De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prof. Dr. Pol Ghesquière Centrum voor Gezins- en Orthopedagogiek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prof. Dr. Pol Ghesquière Centrum voor Gezins- en Orthopedagogiek"— Transcript van de presentatie:

1 Prof. Dr. Pol Ghesquière Centrum voor Gezins- en Orthopedagogiek
Diagnostiek in functie van onderwijs en zorg op maat: recente ontwikkelingen in Vlaanderen Prof. Dr. Pol Ghesquière Centrum voor Gezins- en Orthopedagogiek

2 Zorg in onderwijs: succesvol?
groeiend aantal zittenblijvers en leerlingen met onderwijsvertraging >14% voor einde basisschool groot percentage ongekwalificeerde uitstroom >15% groeiende participatie aan het BuO >6% in lager onderwijs >4% in secundair onderwijs meer buitenschoolse zorg in functie van onderwijs

3 Knelpunten in het BuO segregatie werkt stigmatisering en marginalisering in de hand lacunes en gebreken aan de huidige typologie categoriaal systeem op basis van classificerende diagnostiek kinderen met ASS hebben geen plaats overlappingen tussen types gebrekkige spreiding van het aanbod BuO oververtegenwoordiging van kansarmen en allochtonen knelpunten in de doorverwijzingspraktijk

4 Recente ontwikkelingen
groeiend aantal leerlingen in geïntegreerd onderwijs samenwerkingsprojecten gewoon en buitengewoon onderwijs groeiend aantal inclusieprojecten discussienota Minister Vanderpoorten Maatwerk in samenspraak (2002) beleidsopties Minister Vandenbroucke Leerzorg in het onderwijs (2005)

5 Leerzorgkader één kader voor zorg in onderwijs doelstellingen
3 (+1) clusters in plaats van 8 types 4 (+1) zorgniveaus in plaats van 2 systemen (gewoon en buitengewoon) doelstellingen structureren van zorgaanbod in gewone scholen verbreden van buitengewoon onderwijs verwijspraktijk verbeteren

6 Clusters Types: 1. Licht mentale handicap
2. Matige of ernstige mentale handicap 3. Ernstige emotionele of gedragsproblemen 4. Fysieke handicap 5. Ziekenhuis of preventorium 6. Visuele handicap 7. Auditieve handicap 8. Ernstige leerstoornissen

7 Clusters Clusters (en doelgroepen): 1. Geen beperkingen
(bijv. ‘gewone’ leerlingen / anderstaligen) 2. Beperkingen in het leren ernstige leerstoornissen licht verstandelijke beperking 3. Bredere functiebeperkingen matig en ernstig verstandelijke beperking fysieke beperking auditieve beperking visuele beperking 4. Beperkingen in de sociale interactie gedrags- en emotionele stoornis pervasieve ontwikkelingsstoornis

8 Zorgniveaus Zorgniveau 1: Zorgniveau 2: gewoon onderwijs
gemeenschappelijk curriculum preventie, differentiëren, remediëren financiering op basis van organisatie Zorgniveau 2: compenseren, dispenseren: gemotiveerd verslag individuele financiering voor cluster 3

9 Zorgniveaus Zorgniveau 3: Zorgniveau 4:
gewoon en buitengewoon onderwijs attest individueel curriculum met individueel handelingsplan financiering op niveau van de leerling Zorgniveau 4: buitengewoon onderwijs

10

11 Uitdagingen voor diagnostiek
positionering van leerlingen in de zorgmatrix classificerende diagnostiek (cluster) begeleidingsgerichte diagnostiek (zorgniveau) indicatiestelling en toewijzing afstemming op het zorgbeleid en het basiszorgaanbod van de school afgrenzen van verantwoordelijkheden / coördinatie ‘zorgactoren’ sterkte/zwakte-analyse van het zorgaanbod op school consensusmodel maatschappelijke discussie over de minimale verwachtingen ten aanzien van het zorgaanbod op school kwaliteitscriteria

12 Uitdagingen voor diagnostiek
maatschappelijke discussie over afgrenzing van zorgniveaus indicatoren voor indicatiestelling en toewijzing ZN1 – ZN2 ZN3 – ZN4 protocollering van diagnostische processen gelijkberechtiging in diverse scholen objectiveerbare behoefteprofielen kwaliteitsgaranties spanningsveld toewijzingsfunctie en ondersteunings-functie van het CLB autonomie versus begeleidingscontract


Download ppt "Prof. Dr. Pol Ghesquière Centrum voor Gezins- en Orthopedagogiek"

Verwante presentaties


Ads door Google