De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding voor schoolsecretariaten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding voor schoolsecretariaten"— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013
Welkom Opleiding voor schoolsecretariaten

2 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Overzicht VERLOVEN Verminderde prestaties (VVP/AVP) Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden (TBSPA) Loopbaanonderbreking (LBO) Opleiding schoolsecretariaten

3 Verminderde prestaties
Soorten en reglementering Voorwaarden Volume Schematisch overzicht Opschorting Melding aan het werkstation Opleiding schoolsecretariaten

4 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Reglementering Twee groepen Verlof verminderde prestaties (VVP) Afwezigheid verminderde prestaties (AVP) Reglementering: BVR 26/04/1990 omzendbrief van 14/11/2000 (13AC/CR/JVM/hj) Opleiding schoolsecretariaten

5 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Soorten VVP wegens sociale of familiale redenen (DO 010) 50+ (DO 011) twee kinderen -14 jaar (DO 012) AVP wegens persoonlijke aangelegenheid (DO 013) 50+ (DO 014) twee kinderen -14 jaar (DO 015) Opleiding schoolsecretariaten

6 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Voorwaarden opdracht uitoefenen in hoofdambt vastbenoemd zijn of tijdelijk zijn: enkel VVP (geen AVP) indien aangesteld  voor een volledig schooljaar (in vacante of niet-vacante betrekking)  betrekking(en) niet vatbaar voor reaffectatie of wedertewerkstelling toestemming schoolbestuur is vereist Opleiding schoolsecretariaten

7 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Volume wekelijkse prestaties: tenminste één volledige lestijd of uur blijven presteren het volume van het verlof of de afwezigheid voor verminderde prestaties kan gedurende de betrokken periode NIET meer wijzigen Voorbeelden: 15/24 vastbenoemd  VVP of AVP – minstens 1/24 blijven presteren 36/36 tijdelijk (aanstelling volledig schooljaar en reaffectatievrij)  enkel VVP mogelijk - minstens 1/36 blijven presteren (AVP kan niet) Opleiding schoolsecretariaten

8 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
VVP - AVP VVP S/F VVP 50 j of 2 kinderen < 14 j AVP PA AVP 50 j of 2 kinderen <14 j. Vastbenoemd Tijdelijk: reaffectatievrij aangesteld voor volledig schooljaar Hoofdambt Prestaties: ten minste 1 uur Niet voor tijdelijke uren Opleiding schoolsecretariaten

9 begindata: bij noodzaak duur: maximum 5 jaar, alle VVP’s samen
VVP S/F VVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. AVP PA AVP 50 j of 2 kinderen <14 j. begindata: bij noodzaak vaste begindata: 1-9, , of 1-4 duur: maximum 5 jaar, alle VVP’s samen (vanaf ) geen maximumduur einde: volgens overeenkomst steeds einde schooljaar (31/8) Opleiding schoolsecretariaten

10 Salaris: pro rata de gepresteerde opdracht
VVP S/F VVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. AVP PA AVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. - dienstactiviteit - geen gevolg voor geld. anc. - non-activiteit (voor niet-gepresteerde deel) Salaris: pro rata de gepresteerde opdracht opening van het recht op een rustpensioen: telt mee - berekening: 20%- 25% regel - opening van het recht op een berekening: telt niet mee Opleiding schoolsecretariaten

11 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Opschorting bevallingsverlof onbezoldigd ouderschapsverlof ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking .... (zie punt 10 van de omzendbrief) Opgelet ziekteverlof schort een VVP of AVP niet op bij TBS wegens ziekte wordt het wachtgeld berekend op de effectieve prestaties Opleiding schoolsecretariaten

12 Elektronische melding
Opdrachtgebonden dienstonderbreking (RL 1) Opmerking: opschorting van een VVP of AVP door een ander verlofstelsel  begin- en einddatum VVP/AVP niet aanpassen bij opschorting Voorbeeld: VVP50+ van tot opschorting door een volledige LBO – palliatieve zorgen VVP50+ niet wijzigen Enkel RL 2 – volledige LBO - palliatieve zorgen Opleiding schoolsecretariaten

13 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Overzicht TBSPA Reglementering Voorwaarden Volume Aanvang, duur en einde Prestaties tijdens periode TBSPA Melding aan het werkstation Aandachtspunten Opleiding schoolsecretariaten

14 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Reglementering TBSPA = Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden Reglementering: BVR 16/10/2009 omzendbrief van 24/09/2009 Opleiding schoolsecretariaten

15 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Voorwaarden voor alle personeelscategorieën zowel voor vast benoemde als voor tijdelijke personeelsleden geen bijkomende voorwaarden toestemming schoolbestuur is vereist Opleiding schoolsecretariaten

16 Volume-aanvang-duur-einde
te nemen voor de volledige opdracht of een deel ervan aanvang: op elk moment duur: naar keuze (wel beperkt tot max. 5 jaar) einde: geen vaste einddatum (zoals overeengekomen met werkgever) Opleiding schoolsecretariaten

17 Prestaties tijdens TBSPA
in het onderwijs: personeelslid kan een onderwijsopdracht (opnieuw) opnemen – eventueel via systeem van “herindiensttreders” buiten het onderwijs: activiteiten buiten het onderwijs zijn toegelaten Opleiding schoolsecretariaten

18 Elektronische melding
Opdrachtgebonden dienstonderbreking (RL 1) Voorbeeld: voltijds vast benoemd onderwijzer neemt TBSPA voor 24/24 van 01/09/2012 tot 31/08/2013 RL-1 onderwijzer ATO 4 voor 24/24 met 24u DO 098 van 01/09/2012 met einddatum 31/08/2013 Opleiding schoolsecretariaten

19 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Aandachtspunten Checken van voorwaarden  kan het personeelslid deze dienstonderbreking wel nemen? Dienstonderbreking zo vlug mogelijk zenden Einddatum VVP - AVP!!! Zendingen vermijden op einde betaling! Herindiensttreders (omzendbrief van 06/10/2000 kenm. 13CC/IF/GDH) Bij twijfel: contacteer uw werkstation Opleiding schoolsecretariaten

20 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Herindiensttreders om tekort aan personeel op te vangen in alle personeelscategorieën kan zowel bij VVP/AVP als bij TBSPA geen ander geschikt kandidaat gevonden verlofstelsel wordt (geheel of gedeeltelijk) opgeschort Opleiding schoolsecretariaten

21 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Herindiensttreders voorbeeld elektronische melding : tijdelijk onderwijzer (24/24) in school A met VVPSFR (voor 6/24) – opnieuw in dienst in school B (voor 12/24) van 16/1 tem 20/1  school A : RL-1 onderwijzer (24/24) met DO 010 voor 6/24  school B : RL-1 onderwijzer (12/24) met code 01 (= herintreder) in veld “herwaardering” (van 16/1 tot 20/1) Opleiding schoolsecretariaten

22 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Vragen? Opleiding schoolsecretariaten

23 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Overzicht programma Loopbaanonderbreking Reglementering Soorten loopbaanonderbreking Toepassingsgebied Voorwaarden Aanvang, einde en duur LBO voor een beroepsopleiding Aanvraag Melding aan het werkstation Aandachtspunten Opleiding schoolsecretariaten

24 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Reglementering KB van 12/08/1991 BVR van 09/09/2011 Omzendbrief van 15/06/2011 (pers/2011/05) Opleiding schoolsecretariaten

25 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Soorten LBO: loopbaanonderbreking gewoon stelsel volledig : VLBO (DO 027) gedeeltelijk: halftijds : HLBO (DO 028) (GLBO) / : LBO-1/5 (DO 151) GLBO50+: gedeeltelijk vanaf 50j Halftijds : HLBO50+ (DO 029) 1/ : LBO /5 (DO 153) GLBO55+: gedeeltelijk vanaf 55j Halftijds : HLBO55+ (DO 182) 1/ : LBO /5 (DO 183) Opleiding schoolsecretariaten

26 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Soorten LBOOV: ouderschapsverlof volledig : VLBOOV (DO 097) gedeeltelijk : halftijds : HLBOOV (DO 122) (GLBOOV) 1/ : LBOOV-1/5 (DO 154) LBOPZ: palliatieve zorgen volledig : VLBOPZ (DO 087) gedeeltelijk: halftijds : HLBOPZ (DO 089) (GLBOPZ) 1/ : LBOPZ-1/5 (DO 156) LBOMB: medische bijstand volledig : VLBOMB (DO 104) gedeeltelijk: halftijds : HLBOMB (DO 105) (GLBOMB) 1/ : LBOMB-1/5 (DO 155) Opleiding schoolsecretariaten

27 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Soorten LBOBO: beroepsopleiding volledig : VLBOBO (DO 088) gedeeltelijk: halftijds : HLBOBO (DO 094) (GLBOBO) 1/ : LBOBO-1/5 (DO 152) Opleiding schoolsecretariaten

28 Toepassingsgebied GLBO 55+ (H-1/5) Gewone LBO (V-H-1/5) LBOOV
LBOPZ-LBOMB (V-H-1/5) Alle personeelscategorieën Vastbenoemd Enkel vastbenoemde uren! Tijdelijk : - reaffectatievrij - aangesteld voor volledig schooljaar - binnen periode aanstelling Hoofdambt - H=geconditioneerd recht - 1/5= gunst! - V en H = geconditioneerd Absoluut recht (indien voldaan aan voorwaarden!) Opleiding schoolsecretariaten

29 Starten vόόr kind 12 jaar wordt !
Voorwaarden GLBO 55+ (H-1/5) Gewone LBO (V-H-1/5) LBOOV LBOPZ-LBOMB Prestaties bij een volledige loopbaanonderbreking : - aangesteld zijn voor ten minste de helft van een voltijdse opdracht - geen prestaties meer tijdens LBO Prestaties bij halftijdse loopbaanonderbreking : aangesteld zijn voor ten minste de helft van een voltijdse opdracht + 1 uur exact de helft van een voltijdse opdracht blijven presteren tijdens de LBO Prestaties bij 1/5 loopbaanonderbreking : aangesteld zijn voor een voltijdse opdracht 4/5 van een voltijdse opdracht blijven presteren tijdens de LBO (afronden naar boven) Min. leeftijd 55 jaar Starten vόόr kind 12 jaar wordt ! - PZ = bijstand van zieke in terminale fase - MB = bijstand van een gezins- of familielid Opleiding schoolsecretariaten

30 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Voorwaarden Voorbeeld 1 01/09/2012: 12/24 vast benoemd VLBO is OK GLBO is niet-OK (niet half en niet 1/5) GLBO55+ is niet-OK (niet half en niet 1/5) Opleiding schoolsecretariaten

31 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Voorwaarden Voorbeeld 2 17/24 vast benoemd + 7/24 tijdelijk (reaffectatievrij en aangesteld voor een volledig schooljaar) VLBO is OK GLBO: half en 1/5 zijn OK! GLBO55+ kan halftijds mét voorwaarde! Opleiding schoolsecretariaten

32 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Voorwaarden Voorbeeld 3 24/24 vast benoemd + 12/24 verlof TAO + 18/36 tijdelijk zorgcoördinator (TAO) VLBO is OK GLBO is OK (zowel half als 1/5) GLBO55+ is OK (zowel half als 1/5): TAO! Opleiding schoolsecretariaten

33 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Voorwaarden Voorbeeld 4 10/22 vastbenoemd + 12/22 tijdelijk van 1/9/2012 tot 21/12/2012 Enkel mogelijk: LBO ouderschapsverlof LBO medische bijstand LBO palliatieve zorgen Alle andere loopbaanonderbrekingen kunnen niet! Opleiding schoolsecretariaten

34 Aanvang–einde–duur (1)
GLBO 55+ (H-1/5) Gewone LBO (V-H-1/5) Aanvang 1 september of 1 oktober (extra opmerkingen) (opgelet : uitzonderingen) Einddatum tot vooravond pensioen/uitstap 31/8 Duur tot en met vooravond pensioen/uitstap VLBO : 60 maanden GLBO : 60 maanden (half + 1/5 samen) Dus 10 jaar maximum Opleiding schoolsecretariaten

35 Aanvang-einde-duur (1)
Opmerkingen bij GLBO55+: overstap van 1/5 naar halftijds eens gestopt = altijd gestopt in 3 situaties nog GLBO50+ mogelijk : 1. GLBO50+ was al bezig op 1/7/2012 2. aanvraag vόόr 1/7/2012 bij RVA 3. beroepsloopbaan ≥ 28j bij start Opleiding schoolsecretariaten

36 Aanvang-einde-duur (1)
Uitzonderingen aanvang gewone LBO: na bevallingsverlof, bedreiging beroepsziekte, moederschapsbescherming na ouderschapsverlof (volume!) opschorting door ouderschapsverlof, palliatieve zorgen of medische bijstand administratief medewerker Opleiding schoolsecretariaten

37 Aanvang (voorbeelden)
Bevallingsverlof van 20/08/2012 tot 25/11/2012  GLBO/VLBO kan pas ingaan op 26/11/2012 Voorbeeld 2 Volledig ouderschapsverlof van 07/01/2013 tot 06/04/2013  aansluitend wel een VLBO (aanvraag vóór OV)  aansluitend geen GLBO (noch halftijds, noch 1/5) Opleiding schoolsecretariaten

38 Aanvang (voorbeelden)
GLBO van 01/09/2012 tot 31/08/2013 19/11/2012 tot 18/12/2012  VLBO of GLBO voor palliatieve zorgen 19/12/2012 (aansluitend)  GLBO Voorbeeld 4 Aanvraag VLBOPZ op dinsdag 25/09/2012: ingangsdatum maandag 1/10/2012 kan vroeger mits akkoord van schoolbestuur Opleiding schoolsecretariaten

39 Aanvang–einde–duur (2)
LBOOV (V-H-1/5) Aanvang geen vaste datum uiterlijk vooravond 12e verjaardag kind Einde laatste dag aangevraagde periode Duur kind geboren < 8/3/12 Kind geboren ≥ 8/3/12 recht op (mdn) met uitkering VLBOOV 4 3 HLBOOV 8 6 LBOOV-1/5 20 15 Opleiding schoolsecretariaten

40 Aanvang-einde-duur (2)
Opmerkingen bij ouderschapsverlof: éénmalig extra maanden nieuwe regelgeving opnemen tijdelijk aangesteld: max. 10 (12) mdn periode opsplitsen voor/na zomervakantie meerling: OV mogelijk voor elk kind Onbezoldigd ouderschapsverlof ≠ ouderschapsverlof van LBO Opleiding schoolsecretariaten

41 Aanvang–einde–duur (3)
LBOMB (V-H-1/5) LBOPZ Aanvang eerste dag van de week volgend op aanvraagdatum Einddatum laatste dag aangevraagde periode (of overlijden patient) Duur aanvraag : min. 1 mnd en max. 3 mnd max. 12 mnd volledig of 24 mnd gedeeltelijk moet geen volledige maand zijn boven 1 mnd uitzondering : alleenstaande en kind < 16j : verdubbeling mdn 1 maand ononderbroken + eventueel verlengen met 1 maand Opleiding schoolsecretariaten

42 LBO voor een beroepsopleiding
toepassingsgebied en voorwaarden identiek aan andere stelsels aanvang, duur en einde gelijk aan opleiding telt mee voor maximum duur van 60 maanden Voorbeeld: opleiding bij Syntra van 17/09/2012 t.e.m. 21/12/2012 VLBOBO van 17/09/2012 t.e.m. 21/12/2012 contingent VLBO: - 3 maanden Opleiding schoolsecretariaten

43 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Aanvraag Toestemming schoolbestuur Uitkering RVA: zie wetwijs 2 soorten formulieren: C 61 C 61-SV Aanmoedigingspremie: zie wetwijs  bij collega’s van Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (aanvraag kan ook elektronisch) Opleiding schoolsecretariaten

44 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Meldingen aan WS Volledige loopbaanonderbreking  niet-opdrachtgebonden DO - RL 2 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking  opdrachtgebonden DO - RL 1 (met de opdracht) Documenten voor de werkstations: document C62 = de goedkeuring door de RVA kan per mail via Opleiding schoolsecretariaten

45 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Aandachtspunten tijdens periode van LBO: geen uitbreiding opdracht herindiensttreden & VKA niet mogelijk LBO wordt niet opgeschort door een ander verlofstelsel LBO na TBS ziekte of onbezoldigd ziek kan niet zonder effectieve werkhervatting! indien geen uitkering RVA -> geen LBO mogelijk en periode die voorbij is moet omgezet worden naar TBSPA of AVP (uitzonderingen = overlevingspensioen en OV bij kind geboren voor 8/3/2012) Opleiding schoolsecretariaten

46 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Vragen? En na vandaag ? uw werkstation Opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Opleiding voor schoolsecretariaten"

Verwante presentaties


Ads door Google