De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010

2 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 2 Overzicht programma Verminderde prestaties: 1.Soorten en reglementering 2.Voorwaarden 3.Volume 4.Schematisch overzicht 5.Opschorting 6.Melding aan het werkstation 7.Aandachtspunten

3 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 3 Reglementering  Twee groepen  Verlof verminderde prestaties (VVP)  Afwezigheid verminderde prestaties (AVP)  Reglementering:  BVR 26/04/1990  omzendbrief van 14/11/2000 (13AC/CR/JVM/hj)

4 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 4 Soorten  VVP wegens  sociale of familiale redenen (DO 010)  50+ (DO 011)  twee kinderen -14 jaar (DO 012)  AVP wegens  persoonlijke aangelegenheid (DO 013)  50+ (DO 014)  twee kinderen -14 jaar (DO 015)

5 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 5 Voorwaarden  opdracht uitoefenen in hoofdambt  vastbenoemd zijn  of tijdelijk zijn: enkel VVP (geen AVP) indien aangesteld  voor een volledig schooljaar (in vacante of niet-vacante betrekking)  betrekking(en) niet vatbaar voor reaffectatie of wedertewerkstelling  toestemming schoolbestuur is vereist

6 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 6  wekelijkse prestaties: tenminste één volledige lestijd of uur blijven presteren  het volume van het verlof of de afwezigheid voor verminderde prestaties kan gedurende de betrokken periode NIET meer wijzigen Voorbeelden: 1. 15/24 vastbenoemd  VVP of AVP – minstens 1/24 blijven presteren 2. 36/36 tijdelijk (aanstelling volledig schooljaar en reaffectatievrij)  enkel VVP mogelijk - minstens 1/36 blijven presteren (AVP kan niet) Volume

7 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 7 VVP - AVP VVP S/FVVP 50 j of 2 kinderen < 14 j AVP PAAVP 50 j of 2 kinderen <14 j. Vastbenoemd Tijdelijk: - reaffectatievrij - aangesteld voor volledig schooljaar Hoofdambt Prestaties: ten minste 1 uur Vastbenoemd Tijdelijk: - reaffectatievrij - aangesteld voor volledig schooljaar Hoofdambt Prestaties: ten minste 1 uur Vastbenoemd Niet voor tijdelijke uren Hoofdambt Prestaties: ten minste 1 uur Vastbenoemd Niet voor tijdelijke uren Hoofdambt Prestaties: ten minste 1 uur

8 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 8 VVP S/FVVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. AVP PA AVP 50 j of 2 kinderen <14 j. begindata: bij noodzaak vaste begindata: 1-9, 1-10, 1-1 of 1-4 duur: maximum 5 jaar, alle VVP’s samen (vanaf 01-07-1982) geen maximumduur einde: volgens overeenkomst steeds einde schooljaar (31/8) steeds einde schooljaar (31/8) steeds einde schooljaar (31/8)

9 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 9 VVP S/FVVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. AVP PAAVP 50 j of 2 kindern < 14 j. - dienstactiviteit - geen gevolg voor geld. anc. - non-activiteit (voor niet-gepresteerde deel) - geen gevolg voor geld. anc. Salaris: pro rata de gepresteerde opdracht - opening van het recht op een rustpensioen: telt mee - berekening: 20%- 25% regel - opening van het recht op een rustpensioen: telt mee - berekening: telt niet mee

10 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 10 Opschorting  bevallingsverlof  onbezoldigd ouderschapsverlof  ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking .... (zie punt 10 van de omzendbrief) Opgelet  ziekteverlof schort een VVP of AVP niet op  bij TBS wegens ziekte wordt het wachtgeld berekend op de effectieve prestaties

11 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 11 Elektronische melding  Opdrachtgebonden dienstonderbreking (RL 1)  Opmerking: opschorting van een VVP of AVP door een ander verlofstelsel  begin- en einddatum VVP/AVP niet aanpassen bij opschorting  Voorbeeld:  VVP50+ van 01-09-2009 tot 31-08-2010  opschorting door een volledige LBO – palliatieve zorgen  VVP50+ niet wijzigen  Enkel RL 2 – volledige LBO - palliatieve zorgen

12 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 12 Aandachtspunten  Checken van voorwaarden  kan het personeelslid deze dienstonderbreking wel nemen?  Dienstonderbreking zo vlug mogelijk zenden  Einddatum VVP - AVP!!!  Zendingen vermijden op einde betaling!  Herindiensttreders (omzendbrief van 06/10/2000 kenm. 13CC/IF/GDH)omzendbrief van 06/10/2000 kenm. 13CC/IF/GDH  Bij twijfel: contacteer uw werkstation

13 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 13 Vragen?

14 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 14 Overzicht programma Loopbaanonderbreking 1.Reglementering 2.Soorten loopbaanonderbreking 3.Toepassingsgebied 4.Voorwaarden 5.Aanvang en einde 6.Duur 7.LBO voor een beroepsopleiding 8.Aanvraag 9.Melding aan het werkstation 10.Aandachtspunten

15 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 15 Reglementering  BVR van 16/12/1997  Omzendbrief van 17/07/2007 (pers/2007/04)

16 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 16 Soorten  LBO: loopbaanonderbreking gewoon stelsel  volledig : VLBO (DO 027)  gedeeltelijk : GLBO (DO 028)  GLBO50+: gedeeltelijk vanaf 50j (DO 029)  LBOOV: ouderschapsverlof  volledig : VLBOOV (DO 097)  gedeeltelijk : GLBOOV (DO 122)

17 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 17 Soorten  LBOPZ: palliatieve zorgen  volledig : VLBOPZ (DO 087)  gedeeltelijk : GLBOPZ (DO 089)  LBOMB: medische bijstand  volledig : VLBOMB (DO 104)  gedeeltelijk : GLBOMB (DO 105)  LBOBO: beroepsopleiding  volledig : VLBOBO (DO 088)  gedeeltelijk : GLBOBO (DO 094)

18 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 18 GLBO 50+ Gewone LBO (V/G) LBOOV (V/G) LBOPZ-LBOMB (V/G) Alle personeelscategorieën Vastbenoemd Enkel vastbenoemde uren! Tijdelijk : - reaffectatievrij - aangesteld voor volledig schooljaar Tijdelijk : - binnen periode aanstelling Hoofdambt Absoluut recht (voldaan aan voorwaarden!) Toepassingsgebied

19 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 19 Voorwaarden GLBO 50+ Gewone LBO (V/G) LBOOV (V/G) LBOPZ-LBOMB (V/G) Prestaties bij een volledige loopbaanonderbreking : - aangesteld voor ten minste de helft van een voltijdse opdracht - geen prestaties meer tijdens LBO Prestaties bij een gedeeltelijke loopbaanonderbreking : - aangesteld voor ten minste de helft van een voltijdse opdracht + 1 uur - exact de helft van een voltijdse opdracht tijdens de LBO Min. leeftijd 50 jaar Kind < 4 jaar - PZ = bijstand van zieke in terminale fase - MB = bijstand van een gezins- of familielid

20 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 20 Voorwaarden Voorbeeld 1 01/09/2009: 12/24 vastbenoemd  VLBO is OK  GLBO is niet-OK  GLBO50+ is niet-OK

21 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 21 Voorbeeld 2 17/24 vastbenoemd + 7/24 tijdelijk (reaffectatievrij en aangesteld voor een volledig schooljaar)  VLBO is OK  GLBO is OK  GLBO50+ is OK met voorwaarden Voorwaarden

22 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 22 Voorbeeld 3 10/22 vastbenoemd + 12/22 tijdelijk van 1/9/2009 tot 15/12/2009 Enkel mogelijk:  LBO ouderschapsverlof  LBO medische bijstand  LBO palliatieve zorgen Alle andere loopbaanonderbrekingen kunnen niet! Voorwaarden

23 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 23 Aanvang en einde GLBO 50+ Gewone LBO (V/G) LBOOV (V/G) LBOPZ-LBOMB (V/G) Aanvang 1 september of 1 oktober (opgelet : uitzonderingen) geen vaste datum eerste dag van de week volgend op de aanvraagdatum Einddatum tot vooravond pensioen/uitstap 31/8 uiterlijk vooravond 4e verjaardag kind laatste dag aangevraagde periode

24 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 24 Voorbeeld 1 Bevallingsverlof van 20/08/2009 tot 25/11/2009  GLBO/VLBO kan pas ingaan op 26/11/2009 Voorbeeld 2 Volledig ouderschapsverlof van 05/01/2010 tot 04/04/2010  aansluitend wel een VLBO (aanvraag vóór OV)  aansluitend geen GLBO Aanvang

25 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 25 Voorbeeld 3 VLBO van 01/09/2009 tot 31/08/2010  17/11/2009 tot 16/12/2009  VLBO of GLBO voor palliatieve zorgen  17/12/2009 (aansluitend)  VLBO Voorbeeld 4 Aanvraag VLBOPZ op dinsdag 29/09/2009:  ingangsdatum maandag 5/10/2009  kan vroeger mits akkoord van schoolbestuur Aanvang

26 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 26 Duur GLBO 50+ Gewone LBO (V/G) LBOOV (V/G) LBOPZ-LBOMB (V/G) tot vooravond pensioen of uitstap VLBO : 72 mnd GLBO : 72 mnd (in totaal 12 jaar) VLBOOV : ononderbroken max. 3 mnd GLBOOV : ononderbroken max. 6 mnd PZ : 1 maand ononderbr. + ev. verlenging 1 mnd MB : - aanvraag min. 1 mnd max.3 mnd - max. 12 mnd volledig en 24 mnd gedeeltelijk per patient - moet geen volledige mnd

27 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 27 LBO voor een beroepsopleiding  toepassingsgebied en voorwaarden identiek aan andere stelsels  aanvang, duur en einde gelijk aan opleiding  telt mee voor maximum duur van 72 maanden

28 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 28 Aanvraag  Toestemming schoolbestuur  Uitkering RVA : zie wetwijszie wetwijs  2 soorten formulieren: −C 61 −C 61-SV  Aanmoedigingspremie : zie wetwijs  bij collega’s van Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economiezie wetwijs

29 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 29  Volledige loopbaanonderbreking  niet-opdrachtgebonden DO - RL 2  Gedeeltelijke loopbaanonderbreking  opdrachtgebonden DO - RL 1 (met de opdracht)  Documenten voor de werkstations:  document C62 = de goedkeuring door de RVA Meldingen aan WS

30 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 30  tijdens periode van LBO: geen uitbreiding opdracht  herindiensttreden / VKA niet mogelijk  LBO niet opgeschort door ander verlofstelsel  GLBO50+ gestopt = altijd gestopt Aandachtspunten

31 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 31 Opgelet :  Ouderschapsverlof in het kader van LBO ≠ Onbezoldigd Ouderschapsverlof!  Weigering LBO door RVA of ministerie: periode omgezet naar TBS-PA Aandachtspunten

32 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 32 Vragen? En na vandaag ? - www.ond.vlaanderen.be/wetwijs - uw werkstation


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google