De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgaan met kinderen en gezinnen 22 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgaan met kinderen en gezinnen 22 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Omgaan met kinderen en gezinnen 22 november 2013

2 INHOUD 1.Algemeen 2.Norm voor pedagogische kwaliteit 3.Pedagogische ondersteuning 4.Draagkracht gezinsopvang 5.Betrokkenheid en participatie gezinnen

3 doelstelling: -Stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen op lichamelijk, cognitief, sociaal-emotioneel, communicatief, creatief en moreel vlak -Bevorderen van het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen rekening houden met: - Het aantal, het ontwikkelingsniveau, het ritme, de interesses, de behoeften en de eigenheid van de kinderen Algemeen Voorlopige versie 5 juli 2013

4 Het wennen Een gevarieerd aanbod aan spelmateriaal, bewegings- en andere activiteiten, zowel voor binnen als voor buiten Regelmaat in de dagindeling Een methode om het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen na te gaan Een taalbeleid dat de Nederlandse taalverwerving van elk kind stimuleert met positieve aandacht voor de thuistaal Het bevorderen van een onderling respectvolle houding Aspecten van het pedagogisch beleid

5 De continuïteit in de begeleiding van de kinderen, zodat een relatie opgebouwd kan worden tussen de kinderen en de kinderbegeleiders Een actief, auditief en visueel toezicht, ook tijdens de slaapsituatie en een permanente begeleiding van de kinderen Algemeen

6 INHOUD 1.Algemeen 2.Norm voor pedagogische kwaliteit 3.Pedagogische ondersteuning 4.Draagkracht gezinsopvang 5.Betrokkenheid en participatie gezinnen

7 Norm wordt nog ontwikkeld Ontwikkeling zit vervat in een traject waarin verschillende instrumenten worden ontwikkeld: - Raamwerk waarbij maatschappelijke functie en doelstellingen worden opgenomen - wetenschappelijk instrument om de kwaliteit in Vlaanderen globaal na te gaan - Monitoringsinstrument: waarin de minimale kwaliteit bepaald wordt - Zelfevaluatie-instrument: om de eigen kwaliteit na te gaan Norm voor pedagogische kwaliteit

8 Project is toegewezen aan een samenwerkingsverband Sector wordt betrokken bij hele proces via een klankbordgroep Traject loopt van 1 november 2013- 30 oktober 2016 Norm voor pedagogische kwaliteit

9 INHOUD 1.Algemeen 2.Norm voor pedagogische kwaliteit 3.Pedagogische ondersteuning 4.Draagkracht gezinsopvang 5.Betrokkenheid en participatie gezinnen

10 Elke opvanglocatie wordt pedagogisch ondersteund Ondersteuning wordt gegeven door een organisatie die hiervoor erkend is door Kind en Gezin Algemene doelstellingen: - kinderopvang als pedagogisch competent systeem versterken - aanzetten tot het reflecteren over omgaan met een diversiteit van kinderen, collega’s en gezinnen en tot het verbeteren van het pedagogisch handelen Pedagogische ondersteuning

11 Voorwaarden voor erkenning: besluit volgt nog Voorwaarden over opdrachten, competenties, kader - uitwisselen van kennis, ervaring en goede praktijken - vermijden dat opvanglocaties geïsoleerd werken - samenwerken stimuleren in functie van efficiëntieverhoging - organisaties mogen geen nieuwe eilanden worden Pedagogische ondersteuning

12 - ervaring en expertise uit de kinderopvangsector erkennen → moet kwaliteitsgarantie bieden voor opvanglocatie Overgangstermijn: 1 april 2016 Pedagogische ondersteuning

13 INHOUD 1.Algemeen 2.Norm voor pedagogische kwaliteit 3.Pedagogische ondersteuning 4.Draagkracht gezinsopvang 5.Betrokkenheid en participatie gezinnen

14 de bekwaamheid om aan kinderopvang te doen, rekening houdend met de fysieke en psychische conditie van de kinderbegeleider en met het geheel van ondersteunende en belastende factoren in de context van de kinderbegeleider, zoals gezinssituatie, sociaal netwerk en infrastructuur Draagkracht gezinsopvang Gezinsopvang

15 een attest draagkracht. Dit attest bevat minstens de beslissing van een organisatie die na onderzoek heeft vastgesteld voor hoeveel tegelijk aanwezige kinderen de begeleider draagkracht heeft om ze op te vangen Organisatie die attest aflevert en opvolgt = pedagogische ondersteuningsorganisatie !!! Vraag organisator, infrastructuur en brandveiligheid zijn voor Kind en Gezin ook beslissende elementen voor capaciteitsbepaling Draagkracht gezinsopvang

16 Draagkracht is geen ‘vast’ gegeven Draaglast is geen ‘vast’ gegeven Verschillende bouwelementen hebben een invloed op draagkracht en draaglast → is een afweging → systematische opvolging → belangrijk dat gezinsopvang zelf stilstaat bij draagkracht/draaglast → werken met sterktes en zwaktes in functie van competentieverhoging met ondersteuning van de pedagogische organisatie Draagkracht gezinsopvang

17 INHOUD 1.Algemeen 2.Norm voor pedagogische kwaliteit 3.Pedagogische ondersteuning 4.Draagkracht gezinsopvang 5.Betrokkenheid en participatie gezinnen

18 De werking en tevredenheid laten evalueren door elk gezin Regelmatig overleg en communicatie met het gezin, minstens over de pedagogische aanpak en omgang met het kind Kenbaar maken aan het gezin van vergunningsbeslissing en van een schorsing of opheffing Op verzoek van Kind en Gezin schriftelijke aanmaningen kenbaar maken aan het gezin Toegang geven aan het gezin tot alle ruimtes waar het kind opgevangen wordt Betrokkenheid en participatie gezinnen

19 Huishoudelijk reglement Schriftelijke overeenkomst → verplicht op te nemen elementen Betrokkenheid en participatie gezinnen

20 VRAGEN? E-mail: @decreetkinderopvang@kindengezin.be voorlopige versie 5 juli 2013


Download ppt "Omgaan met kinderen en gezinnen 22 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google