De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Besturen aan Zet in 25-09 OZKNV. Stichting als rechtspersoon Scheiding bestuur en toezicht (governance) Maximale betrokkenheid aangesloten besturen ‘Platte’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Besturen aan Zet in 25-09 OZKNV. Stichting als rechtspersoon Scheiding bestuur en toezicht (governance) Maximale betrokkenheid aangesloten besturen ‘Platte’"— Transcript van de presentatie:

1 Besturen aan Zet in 25-09 OZKNV

2 Stichting als rechtspersoon Scheiding bestuur en toezicht (governance) Maximale betrokkenheid aangesloten besturen ‘Platte’ organisatie Minimale overhead en bureaucratie Middelen en expertise naar de kinderen, de scholen, de leraar Thuis- en schoolnabij Basisondersteuning ambitieus (PO Raad) Uitgangspunten

3 Beleid 25-09 Verantwoordelijkheid en middelen naar de schoolbesturen (licht en zwaar) Ondersteuningsplan is leidend Versterken kwaliteit basisondersteuning Professionalisering op de werkvloer Afspraken over: Basisondersteuning Ondersteuningsprofielen Borgen, ontwikkelen en delen van expertise

4 Ondersteuningsplan Centrale kaders voor basisondersteuning Planning en Control: Monitoring kwaliteit onderwijszorg (inspectie) Monitoring middelen (wet) Eenduidige criteria voor alle arrangementen (geld) Meerjarenbegroting/verdeelmodel Toetsing van ondersteuningsaanvragen Toelaatbaarheid SBAO en SO Uitvoering tripartiete akkoord/mobiliteit Informatievoorziening CENTRAAL

5 Realisatie niveau basisondersteuning : lager: verantwoordelijkheid schoolbestuur overeenkomstig: welke ambities? hoger: extra faciliteiten HGW inclusief toeleiding tot en aanvraag van arrangementen Besteding en bestemming lichte middelen en deel zware middelen Inrichten van continuüm aan ondersteuning (arrangementen) Afspraken over (lokale) samenwerking Input leveren op het beleid via bestuur van 25-09 DECENTRAAL

6 Opbrengsten voor leerlingen en ouders Expertise in de klas, dicht bij de leraar Een continuüm van ondersteuning School- en thuisnabij Differentiatie bij plaatsing in het S(Ba)O Gedeeltelijk (geïntegreerd in BaO) Kortdurend Crisis Volledig Nieuwe vormen…..nieuw denken en handelen

7 Schoolondersteuningsprofielen Versterken kwaliteit basisondersteuning Professionalisering op de werkvloer Extra ondersteuning: arrangementen Samenwerking van ‘onderop’ : BaO - BaO BaO – S(Ba)O Gemeenten en zorgvoorzieningen VO en VVE Besturen aan zet (1)

8 Verevening vraagt om kwaliteitsbeleid Kennis en Kunde delen, ontwikkelen, spreiden Efficiënt en effectief Expertise gemakkelijk toegankelijk Op weg naar het beste, met behoud van het goede Benutten van bestaande en naar tevredenheid functionerende relaties Besturen aan zet (2)

9 Partners binnen en buiten het onderwijs Gemeenten (LEA) Jeugdzorg en CJG VVE en lokaal onderwijsbeleid Geoormerkte doelsubsidies van gemeenten Leerlingvervoer Huisvesting (geïntegreerde onderwijsvoorzieningen) Regionale Educatieve Agenda Voortgezet Onderwijs (overgang PO-VO)

10 Inzet schooldeel en AB deel in 2014-2015 Verplichte herbesteding in 2015-2016 Prestatieafspraken i.v.m. verevening vanaf 2016 Minder leerlingen naar SBaO en SO Meer geïntegreerd in de basisscholen Verwijzen kost geld Overschrijding landelijke norm => lagere Lump Sum Aandacht voor:

11 De aangesloten besturen besluiten om na raadpleging van het bestuurlijk beraad het volgende model uit te laten werken in statuten en huishoudelijk reglement: De onderwijszorgkoepel is een stichting, waarbij alle 41 besturen zijn aangesloten. De 41 besturen benoemen uit hun midden een bestuur van 9 leden. Dit bestuur kiest een dagelijks bestuur van 3 leden. Het bestuur stelt een directeur aan die de dagelijkse uitvoering van het beleid van de OZK op zich neemt. Het bestuurlijk beraad, bestaande uit de overige 32 besturen, houdt (intern) toezicht op het bestuur. Bestuurlijke vormgeving

12 DB (3) met directeur AB (9 waarvan 3 in DB) Toezichthoudend deel van bestuur (32) Bestuurlijk model

13 Centraal: Wat moet (M&O, Toelaatbaarheid) Calamiteiten, Solidariteit (o.a. directe instroom) Expertise (vereveningsperiode/tripartiete) Decentraal Lichte en zware ondersteuningsmiddelen naar de schoolbesturen Verdeelmodel

14 OntvangstenKosten FZware zorg 7.206.112,- F1SO niet beïnvloedbaarmin 4.962.650,- F2SO Verevening plus 2.002.249,- F3Restant zware zorg 4.245.711,- ELichte Zorg 3.245.711,- E1SBO 2% Rechtstreeks DUO E2SBO > 2% 450.000,- E3Restant Lichte zorg 2.795.711,- Licht en zwaar totaal(2015-2016!) 7.041.422,- DNaar de scholen 6.441.422,- Per lln 295,- CKosten Expertise 400.000,- BCentraal Toelating 50.000,- AM&O + calamiteiten 150.000,- Rekenvoorbeeld

15 Bestuurlijk model Bestuur DB met algemeen directeur Toezichthoudend deel van het bestuur Besluitvorming 1

16 Verdeelmodel Centraal Wat moet (M&B, VWC) Calamiteiten Expertise (vereveningsperiode/tripartite)* Bestuur zelf verantwoordelijk voor bekostiging SBO > 2%** Decentraal Lichte en deel van zware zorgmiddelen Besluitvorming 2

17 EXPERTISE: Een deel van de zware middelen bv. (€ 400.000,-) wordt gebruikt voor gezamenlijke benutting en ontwikkeling van expertise Overige inzet, ontwikkeling, besteding van de expertise per schoolbestuur of samenwerkende schoolbesturen *

18 Verdeelmodel Centraal Wat moet (M&B, VWC) Calamiteiten Expertise (vereveningsperiode/tripartite)* Bestuur zelf verantwoordelijk voor bekostiging SBO >2%** Decentraal Lichte en deel van zware zorgmiddelen Besluitvorming 2

19 SBO > 2% Uitgangspunt: schoolbestuur is zelf verantwoordelijk bekostiging van verwijzing boven 2% SO en SBO Bekostiging: We starten vanuit een nuloptie. Besturen zijn vanaf 1 augustus 2015 zelf verantwoordelijk voor de verwijzing naar SO en SBO. **

20 Verdeelmodel Centraal Wat moet (M&B, VWC) Calamiteiten Expertise (vereveningsperiode/tripartite)* Bestuur zelf verantwoordelijk voor bekostiging SBO >2%** Decentraal Lichte en deel van zware zorgmiddelen Besluitvorming 2

21 a.Bestuurlijk model in statuten en managementreglement b.Medezeggenschap/OPR c.Overzicht Centraal – Decentraal d.Verdeelmodel e.Prestatieafspraken verevening/verdeelmodel/tripartite f.Meerjarenbegroting g.Commissie voor toewijzing en indicatie h.Monitoring i.Arrangementen – basisondersteuning - geïntegreerd Dan uit te werken:


Download ppt "Besturen aan Zet in 25-09 OZKNV. Stichting als rechtspersoon Scheiding bestuur en toezicht (governance) Maximale betrokkenheid aangesloten besturen ‘Platte’"

Verwante presentaties


Ads door Google