De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap"— Transcript van de presentatie:

1 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
De regelgeving Individuele Materiële Bijstand BVR

2 Decreet van 7 mei 2004 = oprichting van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Doel: bevorderen van de sociale integratie van personen met een handicap

3 Definitie handicap Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem
dat te wijten is aan een samenspel van: mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke beperking(en); beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten; persoonlijke factoren; externe factoren

4 VAPH Het VAPH is een Intern Verzelfstandigd Agentschap met Rechtspersoonlijkheid onder toezicht van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen

5 Centrale afdeling IDB Erkenning Terugbetaling van hulpmiddelen
Beheer van informaticatoepassing Aansturen provinciale afdelingen

6 Provinciale afdelingen
In elke Vlaamse provincie is er een provinciale afdeling van het Vlaams Agentschap behandelen de aanvraag voor inschrijving en de vragen rond IMB en zorg beheren het persoonlijke dossier

7 Wie kan een aanvraag indienen ?
Belangrijkste voorwaarden: Jonger zijn dan 65 jaar (bij 1ste aanvraag) Op ogenblik van aanvraag wettelijk en werkelijk in Vlaanderen verblijven, ononderbroken tijdens de laatste 5 jaar of gedurende in totaal 10 jaar in de loop van heel zijn/haar leven (afwijkingen zijn bepaald)

8 BVR van 13 juli 2001 Tegemoetkoming voor hulpmiddelen/aanpassingen die, door de behoefte die voortvloeit uit de beperking(en), noodzakelijk zijn voor de sociale integratie Advies in 3 lijnen Flexibel inspelen op technologische vernieuwing

9 Belangrijke principes
Residuariteit Vlaams Agentschap (o.a. rolstoelen) Motivatie van hulpmiddelen vanuit noodzaak, doelmatigheid, werkzaamheid en gebruiksfrequentie Meerkost vergoeden Betaling op basis van facturen Gedeeltelijk terugwerkende kracht van 1 jaar Leasing en huur van hulpmiddelen is mogelijk Kopen in Europa kan Tweedehandsmateriaal kan Leeftijdsgrens: <65j.!!

10 Wat is uitgesloten? Apparatuur voor medische en paramedische behandelingen Bijstand door personen (enkele uitzonderingen) Schooluitrusting Fietsen met hulpmotor, snor- en bromfietsen Verzekeringskosten Personen die langer dan 3 maanden verblijven in een niet door het Vlaams Fonds erkende voorziening GSM Relaxzetels

11 De procedure Aanvraag PEC De persoonlijke bijstandskorf
Beroepsprocedure Terugbetaling BBC

12 1. De aanvraag Voor een aanvraag IMB is nodig:
aanvraagformulier (persoonlijk ondertekend) (voor elke aanvraag) multidisciplinair verslag (MDV) opgesteld door een gespecialiseerd multidisciplinair team (MDT), eventueel vergezeld van een adviesrapport, waarin de aanvraag van elk hulpmiddel en elke aanpassing gemotiveerd wordt (MDV meestal enkel voor een eerste aanvraag) eigen motivering voor eenvoudige hulpmiddelen (< 375 €) en bij hernieuwing A001 A002

13 De aanvraag Motivering van de zorgvragen gaat steeds uit van: noodzaak
gebruiksfrequentie doelmatigheid werkzaamheid prijs-kwaliteitsverhouding van elk hulpmiddel en elke aanpassing!

14 2. Provinciale Evaluatiecommissie
De PEC beslist over: inschrijfbaarheid functiebeperking (vb. onderste ledematen, zicht,…) interventieniveau (aanvulling of vervanging) domein (vb. mobiliteit)

15 3. De Persoonlijke Bijstandskorf
Wordt samengesteld door de administratie op basis van: de aanvraagdatum de beslissing van de PEC de regelgeving op het moment van de aanvraag de motivering in het adviesrapport de refertelijst = een lijst van hulpmiddelen en aanpassingen, met telkens een daarbij horend vast refertebedrag

16 Recente wijzigingen vanaf 01/01/2009:
Aankoop moet gebeuren binnen 2 of 4 jaar na de goedkeuring Onderhoudscontracten kunnen niet langer volledig terugbetaald worden Men kan in bepaalde gevallen zelf de aanvraag indienen (vb. bij hernieuwing) vanaf 01/11/2009: Aanpassing refertelijst

17 4. Beroepsprocedure Indien u niet akkoord gaat met de beslissing van het Vlaams Agentschap m.b.t. inschrijfbaarheid het niet toekennen van de gevraagde referteklasse ... Na “voornemen tot weigering”  heroverweging  Heroverwegingscommissie (HOC) Na definitieve beslissing  beroep bij de Arbeidsrechtbank

18 5. De terugbetaling Steeds o.b.v originele facturen en de goedkeuring (refertebedrag) in de bijstandskorf betaalbewijs binnen de termijn van 1 jaar na factuurdatum opsturen eventueel betaling aan derden, via volmacht

19 6. De BBC = Bijzondere Bijstandscommissie
Aanvragen die naar de BBC kunnen gaan: hulpmiddelen niet opgenomen in “de refertelijst” hulpmiddelen waarvan kostprijs >> refertebedrag (“zeer uitzonderlijke zorgbehoefte” {ZUZ}) Voorwaarden kostprijs > € 250 ZUZ moet expliciet aangevraagd worden door het MDT + gemotiveerd! (Oplegkost is op zich geen argument)


Download ppt "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap"

Verwante presentaties


Ads door Google