOOV extra op te nemen 5 tot 14 maanden LBOOV-1/5 extra op te nemen (vroeger maar 6 mnd LBOOV-1/5mogelijk) AgODi Afdeling PSK

8 De specifieke stelsels LBO
Cursus Schoolsecretariaten Schooljaar De specifieke stelsels LBO Loopbaanonderbreking voor medische bijstand Zorg voor familielid tot de tweede graad * Binnen de periode van aanstelling Vervroegde hervatting mogelijk bij overlijden – mits goedkeuring schoolbestuur LBOMB voor kind jonger dan 16 jaar - periode wordt verdubbeld voor alleenstaande ouder AgODi Afdeling PSK

9 De specifieke stelsels LBO
Cursus Schoolsecretariaten Schooljaar De specifieke stelsels LBO Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen Zorg voor om het even wie * Binnen de periode van aanstelling Vervroegde hervatting mogelijk na overlijden – mits goedkeuring schoolbestuur AgODi Afdeling PSK

10 premies bij LBO Premie van de RVA
Het bedrag van de premie kan je vinden op de website van de RVA rubriek loopbaanonderbreking/tijdskrediet bedragen - onderwijs Het 2de jaar LBO wordt de premie met 5% verminderd Aanmoedigingspremie Vlaamse overheid: • een periode van maximum 2 jaar • bij elke volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking (algemeen of specifiek) • voorwaarde: indien het personeelslid gedurende de periode van 6 maanden voorafgaand aan de aanvangsdatum van de loopbaanonderbreking  ononderbroken in eenzelfde arbeidsregeling tewerkgesteld is geweest  effectieve arbeidsprestaties verricht heeft bedraagt-de-premie

11 niet gepresteerde uren
premies bij LBO Voorbeeld: een personeelslid is voor 20/20 vast benoemd algemeen verlofstelsel loopbaanonderbreking niet gepresteerde uren Premie RVA VLBO 20/20 361,81 HLBO 10/20 140,91 LBO1/5 4/20 66,71 HLBO55+ 261,67 LBO1/5 55+ 133,41 thematisch verlof: ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof Premie 55- Premie 55+ volledig 707,08 halftijds 325,92 552,84 1/5 130,37 221,34 Aanmoedigingspremie : volledig 110,31 – halftijds 66,19 – één vijfde 44,13

12 VERLOF/AFWEZIGHEID verminderde prestaties
Verloven voor verminderde prestaties - gewettigd door sociale of familiale redenen (VVP/SF) - voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben (VVP 50j) - voor personeelsleden die ten minste 2 kinderen niet ouder dan 14 jaar ten laste hebben (VVP2k <14j) Afwezigheid voor verminderde prestaties - wegens persoonlijke aangelegenheid (AVP/PA) - voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben (AVP 50j) laste hebben (AVP 2k <14j)

13 VERLOF/AFWEZIGHEID verminderde prestaties
VVP = verlof verminderde prestaties AVP = afwezigheid verminderde prestaties SF= sociale of familiale redenen PA = persoonlijke aangelegenheden VVP/SF VVP 50j of 2 kinderen <14j AVP/PA AVP 50j of 2 kinderen < 14j Hoofdambt Vast benoemd Tijdelijk: reaffecatievrij en aanstelling volledig schooljaar Niet voor tijdelijke uren volume ten minste 1uur presteren vervangende onderwijs: geen winstgevende uitzondering: herintreder uitzondering : herintreder activiteiten en hogeschool buiten onderwijs: geen buiten onderwijs: mogelijk uitz. sommige politieke verloven zie punt 4.1. van de omzendbrief aanvang bij noodzaak; vaste begindata: vaste begindata: 1 sept, 1 okt, 1 jan, 1 april motivering vereist 1 sept, 1 okt, 1 jan, 1 april duur maximum 5 jaar alle VVP samen geen maximumduur einde volgens overeenkomst steeds einde schooljaar (31/8) geldelijke geen gevolg anciënniteit wedde pro rata voor de gepresteerde opdracht

14 VVP/SF VVP 50j of 2 kinderen <14j
VVP = verlof verminderde prestaties SF= sociale of familiale redenen VVP/SF VVP 50j of 2 kinderen <14j Hoofdambt Vast benoemd Tijdelijk: reaffecatievrij en aanstelling volledig schooljaar volume ten minste 1uur presteren vervangende onderwijs: geen winstgevende uitzondering: herintreder activiteiten buiten onderwijs: geen uitz. sommige politieke verloven zie punt 4.1. van de omzendbrief aanvang bij noodzaak; motivering vereist vaste begindata: 1 sept, 1 okt, 1 jan, 1 april duur maximum 5 jaar alle VVP samen einde volgens overeenkomst steeds einde schooljaar (31/8) geldelijke geen gevolg anciënniteit wedde pro rata voor de gepresteerde opdracht

15 AVP/PA AVP 50j of 2 kinderen < 14j
AVP = afwezigheid verminderde prestaties PA = persoonlijke aangelegenheden AVP/PA AVP 50j of 2 kinderen < 14j Hoofdambt Vast benoemd Niet voor tijdelijke uren volume ten minste 1uur presteren vervangende onderwijs: geen winstgevende uitzondering : herintreder activiteiten en hogeschool buiten onderwijs: mogelijk aanvang vaste begindata: 1 sept, 1 okt, 1 jan, 1 april duur geen maximumduur einde steeds einde schooljaar (31/8) geldelijke geen gevolg anciënniteit wedde pro rata voor de gepresteerde opdracht

16 TBSPA terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden
• wie: vastbenoemde personeelsleden of tijdelijke personeelsleden binnen de periode van aanstelling • volume: TBSPA kan genomen worden  voor alle prestaties in één of meerdere instellingen  voor een gedeelte van de prestaties in één of meerdere instellingen • begin- en einddatum: volgens overeenkomst • termijn: alle periodes samen maximum 60 maanden

17 TBSPA Bezoldiging • tijdens een periode TBSPA
heeft het personeelslid voor de prestaties waarvoor het ter beschikking gesteld is geen recht op wedde + verlies van geldelijke anciënniteit binnen de maand waarin TBSPA genomen wordt. • weerslag op bezoldiging tijdens zomervakantie: vastbenoemden: vermindering van het salaris tijdens de zomervakantie tijdelijken: de uitgestelde bezoldiging wordt in evenredige mate verminderd Voorbeeld: TBSPA van 15/10 tot 13/12= 60 dagen - verlies wedde op die dagen - 3 maanden verlies geldelijke anc. - 12 dagen niet betaald in de zomervakantie (juli) (60 dagen van 10 maanden = 1/5 1/5 van de zomervakantie = 12 dagen)

18 TBSPA cumulatie • buiten het onderwijs: alles toegelaten • in het onderwijs: - een personeelslid kan tijdens een periode TBSPA een onderwijsopdracht tijdelijk opnemen - dit kan niet als ‘herintreder’ opmerking : het personeelslid verliest het recht op gezondheidzorg en moet zich zelf in orde stellen met ziekenfonds pensioen komt niet in aanmerking

19 meer lezen? De omzendbrieven per trefwoord Cursus schoolsecretariaten
Cursus schoolsecretariaten DKO/cursus_op_papier_SO.htm


Download ppt "VERLOFSTELSELS in het onderwijs situatie 21maart 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google