De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SWV de Eem.nl Amersfoort Baarn Bunschoten-Spakenburg Leusden Soest (Soesterberg) Woudenberg 31 schoolbesturen 123 scholen: 113 bao 7 sbo 3 so.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SWV de Eem.nl Amersfoort Baarn Bunschoten-Spakenburg Leusden Soest (Soesterberg) Woudenberg 31 schoolbesturen 123 scholen: 113 bao 7 sbo 3 so."— Transcript van de presentatie:

1

2 SWV de Eem.nl Amersfoort Baarn Bunschoten-Spakenburg Leusden Soest (Soesterberg) Woudenberg 31 schoolbesturen 123 scholen: 113 bao 7 sbo 3 so

3 Ambitie: 6 beleidsvoornemens 1.basisondersteuning: een stevig fundament in het regulier onderwijs 2.een dekkend netwerk aan voorzieningen in de regio Eemland 3.een duidelijke ondersteuningsroute in de regio 4.efficiënte en gerichte toewijzing van extra onderwijsondersteuning 5.een open en transparante samenwerking met ouders 6.samenwerking met ketenpartners vanuit eigen verantwoordelijkheid

4 Basisondersteuning •Basiskwaliteit en Basisondersteuning verantwoordelijkheid school(bestuur) •SWV de Eem investeert •Basisondersteuning geen vrijblijvendheid

5 1. Titelblad alternatief Hoe pakken wij dit aan?

6 Dekkend Netwerk •Zorgplicht •Schoolondersteuningsprofiel •Opting IN SO

7 Duidelijke ondersteuningsroute •Gebiedsgericht •Onderwijsondersteuners •(HGW) Arrangementen

8

9 Toelaatbaarheidsverklaring •Arrangementen SBO of SO via MDT van SWV de Eem •Terugplaatsing in het bao •Uitputting budget •Doorzettingsmacht bij plaatsing

10 •Scholen & ouders hebben elkaar nodig •Aandachtspunten: 1.Adequate informatievoorziening richting ouders (flyers / brochures / website) 2.Ontwikkeling informatiepunt •Scholen investeren nadrukkelijk in relatie met ouders •Passend onderwijs wil positie van ouders versterken Samenwerking met ouders

11 Samenwerking met ketenpartners •Voorschoolse voorzieningen •Voortgezet Onderwijs •Cluster 1 en 2 •Gemeente: jeugdzorg /AWBZ en OOGO

12 FINANCIEN  Uitgangspunt: Geld zo dicht mogelijk bij de leerling  Schooljaar 2014-2015: •Doorzetten rugzakken / arrangementen (REC 3 en 4) •Kleine overhead •Starten met € 55,= / leerling  Lange termijn: •Meer geld (positieve verevening, vrijkomen AB gelden) •Nieuwe keuzes •Omslag naar ondersteuning in de school

13 SWV de Eem.nl


Download ppt "SWV de Eem.nl Amersfoort Baarn Bunschoten-Spakenburg Leusden Soest (Soesterberg) Woudenberg 31 schoolbesturen 123 scholen: 113 bao 7 sbo 3 so."

Verwante presentaties


Ads door Google