De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studeren met een functiebeperking op Universiteit Antwerpen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studeren met een functiebeperking op Universiteit Antwerpen"— Transcript van de presentatie:

1 Studeren met een functiebeperking op Universiteit Antwerpen

2 Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding = aanspreekpunt
De dienst: coördineert de aanvragen van bijzondere faciliteiten voor onderwijs en/of examens begeleidt studenten met een functiebeperking geeft informatie en advies over hulpmiddelen en voorzieningen

3 Komen in aanmerking Studenten met een functiebeperking:
een fysieke handicap (auditief, visueel of motorisch) een chronische ziekte een leerprobleem (dyslexie, dyscalculie, …) een concentratieprobleem (ADHD, ADD) een stoornis binnen het autismespectrum een psychisch probleem Topsportstudenten Studenten kunstenaar

4 Visie Diversiteit en inclusie staan centraal…
in een flexibele universiteit… met zelfstandige studenten.

5 Topics Ontwikkelingen: Conclusie Vernieuwde procedure BF
Intern: evolutie aantal studenten BF Extern: VN verdrag personen met een handicap (artikel 24) Conclusie Vernieuwde procedure BF

6 Ontwikkelingen: intern
Evolutie aantal studenten met BF

7 Evolutie aantal studenten met BF
Ontwikkelingen: intern Fysieke handicap en/of Chronische ziekte 16 35 40 47 48 65 Leerstoornis, AD(H)D en/of Autismespectrumstoornis 37 54 80 104 138 155 Psychische problematiek 4 6 5 13 14 12 Totaal functiebeperkingen 57 95 123 161 200 232 Topsport 32 43 38 53 Kunstbeoefening 2 - 3 8 Totaal sport/kunst 34 46 44 61 69 TOTAAL 91 130 169 205 261 301

8 Slaagcijfers (2008-2009) Totaal: gemiddeld 72% van opgenomen credits
Topsporters/kunstenaars: gemiddeld 79% Functiebeperkingen: gemiddeld 70%

9 Ontwikkelingen: extern
Artikel 24 VN verdrag personen met een handicap door België ondertekend en geratificeerd  sinds 2 juli 2009 van kracht

10 Ontwikkelingen: extern
Conventie = mijlpaal Benadering handicap: nieuw leefmodel toegespitst op zelfstandigheid, participatie en volledige integratie in de maatschappij Begin paradigmawijziging: inclusief onderwijs is dé regel: “omgeving moet geschikt gemaakt worden voor personen met een handicap”

11 Ontwikkelingen: extern
Art. 24 “Redelijke aanpassingen worden verschaft naar gelang de behoeften van de persoon in kwestie” “Personen met een handicap, binnen het algemene onderwijssysteem, de ondersteuning ontvangen die zij nodig hebben om effectieve deelname aan het onderwijs mogelijk te maken” Redelijke aanpassingen = noodzakelijk en passende wijzigingen, en aanpassingen die geen disproportionele of onevenredige, of onnodige last opleggen

12 Ontwikkelingen: extern
Onderwijsinstelling MOET disproportionaliteit van de gevraagde redelijke aanpassingen kunnen aantonen actieve houding van de onderwijsinstelling, actief oplossingen zoeken aanpassing ontzeggen is uitzondering op de regel

13 Conclusie Nood aan: standaardisering flexibilisering en inclusie

14 Vernieuwde procedure BF
STAP 1 Formulier aanvraag bijzondere faciliteiten (inschrijvingen) STAP 2 Intakegesprek zorgcoördinator met attest: standaardfaciliteiten vastgelegd facultaire faciliteiten besproken STAP 3 Brief van de rector STAP 4 Standaardfaciliteiten en Facultaire faciliteiten → facultaire coördinator bijzondere faciliteiten STAP 5 Vernieuwen aanvraag

15 Enkele voorbeelden van standaardfaciliteiten
Uit te voeren door de zorgcoördinatoren: docenten op de hoogte brengen notities van medestudenten prospectie toegankelijkheid UA gebouwen aanvragen pedagogische begeleiding bij het VAPH Uit te voeren door de faculteit: extra tijd opdrachten examenvragen in een groter lettertype begrip voor taalfouten bij niet taalkundige vakken examenspreiding

16 Enkele voorbeelden van facultaire faciliteiten
alternatieve practica-opdracht 50% extra examentijd Geen MC-vragen

17 CASE: blinde student Faciliteiten uitgevoerd door de zorgcoördinator:
intake prospectie toegankelijkheid van onze gebouwen met student docenten op de hoogte brengen regelen omzettingen in braille regelen aanvraag pedagogische begeleiding bij het VAPH vrijwilligers aanstellen elke maand opvolgingsafspraak Faciliteiten uitgevoerd door de faculteit: extra tijd opdrachten extra examentijd examens maken op computer (met brailleregel) persoonlijke assistent voorzien op examens met case en opzoekwerk

18 Vragen?


Download ppt "Studeren met een functiebeperking op Universiteit Antwerpen"

Verwante presentaties


Ads door Google