De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decreet maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decreet maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften"— Transcript van de presentatie:

1 Decreet maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
Persconferentie 8/11/2013

2 Historiek 1994: The Salamanca-statement and framework for action on special needs education 1998: Advies over inclusief onderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) 2006: VN-Verdrag inzake rechten van personen met een handicap 2008: Vlaams Gelijkekansen- en Gelijkebehandelingsdecreet 2009: Vlaams Parlement ratificeert VN-Verdrag : verschillende pogingen ondernomen ‘maatwerk in samenspraak’ en ‘leerzorg’, maar geen gestemd decreet : resonantiegroepen  geen draagvlak voor leerzorg : DAM-decreet, BNM-decreet, M-decreet

3 Cijfers: niets doen is geen optie (1/2)

4 Cijfers: niets doen is geen optie (1/2)
Leerlingenaantal buitengewoon basisonderwijs: => Overgrote meerderheid kinderen met lichte mentale beperking of leerstoornis Leerlingenaantal buitengewoon secundair onderwijs: => Ook hier oververtegenwoordiging kinderen met lichte mentale beperking (type 8 bestaat vandaag niet in BuO) Cijfers

5 Na 15 jaar overleg evenwicht bereikt
Definitieve goedkeuring Vlaamse Regering ‘Ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’ Met VN-Verdrag als achtergrond zoeken naar de plaats van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in ons onderwijs. Logische stap… internationale regelgeving vertaald naar onderwijsregelgeving Broos evenwicht als belangrijke eerste stap Alle partners eensgezind: ‘niets doen, is geen optie!’

6 Wat verandert er? Gedeeltelijk verlaten van medisch model – focus op onderwijsbehoeften Basisaanbod vervangt type 1 en 8 Kwaliteitsverbetering diagnostiek - belangrijke rol voor CLB Type 9 voor leerlingen met ASS Opdracht van gewoon onderwijs: gemeenschappelijk curriculum en redelijke aanpassingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (remediëren, differentiëren, compenseren, dispenseren) Herdefiniëring draagkrachtafweging voor leerlingen met individueel curriculum: disproportionaliteit

7 Nieuwe indeling Huidige indeling buitengewoon onderwijs: (zonder criteria) Type 1: voor kinderen met een licht mentale beperking Type 2: voor kinderen met een matig of ernstig mentale beperking Type 3: voor kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen Type 4: voor kinderen met een lichamelijke beperking Type 5: voor kinderen in een ziekenhuis of in een preventorium Type 6: voor kinderen met een visuele beperking Type 7: voor kinderen met een auditieve beperking Type 8: voor kinderen met ernstige leerstoornissen Nieuwe indeling buitengewoon onderwijs: (met criteria) Type basisaanbod (vervanging type 1 en 8): op basis van onderwijsbehoeften Type 2: voor kinderen met een verstandelijke beperking (IQ ≤ 60) + beperking in sociaal aanpassingsgedrag Type 3: voor kinderen met emotionele- of gedragsstoornis die geen verstandelijke beperking hebben Type 4: voor kinderen met een motorische beperking Type 5: voor kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis, een residentiële setting of preventorium Type 6: voor kinderen met een visuele beperking Type 7: voor kinderen met een auditieve beperking, of taal- of spraakstoornis Type 9: voor kinderen met een autismespectrumstoornis die geen verstandelijke beperking hebben

8 Flankerende maatregelen
Competentieontwikkeling (109 VTE vrijgemaakt) Waarborgregeling: middelen blijven ingezet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Geleidelijkheid Monitoring i.f.v. verdere stappen (o.a. GON/ION)

9 Middelen Vandaag Met het nieuwe decreet:
880 miljoen euro van de onderwijsbegroting (10,6 miljard euro) gaat naar buitengewoon onderwijs  34 miljoen euro: GON basis 19 miljoen euro: GON secundair Kostprijs per leerling: gewoon basis: 5.030, 32 euro buitengewoon basis: ,88 euro gewoon secundair: 8.588,75 euro buitengewoon secundair: ,03 euro Met het nieuwe decreet: zelfde middelen, anders inzetten

10 Cijfers GON


Download ppt "Decreet maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften"

Verwante presentaties


Ads door Google