De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiedag Maatschappelijke Noodzaak

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiedag Maatschappelijke Noodzaak"— Transcript van de presentatie:

1 Studiedag Maatschappelijke Noodzaak 13.03.12
Dekoninck Karen Subst. PDK en referentiemagistraat kindermishandeling Parket Antwerpen

2 Parket Antwerpen, sectie jeugd en gezin
Inleiding Situering parket Antwerpen, Sectie jeugd en gezin Samenstelling Sectie jeugd en gezin Werking in een MOF dossier Werking in een POS dossier Besluit

3 Situering Gerechtelijk arrondissement Rechtbank eerste aanleg
Jeugdrechtbank Openbaar ministerie

4

5 Samenstelling Sectie jeugd en gezin in Antwerpen
6 magistraten 2 juristen 4 criminologen administratie

6 Werking in een POS dossier
Problematische opvoedingssituatie Principes territorialiteit voorrang aan vrijwillige hulpverlening Instroom dossiers: BC, politie, scholen, CLB, VK, familieleden,… DOEL: belang van de minderjarige

7 Werking in een POS dossier
Beslissing parket Verder onderzoek sepot CBJ BC vordering JR art. 37, 1e Decreet (na doorverwijzing BC) vordering JR art. 37, 2e Decreet (hoogdringende maatregel)

8 Werking in een POS dossier
Jeugdrechter: Voorbereidende fase (6 maanden) Behandeling ten gronde

9 Werking in een POS dossier
POS maatregelen Pedagogische richtlijn OT van de sociale dienst Intensieve gezinsbegeleiding Opvoedkundig project Dagcentrum BZW vanaf 17 jaar Kamertraining vanaf 17 jaar OOOC Pleeggezin Plaatsing in (open) instelling Plaatsing in open - gesloten gemeenschapsinstelling Open psychiatrische afdeling

10 Samenwerkingsverbanden
Kind & Gezin CLB Vertrouwenscentrum Secundaire scholen OCMW

11 Beroepsgeheim Art. 458 strafwetboek:
Uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken (buiten dat zij worden geroepen een getuigenis af te leggen of de wet hen verplicht) gevangenisstraf / geldboete

12 Spreekrecht Art. 458bis strafwetboek:
Uit hoofde van hun staat of beroep kennis hebben van een misdrijf gepleegd op minderjarigen kan melden aan het parket op voorwaarde slachtoffer zelf onderzocht of door slachtoffer in vertrouwen genomen en gevaar voor psychische en fysieke integriteit van betrokkene(n) welke op een andere manier niet kan worden beschermd

13 Noodtoestand Wanneer concurrentie tussen hogere morele waarden (die onmiddellijk moeten worden gevrijwaard) en het beroepsgeheim En wanneer het naleven van het beroepsgeheim gevolgen heeft die de wetgever niet heeft gewild

14 Schuldig verzuim Art 422bis strafwetboek:
Het verzuimen van hulp te verlenen aan iemand die in groot gevaar verkeert (eigen vaststelling of melding door diegene die hulp inroept) Geldboete / gevangenisstraf Voorwaarde: de verzuimer kan helpen zonder ernstig gevaar voor zichzelf of anderen


Download ppt "Studiedag Maatschappelijke Noodzaak"

Verwante presentaties


Ads door Google