De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ORTHOPEDAGOGISCH WERKVELD DOCENT: Lut Theunis

Verwante presentaties


Presentatie over: "ORTHOPEDAGOGISCH WERKVELD DOCENT: Lut Theunis"— Transcript van de presentatie:

1 ORTHOPEDAGOGISCH WERKVELD DOCENT: Lut Theunis
Arbeids- en organisatiepsychologie: C. Schepers Schoolpsychologie: I. Bernaerts Klinische Psychologie: G. Van Reusel Orthopedagogie: L. Theunis

2 Orthopedagogische werkdomeinen
Kind & Gezin Jeugdhulpverlening in de gezondheidszorg (1) De gehandicaptenzorg De bijzondere jeugdzorg (3) De integrale jeugdhulpverlening (4) LESBEURT 2 gehandicaptenzorg

3 De gehandicaptenzorg Het vlaams fonds Inschrijven bij het Vlaams fonds
Doelstellingen en uitgangspunten Bij wie kan een persoon met een handicap terecht? Inschrijven bij het Vlaams fonds Dienstverlening Individuele materiële bijstand PAB Diensten en instellingen binnen het Vlaams Fonds Actuele knelpunten en ontwikkelingen Blz 33 gehandicaptenzorg

4 voorlichting en oriëntering inschrijving bijstand
preventie, detectie en diagnose opvang, behandeling, begeleiding scholing, beroepsopleiding, omscholing integratie in het arbeidsmilieu en in de maatschappij documentatie, studie en onderzoek vereenvoudiging multidisciplinaire benadering samenwerking met het gezin brede waaier van voorzieningen participatie Intersectoriële samenwerking bureaucratisering medische zienswijze uithuisplaatsing residentiële opvang paternalisering intrasectoriële werking gehandicaptenzorg

5 Bij wie kan een persoon met een handicap terecht?
Het Vlaams Fonds Het ziekenfonds De verzekering Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid gehandicaptenzorg

6 Diensten en voorzieningen van het Vlaams Fonds
Individuele materiële bijstand vrijetijdsbesteding voorzieningen mobiliteit Persoonlijk assistentie budget - PAB Opleiding en tewerkstelling gehandicaptenzorg

7 Andere organisaties binnen de gehandicaptenzorg
ministerie van onderwijs het ziekenfonds de verzekering Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid gehandicaptenzorg

8 Rechthebbenden Personen met een handicap
Nog geen 65 jaar bij inschrijving Ononderbroken de laatste vijf jaar in België wonen of in totaal 10 jaar in de loop van heel zijn leven Uitzonderingen … gehandicaptenzorg

9 Inschrijven bij het Vlaams Fonds
Toegangspoort: MDT – PEC Voor welke vragen? Zorgsector: thuis of tehuis Tewerkstelling en opleiding: bij het vinden van een gepaste job of opleiding Individuele materiële bijstand: bij aankoop van hulpmiddelen of het uitvoeren van aanpassingen PAB Inschrijvingsprocedure Formulier A001 (bij 1° aanvraag) Multidisciplinair team MDT – MDVerslag: A002 Provinciale evaluatiecommissie – PEC Versnelde inschrijvingsprocedure Aantekenen van beroep Bijkomende vragen: brief of A001 schrijven bij het Vlaams Fonds Slide 16 gehandicaptenzorg

10 De assistent ondersteunt bij
Individuele dienstverlening Individuele materiële bijstand Persoonlijk Assistentie Budget - PAB Slide 16 aanpassing aan woning mobiliteit communicatiemiddelen ADL – hulpmiddelen computers doventolken, lessen witstoklopen, enz … bijstandskorf huishoudelijke taken lichamelijke activiteiten verplaatsingen dagactiviteiten (ortho)(ped)agogische activiteiten psychosociale ondersteuning kinderopvang De assistent ondersteunt bij gehandicaptenzorg

11 Het persoonlijk assistentiebudget
voor personen met fysieke, sensorische of mentale handicap voor volwassenen maar ook voor gezinsondersteuning NIET om zich te laten begeleiden in een voorziening, in een pleeggezin of in een instgelling WEL om de zelfstandigheid te bevorderen Uitzonderingen: Dagcentra Semi-internaat voor niet-schoolgaanden Men sluit een (arbeids)overeenkomst met zijn persoonlijk assistent(en) die tegen betaling een aantal activiteiten doet die de zelfstandigheid van de persoon met een handicap bevorderen Slide 17 gehandicaptenzorg

12 Residentiële voorzieningen
Diagnostische centra Residentiële voorzieningen Semi – residentiële voorzieningen Ambulante voorzieningen Centra voor ontwikkelingsstoornissen – COS (4) Centra voor Menselijke Erfelijkheid – CME (4) Internaten – school OBC Tehuizen voor werkenden Tehuizen voor niet-werkenden Tehuizen voor kortverblijf Semi – internaten Dagcentra voor volwassenen Diensten voor plaatsing in gezinnen Diensten voor thuisbegeleiding Diensten zelfstandig wonen / fysieke handicap Diensten begeleid wonen / verstandelijke handicap revalidatiecentra Slide 18 gehandicaptenzorg

13 Dienstverlening rond werk en beroepsopleiding
Arbeidstrajectbegeleiding – ATB Opleidingen Tegemoetkomingen Beschutte werkplaatsen Oefeningen zie slide 20 slide 19 gehandicaptenzorg

14 Actuele knelpunten Aanbodgestuurde hulp
Alles of niets: op MPI of volledig thuis PAB Lange wachttijd (tot meer dan drie jaar) Niet voor zorg in collectieve voorzieningen Wachtlijsten: (5000) personen Geen zicht op de zorgvragen gehandicaptenzorg

15 Actuele tendensen Van residentiële naar ambulante hulpverlening
Van all-in pakketten naar gedifferentieerde en flexibele ondersteuning op maat van voorzieningsgerichte naar persoonsgerichte financiëringsvormen Van een specifiek naar een inclusief gehandicaptenbeleid Van aanbodgestuurde naar vraaggestuurde ondersteuning trajectbegeleiding gehandicaptenzorg

16 HET VLAAMS FONDS www.vlafo.be Hulpmiddelen PAB Inschrijven
Welke hulpmiddelen wel of niet? Hoe aanvragen? PAB Inschrijven Wie kan zich inschrijven? Hoe kan men zich inschrijven? gehandicaptenzorg

17 Het P.A.B. www.vlafo.be Wat is een PAB?
Waarvoor kan men een PAB wel gebruiken? Waarvoor kan men een PAB niet gebruiken? Waarmee kan men het PAB combineren? Heeft het PAB invloed op het inkomen van een persoon met een handicap? gehandicaptenzorg

18 www.vlafo.be wonen en opvang (links vanboven op het menu)
wonen met begeleiding de vijf woonvormen met begeleiding opsommen het verschil uitleggen tussen thuisbegeleiding, begeleid wonen, zelfstandig wonen en beschermd wonen op vlak van omschrijving, doelpubliek en aanbod. opvang kinderen en jongeren Wat is een OBC? Wat is de doelgroep van een OBC? Wat is het aanbod van een OBC? gehandicaptenzorg

19 Dienstverlening rond werk en beroepsopleiding
Arbeidstrajectbegeleiding – ATB Opleidingen Tegemoetkomingen Beschutte werkplaatsen – leren en werken Wat is de ‘ATB-methode’? Voor wie is beschutte tewerkstelling aangewezen? gehandicaptenzorg

20 Casus van het gezin Gonissen
Cursus blz 31 Som de diensten en voorzieningen op waarvan dit gezin gebruik kan maken. Motiveer telkens Uw antwoord. Wat moeten de ouders doen om van deze hulpverle- ning gebruik te kunnen maken? Duid de verschillende stappen aan die hiervoor gezet moeten worden. gehandicaptenzorg


Download ppt "ORTHOPEDAGOGISCH WERKVELD DOCENT: Lut Theunis"

Verwante presentaties


Ads door Google