De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Swv V(S)O Eemland Voorlichting medezeggenschapsraden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Swv V(S)O Eemland Voorlichting medezeggenschapsraden"— Transcript van de presentatie:

1 Swv V(S)O Eemland Voorlichting medezeggenschapsraden
Invoering passend onderwijs Medezeggenschap schoolondersteuningsprofielen

2 Vanavond Passend onderwijs Ons samenwerkingsverband
Schoolondersteuningsprofiel Medezeggenschap Vragen

3 De omslag Van Bewijzen van stoornissen van leerlingen Naar
Organiseren van oplossingen voor leerlingen

4 De organisatie Van Landelijke financiering op indicatie Naar
Regionale financiering van onderwijsinterventies

5 Swv V(S)O Eemland Alle scholen in de regio Eemland
Regulier voortgezet onderwijs Voortgezet speciaal onderwijs cl. 3 en 4 Ervaring van Regionaal Netwerk Passend Onderwijs Eemland

6 Besturen en scholen 15 besturen 35 scholen 7 VO 1 VO-VSO 7 VSO 24 VO

7 Leerlingen Dec 2012 17.326 VO-lln 566 VSO-lln Deelname VSO
waarvan 1101 LWOO en 455 PRO 566 VSO-lln waarvan 374 Cl.4 Deelname VSO landelijk 3,51 % Eemland 3,27 % LGF/rugzak-achtige-arrangementen: +/- 300 lln

8 De Basis van ondersteuning

9 Uitgangspunten Eemland
Hoog niveau van basisondersteuning. Ondersteunen van deskundigheid bij scholen om te bepalen wat een leerling nodig heeft. Centrale voorzieningen bij scholen Speciaal onderwijs als het nodig is Visie en werkwijze uitgeschreven in Ondersteuningsplan. Medezeggenschap in OPRaad

10 Samenwerking Zorg voor jeugd
Transitie Jeugdzorg Passend onderwijs Eenvoudige verbinding opvoedondersteuning en onderwijsondersteuning Pilot ondersteuningsteam

11 Schoolondersteuningsprofiel
Wat een school kan Basisondersteuning ‘wat’ is afgesproken, ‘hoe’ is opgeschreven Extra ondersteuning Ingebed in de organisatie van de reguliere school Flexibel en tijdelijk inzetbaar vanuit VSO

12 Basisondersteuning Eemland
Onderwijs Specifieke onderwijsbehoeften Begeleiding Duidelijke structuur, routes en samenwerking Beleid en organisatie Sturing en borging op structuur, proces en mensen Sociale en fysieke omgeving Veilig pedagogisch klimaat; gebouw

13 Borging Vierjaarlijkse cyclus
Controle op outcome aan de hand van prestatie-indicatoren.

14 Zorgplicht Ouder meldt leerling aan
School bekijkt of ze kan voldoen aan onderwijsbehoeften Als het nodig is, bekijkt de school samen met het swv wat extra nodig is, of dat een andere school kan bieden wat nodig is.

15 Advies MR aan Bestuur Herkent u de mogelijkheden die de school in het SOP heeft omschreven? Kunt u zich vinden in de eventuele ambities van de school?

16 Checklist Informatie Bestaande praktijk en ambities Basisondersteuning
Extra ondersteuning Bekwame docenten Toegankelijke informatie voor ouders Financieën en middelen Communicatie achterban Tijd Prioriteiten

17 Geschil Landelijke commissie geschillen WMS
6 weken na besluit dat afwijkt van advies Compleet dossier + Verzoekschrift wat u wilt bereiken Schriftelijk en mondeling Ca. 3 maanden Eventueel beroep bij ondernemingskamer A’dam voor formele toetsing

18 Mijlpalen 1 nov 2013 Oprichting swv
Begin 2014 OOGO PO en Gemeente (samenwerking zorg jeugd, leerplicht, vervoer, huisvesting) 1 feb 2014 Ondersteuningsplan in OPR 1 mei 2014 Ondersteuningsplan naar Inspectie 1 aug 2014 Zorgplicht

19 Vragen


Download ppt "Swv V(S)O Eemland Voorlichting medezeggenschapsraden"

Verwante presentaties


Ads door Google