De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decreet maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decreet maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften"— Transcript van de presentatie:

1 Decreet maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
wat staat ons te doen? insteek iCLB 25/11/2013 bron: persconferentie 8-11 minister Smet en Bruno Sagaert OVSG

2 bron: persconferentie 8-11 minister Smet en Bruno Sagaert OVSG
Middelen Vandaag 880 miljoen euro van de onderwijsbegroting (10,6 miljard euro) gaat naar buitengewoon onderwijs  34 miljoen euro: GON basis 19 miljoen euro: GON secundair Kostprijs per leerling: gewoon basis: 5.030, 32 euro buitengewoon basis: ,88 euro gewoon secundair: 8.588,75 euro buitengewoon secundair: ,03 euro Met het nieuwe decreet: zelfde middelen, anders inzetten 25/11/2013 bron: persconferentie 8-11 minister Smet en Bruno Sagaert OVSG

3 Cijfers: niets doen is geen optie (1/2)
25/11/2013 bron: persconferentie 8-11 minister Smet en Bruno Sagaert OVSG

4 Cijfers: niets doen is geen optie (1/2)
Leerlingenaantal buitengewoon basisonderwijs: => Overgrote meerderheid kinderen met lichte mentale beperking of leerstoornis Leerlingenaantal buitengewoon secundair onderwijs: => Ook hier oververtegenwoordiging kinderen met lichte mentale beperking (type 8 bestaat vandaag niet in BuO) 25/11/2013 bron: persconferentie 8-11 minister Smet en Bruno Sagaert OVSG Cijfers

5 bron: persconferentie 8-11 minister Smet en Bruno Sagaert OVSG
Historiek 1994: The Salamanca-statement and framework for action on special needs education 1998: Advies over inclusief onderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) 2006: VN-Verdrag inzake rechten van personen met een handicap 2008: Vlaams Gelijkekansen- en Gelijkebehandelingsdecreet 2009: Vlaams Parlement ratificeert VN-Verdrag : verschillende pogingen ondernomen ‘maatwerk in samenspraak’ en ‘leerzorg’, maar geen gestemd decreet : resonantiegroepen  geen draagvlak voor leerzorg : DAM-decreet, BNM-decreet, M-decreet 25/11/2013 bron: persconferentie 8-11 minister Smet en Bruno Sagaert OVSG

6 Na 15 jaar overleg evenwicht bereikt
Definitieve goedkeuring Vlaamse Regering ‘Ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’ Met VN-Verdrag als achtergrond zoeken naar de plaats van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in ons onderwijs. Logische stap… internationale regelgeving vertaald naar onderwijsregelgeving Broos evenwicht als belangrijke eerste stap Alle partners eensgezind: ‘niets doen, is geen optie!’ 25/11/2013 bron: persconferentie 8-11 minister Smet en Bruno Sagaert OVSG

7 bron: persconferentie 8-11 minister Smet en Bruno Sagaert OVSG
Nieuwe indeling Huidige indeling buitengewoon onderwijs: (zonder criteria) Type 1: voor kinderen met een licht mentale beperking Type 2: voor kinderen met een matig of ernstig mentale beperking Type 3: voor kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen Type 4: voor kinderen met een lichamelijke beperking Type 5: voor kinderen in een ziekenhuis of in een preventorium Type 6: voor kinderen met een visuele beperking Type 7: voor kinderen met een auditieve beperking Type 8: voor kinderen met ernstige leerstoornissen Nieuwe indeling buitengewoon onderwijs: (met criteria) Type basisaanbod (vervanging type 1 en 8): op basis van onderwijsbehoeften Type 2: voor kinderen met een verstandelijke beperking (IQ ≤ 60) + beperking in sociaal aanpassingsgedrag Type 3: voor kinderen met emotionele- of gedragsstoornis die geen verstandelijke beperking hebben Type 4: voor kinderen met een motorische beperking Type 5: voor kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis, een residentiële setting of preventorium Type 6: voor kinderen met een visuele beperking Type 7: voor kinderen met een auditieve beperking, of taal- of spraakstoornis Type 9: voor kinderen met een autismespectrumstoornis die geen verstandelijke beperking hebben 25/11/2013 bron: persconferentie 8-11 minister Smet en Bruno Sagaert OVSG

8 Wat verandert er? Hoever staan we?
Gedeeltelijk verlaten van medisch model – focus op onderwijsbehoeften > onderwijsaanbod afstemmen op behoeften: Zie denkkader HGW. Hoever staan onze scholen hierin? 1. Onderwijsbehoeften centraal 2. Transactioneel kader 3. Positieve benutten 4. Constructief samenwerken 5. Doelgericht werken 6. Systematisch en transparant werken 7. De leerkracht doet er toe! 25/11/2013 bron: persconferentie 8-11 minister Smet en Bruno Sagaert OVSG

9 Wat verandert er? Hoever staan we?
Opdracht van gewoon onderwijs: gemeenschappelijk curriculum en redelijke aanpassingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (STICORDI remediëren, differentiëren, compenseren, dispenseren): Zie denkkader ZORGCONTINUÜM. Hoever staan onze scholen hierin? 25/11/2013 bron: persconferentie 8-11 minister Smet en Bruno Sagaert OVSG

10 Wat verandert er? Hoever staan we?
Herdefiniëring draagkrachtafweging voor leerlingen met individueel curriculum: disproportionaliteit Onredelijkheid van aanpassingen Aangetoond na proces van afweging Hoever staan onze scholen hierin? 25/11/2013 bron: persconferentie 8-11 minister Smet en Bruno Sagaert OVSG

11 Wat verandert er? Hoever staan we?
Attestering enkel door CLB vanaf Fasen zorgcontinuüm zijn doorlopen: school toont aan STICORDI aangetoond disproportioneel of onvoldoende: school toont aan Onderwijsbehoeften leerling omschreven volgens ICF: vorming te voorzien in CLB Kwaliteitsverbetering diagnostiek - belangrijke rol voor CLB ProDia: diagnostische protocollen: bezig in CLB HGD: cyclisch zoek- en beslissingsproces vgs HGW-uitgangspunten: bezig in CLB Aanpassingen in CLB-decreet hiertoe gemaakt Aanpassingen in kwaliteitsdecreet per met o.a. Kwaliteitstoezicht op diagnostische praktijk CLB 25/11/2013 bron: persconferentie 8-11 minister Smet en Bruno Sagaert OVSG

12 Wat verandert er? Hoever staan we? Conclusies
School fase 0 en 1: leerlingvolgsysteem, STICORDI motiveren en uitvoeren, evalueren, aantonen CLB ondersteunen in fase 0 en 1 = schoolondersteuning zorgbeleid CLB casusbetrokken vanaf fase 2: protocols PRODIA, voorgaande fasen bevragen bij school Concreet mee te nemen in afsprakennota school-CLB 25/11/2013 bron: persconferentie 8-11 minister Smet en Bruno Sagaert OVSG

13 Wat verandert er? Hoever staan we?
Basisaanbod ipv type 1 en type 8 Op basis van onderwijsbehoeften leerling. Aantoonbaar? Max 2 jaar Verlengbaar na beslissing KR school én CLB Verplichte ondersteuning van school BuO en CLB bij zoeken naar school en zorgen voor ondersteuning tot vlotte overgang 25/11/2013 bron: persconferentie 8-11 minister Smet en Bruno Sagaert OVSG

14 Wat verandert er? Hoever staan we?
Type 9 voor leerlingen ASS normale begaafdheid oprichtingsdossier Advies schoolraad en BOC Infrastructuur en materiële voorzieningen??? Bestaande expertise of inspanningen professionalisering. Aantoonbaar? Omgevingsanalyse: noodzaak, doelmatigheid, leefbaarheid. Elementen? ? of schooljaar 25/11/2013 bron: persconferentie 8-11 minister Smet en Bruno Sagaert OVSG

15 Flankerende maatregelen
Competentieontwikkeling (109 VTE vrijgemaakt) Waarborgregeling: middelen blijven ingezet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Geleidelijkheid Monitoring i.f.v. verdere stappen (o.a. GON/ION) 25/11/2013 bron: persconferentie 8-11 minister Smet en Bruno Sagaert OVSG

16 bron: persconferentie 8-11 minister Smet en Bruno Sagaert OVSG
Cijfers GON 25/11/2013 bron: persconferentie 8-11 minister Smet en Bruno Sagaert OVSG


Download ppt "Decreet maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften"

Verwante presentaties


Ads door Google