De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010

2 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 2 Overzicht programma Tijdelijk andere opdracht  Inleiding  Reglementering  Toepassingsgebied  Voorwaarden  Administratieve toestand  Geldelijke toestand  Praktische aspecten

3 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 3 Inleiding Wat?  Mogelijkheid om tijdelijk aangesteld te zijn in een andere opdracht dan de opdracht van vaste benoeming Onderscheid:  Verlof tijdelijk andere opdracht (verlof TAO) = dienstonderbreking (DO 019)  Tijdelijk andere opdracht (TAO) = opdracht waarmee een personeelslid tijdelijk belast wordt

4 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 4 Inleiding Aanvraag:  aan schoolbestuur (school van vaste benoeming)  procedure: autonomie van schoolbestuur Toekenning:  verlof TAO is GEEN recht en GEEN verplichting (instemming schoolbestuur + personeelslid)  regels DRP met betrekking tijdelijke aanstelling gelden  voorrang voor:  TADD’er die rechten laat gelden  REAF en WTW

5 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 5 Reglementering  Besluit van de Vlaamse regering van 28 april 1998  Omzendbrief van 19 juni 1998 (13AC/GDH/SH/js)  Wetwijs: www.ond.vlaanderen.bewww.ond.vlaanderen.be  trefwoord ‘tijdelijk andere opdracht’  trefwoord ‘verlof tijdelijk andere opdracht’

6 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 6 Toepassingsgebied  Personeelsleden van het onderwijs en de CLB’s  Leden van de inspectie  Leden van de pedagogische begeleidingsdiensten  Leden van het curriculum

7 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 7 Voorwaarden 1. Vast benoemd zijn  Vast benoemde of (in het GO!) tot de proeftijd toegelaten personeelsleden: ATO 4 of ATO 3  Indien terbeschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking:  verlof TAO enkel mogelijk indien gereaffecteerd of wedertewerkgesteld. Het verlof TAO wordt dus genomen op de R- en/of WTW-uren. 2. In hoofdambt fungeren

8 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 8 Voorwaarden 3. TAO-opdracht = subsidieerbare opdracht  Tegenover het verlof TAO moet een subsidieerbare TAO-opdracht staan  TAO-opdracht ook mogelijk in CLB, SO, CVO, Hoger onderwijs,…  TAO-opdracht niet mogelijk bij gemeentebestuur, in Centrum voor BasisEducatie (CBE), …  Personeelslid moet voldoen aan de subsidiëringsvoorwaarden

9 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 9 Voorwaarden 4. Duur  Geen maximumduur  Aanvang verlof TAO op elk moment mogelijk  Duur verlof TAO = duur TAO-opdracht  Einde verlof TAO: uiterste einddatum verlof TAO alle personeelscategorieën = 31 augustus lopende schooljaar (maximum één schooljaar) Voorbeelden

10 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 10 Voorwaarden 5. Volume  Volledig of gedeeltelijk  Volume verlof TAO moet  volume TAO-opdracht  Berekening volume verlof TAO:  altijd vertrekken van de TAO-opdracht  altijd het totaal van de verschillende TAO- opdrachten nemen

11 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 11 Voorwaarden  Algemeen principe:  bij gelijke noemers: uren TAO-opdracht = uren verlof TAO  bij ongelijke noemers: gepondereerd volume verlof TAO  gepondereerd volume TAO-opdracht Ponderatietabel Voorbeelden

12 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 12 Voorwaarden  Algemeen principe:  Bij gelijke noemers: uren TAO-opdracht = uren verlof TAO  Bij ongelijke noemers: gepondereerd volume verlof TAO  gepondereerd volume TAO-opdracht  Uitzonderingen:  Verlof TAO vanuit voltijdse opdracht naar voltijdse opdracht  zie voorbeeldvoorbeeld  Opdracht van vaste benoeming = ondeelbaar ambt

13 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 13 Administratieve toestand  Verlof TAO = dienstactiviteit  Tijdens TAO-opdracht: regels tijdelijk personeelslid van toepassing  Combinatie verlof TAO met andere verloven  verlof op TAO-opdracht kan indien voldaan aan de specifieke voorwaarden voor het verlof als tijdelijk personeelslid. Indien niet: einde stellen aan TAO- opdracht.  aandacht: bevallingsverlof, ziekteverlof, arbeidsongeval, ongeval op weg naar het werk, beroepsziekten

14 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 14 Administratieve toestand  Personeelslid wordt als vast benoemd beschouwd voor: pensioenberekening, verloning, anciënniteit, ziekteverlof en begrafenisvergoeding  Bij een TAO-opdracht in het hoger onderwijs: met eventuele vragen zich wenden tot de betrokken hogeschool

15 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 15 Geldelijke toestand  Verlof TAO telt mee voor de geldelijke en sociale anciënniteitsberekening  Personeelslid wordt steeds als vast benoemde bezoldigd op de school van vaste benoeming:  uitzondering: TAO-opdracht in hoger onderwijs, inspectie, pedagogische begeleiding of CLB  bezoldiging gebeurt op instelling van de TAO- opdracht.

16 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 16 Geldelijke toestand  Vaststelling van het salaris: vergelijking bruto jaarsalarissen van opdracht vaste benoeming met TAO-opdracht  Bruto jaarsalaris van opdracht vaste benoeming ≥ bruto jaarsalaris van de TAO-opdracht  Jaarsalaris van de TAO-opdracht wordt betaald als vast benoemd personeelslid.  Bruto jaarsalaris van opdracht vaste benoeming < bruto jaarsalaris van de TAO-opdracht  Jaarsalaris van opdracht van vaste benoeming wordt betaald + toelage voor het uitoefenen van een beter bezoldigde opdracht.

17 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 17 Geldelijke toestand Toelage beter bezoldigde opdracht:  Wordt betaald als tijdelijk personeelslid (zonder sociale afhoudingen)  Maximum tot en met 31 augustus, bv. een TAO- opdracht in het ambt van directeur tot 31 augustus  Geen recht op toelage indien afwezigheid > 14 dagen (vanaf eerste dag afwezigheid)  Komt niet in aanmerking voor eindejaarstoelage en vakantiegeld

18 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 18 Praktische aspecten Communicatie:  Niet te verwarren: verlof TAO (DO 019)  tijdelijk andere opdracht  Voorafgaand contact aan te raden tussen school van vaste benoeming en school van TAO-opdracht betreffende duur en volume

19 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 19 Praktische aspecten Elektronische zending:  Verlof TAO (DO 019): op school van vaste benoeming  opdrachtgebonden dienstonderbreking (via RL 1)  TAO-opdracht: op school van tijdelijke aanstelling  Verlof TAO inkorten indien TAO-opdracht stopt  Gebruik eventueel elektronische opmerking (RL 3): waar gaat TAO-opdracht door?  Volume opdracht van vaste benoeming wijzigt niet

20 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 20 Praktische aspecten Bepalen van volume verlof TAO  Altijd vertrekken van TAO-opdracht + totaal TAO- opdrachten  Gebruik ponderatietabel (Wetwijs) of regel van drie  Indien duur en/of volume TAO-opdracht niet correct  verlof TAO omgezet in VVP, TBSPA, … of eventueel terugvordering

21 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 21 Praktische aspecten Maandelijkse schoollistings:  Personeelslid met TAO-opdracht blijft doorbetaald op school van vaste benoeming  salaris raadplegen op schoollisting van deze school  Indien recht op een toelage voor beter bezoldigde TAO-opdracht  toelage is terug te vinden op schoollisting van TAO-opdracht  Uitzondering: TAO-opdrachten in Hoger onderwijs, CLB, pedagogische begeleiding en inspectie  zijn op respectievelijke schoollistings terug te vinden

22 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 22 Vragen ?

23 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Voorbeelden cursus Tijdelijk andere opdracht

24 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 24 Voorbeeld 1 – duur  School A : 6/24 onderwijzer ATO 4  6/24 verlof TAO tot en met 31/08/2010  School B : TAO-opdracht voor 6/24 onderwijzer ATO 1 tot en met 30/06/2010  Einddatum moet overeenstemmen  aanpassen

25 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 25 Voorbeeld 2 – duur  24/24 kleuteronderwijzer ATO 4  24/24 verlof TAO van 01/09/2009 tot en met 31/12/2009  TAO-opdracht voor 24/24 directeur ATO 1 van 01/09/2009 tot en met 30/09/2009 (ziekteverlof titularis)  Verlof TAO moet overeenstemmen  aanpassen tot 30/09/2009

26 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 26 Voorbeeld 3 – duur  12/24 onderwijzer ATO 4  6/24 verlof TAO van 01/09/2009 tot en met 30/06/2010 9/36 zorgcoördinator ATO 4  TAO-opdracht voor 9/36 zorgcoördinator ATO 2 van 01/09/2009 tot en met 30/06/2010  Vanaf 01/01/2010: 12/24 onderwijzer ATO 4 en 18/36 zorgcoördinator ATO 4  Verlof TAO moet ingekort worden tot en met 31/12/2009

27 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 27 Voorbeeld 4 – volume  Vast benoemd onderwijzer 24/24 doet 6/22 TAO in school A en 13/22 TAO in school B  Totaal TAO-opdrachten: 19/22

28 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 28 Voorbeeld 4 – volume  Via ponderatietabel :  Kolom 22sten  19/22 = 8636/10000  kolom 24sten  8636 ligt tussen 8333 (20/24) en 8750 (21/24)

29 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 29 Voorbeeld 4 – volume  Bij verlof TAO steeds naar beneden afronden  verlof TAO voor 20/24

30 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 30 Voorbeeld 4 – volume  Regel van drie :  X = 19 24 22  X = 19 x 24 22  X = 20,7273  Bij verlof TAO steeds naar beneden afronden  verlof TAO voor 20/24

31 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 31 Voorbeeld 5 – volume Uitzondering:  Een vast benoemde leraar in een CVO voor 9/20 neemt voor deze volledige opdracht een verlof TAO. Hij doet 36/36 als tijdelijk administratief medewerker in een basisschool.  Wat moet de basisschool zenden? De TAO-opdracht moet gelijk of groter zijn dan het volume van 9/20 (= 0,45) en kleiner dan 10/20 (=0,5)

32 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 32 Voorbeeld 5 – volume  Regel van drie :  X = 9 36 20  X = 9 x 36 20  X = 16,20  De TAO-opdracht moet gelijk of groter zijn dan 9/20. In dit geval is de teller gelijk aan de hogere eenheid of aan 17 (17/36 = 0,4722). De overige opdracht van 19/36 wordt als zuiver tijdelijke opdracht gezonden

33 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 33 Voorbeeld 6 – volume Uitzondering: verlof TAO voltijdse opdracht  voltijdse opdracht  Een personeelslid is vast benoemd voor 11/24 onderwijzer en voor 20/36 als administratief medewerker. De school belast hem voltijds met de functie van administratief medewerker en zendt:  Verlof TAO voor 11/24 onderwijzer  TAO-opdracht voor 16/36 administratief medewerker

34 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 34 Voorbeeld 6 – volume Tegen algemeen principe :  TAO-opdracht van 16/36 (0,4444) < verlof TAO 019 van 11/24 (0,4583)  MAAR: TAO-opdracht + nog effectief uitgeoefende vast benoemde opdracht = 36/36 of VOLTIJDSE opdracht  voorwaarde = OK


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google