De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 – 2010 Cumulatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 – 2010 Cumulatie"— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 – 2010 Cumulatie

2 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
Wetgeving Nieuw besluit van de Vlaamse regering van 4 september 2009 Gewijzigde omzendbrief PERS/2005/21 van 25 oktober 2005 betreffende de cumulatieregeling Gewijzigde omzendbrief 13CC/IF/GDH van 6 oktober 2000 betreffende schaarste aan onderwijsverstrekkers - opnieuw in actieve dienst treden Nieuwe omzendbrief PERS/2009/11 van 25/09/2009 – een gepensioneerde die in het onderwijs in dienst treedt Terug te vinden op: opleiding schoolsecretariaten

3 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
Doelstelling Wijzigingen regelgeving Cumulatie vanaf 01/09/09 Onderscheid kennen tussen hoofdambt en bijbetrekking Bezoldigingswijze bepalen van bijbetrekking en vervanging van sommige afwezigheden Wijzigingen regelgeving Herindiensttreding en Gepensioneerden vanaf 01/09/09 Elektronische melding aan het werkstation Toespitsen op nieuwe regelgeving vanaf 1/9/09 maar gezien dit basiscursus is ook de beginselen uitleggen. Verschillen in HA, … vaak pas duidelijk bij betaling voor school. HI en gepensioneerden wel van belangrijk bij zending school. opleiding schoolsecretariaten

4 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
Inhoud Doelstelling Algemene bepalingen Cumulatie binnen het onderwijs Bezoldigingswijze Herindiensttreding Gepensioneerden opleiding schoolsecretariaten

5 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
Algemene bepalingen Cumulatie ‘Buiten het onderwijs’ wordt niet meer opgevraagd. Geen rekening houden met: Inkomsten (501) van zelfstandige of loontrekkende Voltijdse prestaties als loontrekkende GEEN RL-8 meer Evaluatieprocedure van scholen! opleiding schoolsecretariaten

6 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
1. Voorbeeld 1 Een personeelslid is voor 7/22 aangesteld als leraar in het DKO. Daarnaast heeft het nog een opdracht van 38/38 als medewerker bij de gemeente. De school moet niet langer via een RL 8 meedelen of het richtgetal werd overschreden (netto-belastbaar: €12 400) en of het al of niet om een voltijdse prestatie buiten het onderwijs gaat. opleiding schoolsecretariaten

7 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
1. Voorbeeld 2 Een personeelslid is voor 14/22 en 3/20 aangesteld als leraar in het DKO. Daarnaast heeft hij nog inkomsten als orkestmusicus. De school moet niet langer via een RL 8 meedelen of het richtgetal werd overschreden (netto-belastbaar: € ). opleiding schoolsecretariaten

8 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
1. Algemene bepalingen Geen rekening meer houden met: Hoger onderwijs Centra voor basiseducatie Geen invloed op de hoofd/bijambtbepaling Tellen niet mee voor de maximumgrens van 140% opleiding schoolsecretariaten

9 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
1. Voorbeeld 3 Leraar DKO voor 19/22 + nog een aanstelling in het hoger onderwijs voor 50%. De opdracht in het hoger onderwijs wordt beschouwd als een opdracht buiten het onderwijs  voor bezoldiging DKO geen rekening meer houden met prestaties in het hoger onderwijs. Enkel voor bezoldiging is HO buiten onderwijs, geen invloed op dienstonderbrekingen zoals TAO. opleiding schoolsecretariaten

10 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
1. Algemene bepalingen Maximale bezoldiging van onderwijsprestaties tot 140% Opgelet: dit maximum zal voor BBA zelden of nooit bereikt worden Waarvoor geldt deze nieuwe maximumgrens wel? FT in dagonderwijs + bijbetrekking in DKO (leraar, begeleider, studiemeester-opvoeder,… FT în dagonderwijs + hoofdambt in DKO, indien opsteller bezoldiging nu mogelijk voor maximum 140% i.p.v. 133% Onbezoldigde dienstonderbrekingen tellen niet mee Afschaffing 2/3-regeling in CVO en DKO Vroeger ook uitzonderingen zoals VKA opleiding schoolsecretariaten

11 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
1. Voorbeeld 4 Een personeelslid heeft volgende opdrachten: school A (SO): 14/20 school B (SO): 6/20 school C (DKO): 10/20 Hoofdambt: 14/20 (A) + 6/20 (B) Bijbetrekking: 8/20 (C) = 140% Niet-subsidieerbaar: 2/20 (C) opleiding schoolsecretariaten

12 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
1. Voorbeeld 5 Een personeelslid heeft volgende opdrachten: School A (BaO): 24/24 onderwijzer School B (DKO): 19/38 opsteller Hoofdambt: 24/24 (A) Hoofdambt: 16/38 (B) = 140% Niet-subsidieerbaar: 3/38 (B) opleiding schoolsecretariaten

13 2. Cumulatie binnen het onderwijs
Principes van vaststelling blijven voor: - Hoofdambt - Bijbetrekking (enkel nog door cumulatie binnen onderwijs) - Best bezoldigd ambt opleiding schoolsecretariaten

14 2.1. Hoofdambt/bijbetrekking
Onderwijsopdracht in het DKO wordt bijbetrekking wanneer: het personeelslid reeds een ambt met volledige prestaties uitoefent in het dagonderwijs (SO en/of BaO). Onderwijsopdracht in het DKO blijft hoofdambt indien dit niet het geval is opleiding schoolsecretariaten

15 2.1. Hoofdambt/bijbetrekking
Ambt met volledige prestaties: voor een lid van het onderwijzend- en het hulpopvoedend personeel zijn de prestaties volledig wanneer aan één of meerdere scholen in het dagonderwijs ten minste het minimum aantal lesuren dat voor zijn/haar ambt is vastgelegd wordt gepresteerd (via ponderatie de eenheid bereiken). Beperking van het aantal uren van de bijkomende prestaties in het DKO die nog voor bezoldiging in aanmerking komen (140%) en bezoldiging als bijbetrekking. Voltijdse prestaties per graad overlopen opleiding schoolsecretariaten

16 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
2.1. Voorbeeld 6 Een personeelslid heeft volgende opdrachten: SO: 11/22 en 18/36 DKO: 5/20 Ponderatie: 11/22 = 5000/10000 18/36 = 5000/10000 10000/10000 Opdracht in SO = hoofdambt (fulltime) Opdracht in DKO = bijbetrekking opleiding schoolsecretariaten

17 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
2.2. Best bezoldigd ambt Bezoldigingswijze van onderwijsdiensten gepresteerd in hoofdambt die de FT overschrijden: - hetzij enkel in het DKO - hetzij in een combinatie van onvolledige prestaties in het dagonderwijs + onvolledige prestaties in het DKO. Berekening van het maandsalaris: 10/20 (501) + 12/22 (301) - Jaarsalaris (501) x 1/12 x 10/20 - Jaarsalaris (301) x 1/12 x 12/22 22/22 (301) + 4/20 (501) - Jaarsalaris (301) x 1/12 x 22/22 - Jaarsalaris (501) x 1/12 x 4/20 Maar beperking brutosalaris tot FT salaris best bezoldigd ambt. 10/20 x /22 x 301 = maximum 501 FT 22/22 x /20 x 501 = maximum 501 FT opleiding schoolsecretariaten

18 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
2.2. Voorbeeld 7 Een personeelslid heeft volgende opdrachten (enkel DKO): 8/20 salarisschaal 501 (10 j anc) 17/22 salarisschaal 301 (10 j anc) Bezoldiging voor 24 uur volledig en voor 1 uur gedeeltelijk. Aftopping aan salaris voor 20/20, ssc 501, 10 j anc = GEEN WIJZIGING AAN BEZOLDIGING VOOR BBA opleiding schoolsecretariaten

19 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
2.2. Voorbeeld 8 Een personeelslid heeft volgende opdrachten: SO: 11/22 salarisschaal 301 (15 j anc) DKO: 12/20 salarisschaal 347 (15 j anc) Bezoldiging voor: 21 uur volledig voor 22e uur gedeeltelijk 23e uur niet bezoldigd Aftopping aan salaris voor 20/20, ssc 347, 15 j anc = GEEN WIJZIGING AAN BEZOLDIGING VOOR BBA opleiding schoolsecretariaten

20 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
2.1. Voorbeeld 9 Een personeelslid heeft volgende opdrachten: Leraar: 11/22 + 5/20 = hoofdambt Opsteller: 26/ = hoofdambt Bezoldiging: Leraar 11/22 + 5/ % Opsteller 25/38 Niet subsidieerbaar: 1/38 Leraar + Opsteller: geen BBA (ambt van opsteller nooit bijbetrekking) opleiding schoolsecretariaten

21 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
3. Bezoldigingswijze 3.1. Recht op bezoldiging - bijbetrekking - vervanging van sommige afwezigheden 3.2. Bezoldiging van bijbetrekking 3.3. Bezoldiging van een vervanging van sommige afwezigheden opleiding schoolsecretariaten

22 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
3.1. Recht op bezoldiging Beperking qua te bezoldigen uren: Prestaties in het onderwijs ten minste gelijk aan ambt met volledige prestaties Beperking van de bijkomende prestaties in het onderwijs met 40% (zie opmerking m.b.t. toepassing van BBA!). opleiding schoolsecretariaten

23 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
3.1. Recht op bezoldiging Geen ander geschikt kandidaat gevonden: Voorwaarden: Nagaan of iemand kan aangesteld worden overeenkomstig TBSOB/R/W Voorrangsregeling tijdelijken gerespecteerd Geen verklaring op eer meer nodig vanaf 1/9/09 Verantwoordelijkheid scholen! opleiding schoolsecretariaten

24 3.2. Bezoldiging van bijbetrekking
Uitbreiding betere bezoldiging van bijbetrekking Voor wie? Alle ambten en personeelscategorieën Alle onderwijsniveaus Wat is de ‘betere bezoldiging’? Noemer uit hoofdambt Geldelijke anciënniteit uit hoofdambt Begrenzing tot 140% opleiding schoolsecretariaten

25 3.2. Bezoldiging van bijbetrekking
Wat is het verschil met hoofdambt? Hogere fiscale afhoudingen voor bijbetrekking Jaarwedde wordt verminderd met de indexbijslag voor bijbetrekking (= 1137,54 euro) Nettoverschil met hoofdambt Geen recht op UB, VG en EJT opleiding schoolsecretariaten

26 3.2. Bezoldiging van bijbetrekking
Gevolg? Bijbetrekking ‘klassiek stelsel’ of overgangsregeling bestaat niet meer 1 vorm van bijbetrekking over de niveaus heen Geen verklaring op eer meer nodig opleiding schoolsecretariaten

27 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
3.2. Voorbeeld 10 Een personeelslid met 10 jaar geldelijke anciënniteit heeft de volgende opdrachten: SO: 13/20 + 8/22 DKO: 8/22 Bezoldiging: SO: hoofdambt 13/20 + 8/22, 10 j anc DKO: bijbetrekking 8/22, 10 j anc opleiding schoolsecretariaten

28 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
3.2. Voorbeeld 11 Een personeelslid DKO geniet van de overgangsmaatregel vanuit 1982 en staat als vastbenoemde in bijbetrekking met 5 jaar geblokkeerde geldelijke anciënniteit voor een opdracht van 4/22. Bezoldiging vanaf 1 september 2009: Bijbetrekking 4/22, 32 jaar anc. opleiding schoolsecretariaten

29 3.3. Bezoldiging van een vervanging van sommige afwezigheden
Soorten: VKA (ato 1 en ato 2), enkel BaO en SO VBS (ato 1 en ato 2), enkel SO Vervanging van DO 119 indien afwezigheid <10 werkdagen Vervanging in 1-of 2klassige vestigingsplaatsen indien afwezigheid <10 werkdagen, enkel BaO Vervanging in een bevorderingsambt indien afwezigheid <10 werkdagen opleiding schoolsecretariaten

30 3.3. Bezoldiging van een vervanging van sommige afwezigheden
In hoofdambt Geen invloed op de hoofd/bijambtbepaling van andere opdrachten Tellen niet mee voor 140%  Bezoldiging van de al lopende opdracht(en) wijzigt niet, de nieuwe opdracht is steeds in hoofdambt en er is geen beperking tot 140% opleiding schoolsecretariaten

31 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
3.3. Voorbeeld 12 VKA (ATO 1 én ATO 2) Een personeelslid heeft in het DKO een lopende opdracht van 18/22. Bijkomend presteert zij gedurende één dag een VKA van 22/22 in het SO. Hoofdambt: 18/22 DKO Speciaal hoofdambt: 22/22 SO VKA steeds voltijds in SO! opleiding schoolsecretariaten

32 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
3.3. Voorbeeld 13 VKA (ATO 1 én ATO 2) Een personeelslid heeft in het DKO een lopende opdracht van 6/22. Daarnaast wordt hij voor 24/24 in het BaO aangesteld in VKA ATO 2 gedurende een maand. Hoofdambt: 6/22 DKO Speciaal hoofdambt: 24/24 BaO opleiding schoolsecretariaten

33 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
3.3. Voorbeeld 14 Vervanging van een omstandigheidsverlof n.a.v. de geboorte van een kind (DO 119) Een personeelslid heeft een lopende opdracht van 12/20 als leraar DKO. Het vervangt bijkomend een collega die minder dan 10 werkdagen afwezig is wegens omstandigheidsverlof n.a.v. de geboorte van een kind voor een opdracht van 22/22. Hoofdambt: 12/20 Speciaal hoofdambt: 22/22 opleiding schoolsecretariaten

34 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
3.3. Voorbeeld 15 Vervanging van een directeur Een personeelslid heeft een lopende opdracht van 19/22 als leraar DKO. Bijkomend vervangt hij de directeur van de school voor 20/20 aangezien deze afwezig is wegens ziekte gedurende 1 werkdag. Hoofdambt: 19/22 Speciaal hoofdambt: 20/20 opleiding schoolsecretariaten

35 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
4. Herindiensttreders Uitbreiding naar: Alle ambten en personeelscategorieën Alle onderwijsniveaus (ook CVO en DKO) Voor wie? Personeelsleden met: VVP AVP TBSPA DTBS58+ VTBS58+ en Bonus Wanneer? Indien geen ander geschikt kandidaat (geen verklaring op eer meer nodig) opleiding schoolsecretariaten

36 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
4. Herindiensttreders Bezoldiging? Als tijdelijke in hoofdambt Geen invloed op de hoofd/bijambtbepaling van andere opdrachten Tellen WEL mee voor 140% Elektronische melding: RL-1 Veld “Herwaardering” Code 01: “Herintreder” opleiding schoolsecretariaten

37 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
4. Voorbeeld 16 Een leraar DKO is voor 22/22 vast benoemd en is voor 11/22 met Bonus. Hij treedt opnieuw in actieve dienst voor 7/20, ato 1 als leraar DKO. Bezoldiging : 11/22 vast + 11/22 wachtgeld bonus + 7/20 tijdelijk Opmerking: het wachtgeld wegens bonus of VTBS58+ heeft geen invloed op de 140% bezoldiging Elektronische melding: RL-1: 22/22 met DO107 Bonus voor 11/22 RL-1: 7/20, ato 1, code 01 in veld “Herwaardering” Beide RL-1’s in 1 bericht zenden Cumulatiegrenzen pensioenen!! opleiding schoolsecretariaten

38 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
4. Voorbeeld 17 Een leraar DKO is voor 18/22 vast benoemd en neemt voor 5/22 TBSPA. Hij treedt voor één maand opnieuw in actieve dienst voor 22/22. Bezoldiging: 13/22 vast + 18/22 tijdelijk (hoofdambt) 4/22 niet subsidieerbaar (boven 140%) Elektronische melding: RL-1: 18/22 met DO098 TBSPA voor 5/22 RL-1: 22/22, ato 1, code 01 in veld “Herwaardering” Beide RL-1’s in 1 bericht zenden opleiding schoolsecretariaten

39 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
5. Gepensioneerden Voor wie? Alle definitief gepensioneerden (niet enkel uit het onderwijs) Jonger dan 65 jaar (opbouw TADD, …) Ouder dan 65 jaar (geen opbouw TADD) Bezoldiging? Gewone tijdelijke opdracht (met VG, EJT en UB) Geldelijke anciënniteit Opgelet: Cumulatiegrenzen pensioen zijn van toepassing! Personeelslid moet zelf nagaan of er effecten zijn op pensioenbedrag. Wanneer? Indien geen ander geschikt kandidaat gevonden (geen verklaring op eer meer nodig) opleiding schoolsecretariaten

40 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
5. Gepensioneerden Elektronische melding: RL 1 Veld “Herwaardering” Code 04: “werken na pensioen” Niet als HI (herindiensttreder) opleiding schoolsecretariaten

41 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
5. Voorbeeld 18 Een gepensioneerde leraar DKO van 66 jaar met een geldelijke anciënniteit van 30 jaar wordt aangesteld als begeleider voor 12/22 (ATO 1). RL-1: ambt begeleider, ato 1, 12/22, code 04 in veld “Herwaardering” volledige geldelijke anciënniteit verwerft geen dienstanciënniteit kan geen TADD-rechten verwerven opleiding schoolsecretariaten

42 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
5. Voorbeeld 19 Een gepensioneerde ambtenaar van 60 jaar met een geldelijke anciënniteit van 33 jaar (na validering van andere diensten) wordt aangesteld als leraar folkviool voor 11/22 (ATO 2). RL-1: instrument folkviool, ato 2, 11/22, code 04 in veld “Herwaardering” volledige geldelijke anciënniteit (na validering) verwerft dienstanciënniteit kan TADD-rechten verwerven opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 – 2010 Cumulatie"

Verwante presentaties


Ads door Google