De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijs aan zieke kinderen. Onderwijs aan zieke kinderen Tijdelijk Onderwijs Aan Huis Info- en sensibiliseringscampagne vanaf februari 2012 Folder bestemd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijs aan zieke kinderen. Onderwijs aan zieke kinderen Tijdelijk Onderwijs Aan Huis Info- en sensibiliseringscampagne vanaf februari 2012 Folder bestemd."— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijs aan zieke kinderen

2 Onderwijs aan zieke kinderen Tijdelijk Onderwijs Aan Huis Info- en sensibiliseringscampagne vanaf februari 2012 Folder bestemd voor ouders FAQ ‘s bestemd voor ouders en professionals  Via webstek Departement Onderwijs www.onderwijs.vlaanderen.be/TOAH

3 Onderwijs aan zieke kinderen Historiek  Type 5-scholen  Permanent onderwijs aan huis in BuBaO  Decreet basisonderwijs (1997): recht op onderwijs voor “zieke” kinderen = TOAH!  Later: K-diensten  Onderwijsdecreet XV (2005): recht op onderwijs aan huis voor leerlingen in het secundair onderwijs

4 Onderwijs aan zieke kinderen Tijdelijk Onderwijs Aan Huis Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2007 betreffende het onderwijs aan huis voor zieke kinderen en jongeren. OZB - Basis Ref. BaO/ 97/5 - Secundair Ref. SO/ 2005/ 05 - (BUSO) Ref. SO/ 2005/ 06 (BUSO) http://intra.ond.vlaanderen.be/edulex

5 Onderwijs aan zieke kinderen Tijdelijk Onderwijs Aan Huis Doelgroep: Zieke kinderen en jongeren binnen het leerplichtonderwijs Basisonderwijs: sinds 1/9/2009 ook vijfjarige kleuters Secundair Onderwijs: bepaalde structuuronderdelen worden niet gevat

6 Onderwijs aan zieke kinderen Tijdelijk Onderwijs Aan Huis Voorwaarden: Recht op TOAH => Ingevolge ziekte of ongeval van het kind/ leerling Wachttijd: 21 opeenvolgende kalenderdagen afwezigheid Medisch attest afgeleverd door huisarts => Ingevolge chronische aandoening van het kind/ leerling Wachttijd: 9 halve dagen afwezigheid (niet noodzakelijk opeenvolgend) Medisch attest afgeleverd door specialist (1 attest/ schooljaar volstaat)

7 Onderwijs aan zieke kinderen Tijdelijk Onderwijs Aan Huis Voorwaarden: Recht op TOAH  Op vraag van de ouders  Afstandscriterium voor de school In het gewoon onderwijs: 10 km In het buitengewoon onderwijs: 20 km

8 Onderwijs aan zieke kinderen Tijdelijk Onderwijs Aan Huis Organisatie TOAH door de school Opname van leerling in een gewoon ziekenhuis zonder ziekenhuisschool Opname van leerling in een ziekenhuis met type 5-school/ K-dienst School “kan” tijdelijk ontslagen worden van organisatie TOAH school is verplicht om TOAH te organiseren >1/2 tijds op weekbasis =>school heeft de keuze: a) afzien van organisatie TOAH ofwel b) TOAH blijven organiseren (altijd in overleg met alle partners!) Bepaling van het recht op TOAH bij Ziekte of ongeval Recht op TOAH voor chronisch en niet chronisch zieke leerling bij samenloop met recht op onderwijsbegeleiding in Ziekenhuisschool of K-dienst Bepaling van het recht op TOAH bij Chronische ziekte  V.a. 22ste kalenderdag afwezigheid:  4 lestijden op weekbasis  Verlenging ziekte: - onmiddellijk’ recht op TOAH (geen nieuwe wachttijd) mits - nieuwe schriftelijke aanvraag en aanvullend medisch attest  Binnen 3 maanden opnieuw ziek: onmiddellijk recht (Schoolvakanties niet meegerekend)  Indien < dan halftijds terug naar school op basis van medisch attest  Bij opname in een van bovenvermelde instellingen: Het recht op TOAH wordt verder opgebouwd (principe=afwezigheid van de leerling wegens ziekte).  Na een afwezigheid van 9 al dan niet verspreide halve schooldagen  4 lestijden op weekbasis (Geen wachttijd 21 kalenderdagen)

9 Onderwijs aan zieke kinderen Tijdelijk Onderwijs Aan Huis Organisatie TOAH door de school Op vraag van de ouders Basisonderwijs => aanvraagformulier controle schoolbeheerteam Secundair onderwijs => aanvraagformulier naar de school 4 lestijden/lesuren op weekbasis Secundair onderwijs => klassenraad beslist welke vakken Behoud TOAH bij minder dan halftijds school hervatten

10 Onderwijs aan zieke kinderen Tijdelijk Onderwijs Aan Huis Ziekenhuisopname en organisatie TOAH door de school Opname van leerling in een gewoon ziekenhuis zonder ziekenhuisschool =>Organisatie TOAH door de school Opname van leerling in een ziekenhuis met type 5-school/ K-dienst =>School “kan” tijdelijk ontslagen worden van organisatie TOAH school is verplicht om TOAH te organiseren >1/2 tijds op weekbasis =>school heeft de keuze: a) afzien van organisatie TOAH ofwel b) TOAH blijven organiseren (altijd in overleg met alle partners!)

11 Onderwijs aan zieke kinderen Specifieke maatregelen Secundair Onderwijs voor alle structuuronderdelen Beslissingsbevoegdheid: klassenraad Spreiding lesprogramma =>over twee schooljaren Aanpassing van het lesprogramma =>naar inhoud =>naar vorm Aandachtpunt: Geen afdwingbaar leerlingenrecht


Download ppt "Onderwijs aan zieke kinderen. Onderwijs aan zieke kinderen Tijdelijk Onderwijs Aan Huis Info- en sensibiliseringscampagne vanaf februari 2012 Folder bestemd."

Verwante presentaties


Ads door Google