De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De rol van politie en parket bij ouderenmisbehandeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "De rol van politie en parket bij ouderenmisbehandeling"— Transcript van de presentatie:

1 De rol van politie en parket bij ouderenmisbehandeling
Inge Deman Eerste substituut procureur des konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde

2 1. Hoe worden zaken ter kennis gebracht aan het parket?
Proces-verbaal “gewone weg” Interventiepolitie Recherche Sociale cel politie Dringende telefonische contactname door de politie Brieven en telefoons van particulieren Meldingen vanuit de hulpverlening

3 2. beroepsgeheim Meldingen aan politie en parket worden, voor wat betreft de hulpverleners, beheerst door art. 458 Sw: “Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hen zijn toevertrouwd, en die deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen, en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en een geldboete van 100 € tot 500 €.”

4 Grens met notie “schuldig verzuim”
Verschil met art. 458 bis Sw: minderjarigen, beperkte lijst misdrijven… Grens met notie “schuldig verzuim” ... hij die verzuimd hulp te verlenen of te verschaffen aan iemand die in groot gevaar verkeert, hetzij hij zelf diens toestand heeft vastgesteld, hetzij die toestand hem is beschreven door degenen die zijn hulp inroepen…verzuimer kon helpen zonder ernstig gevaar voor zichzelf of anderen… . Notie “noodtoestand” Anoniem overleg

5 3. Na de aangifte: bewijsvergaring
Probleem: Waarde van de verklaring van het slachtoffer: mogelijkse dementie en/of geestesziekte van het slachtoffer – hoe inschatten? Afhankelijkheidspositie van slachtoffer tegenover dader. Andere motieven eigen aan het slachtoffer: wraak, geldzucht, medelijden en vergoelijking, schaamte, schuldgevoelens, angst voor de gevolgen van de aangifte, ….

6 Waarde van de kwesturen van het slachtoffer: oorzaak kwetsuren, sneller blauwe plekken, …
Bewijsvergaring bij psychische mishandeling en/of verwaarlozing.

7 4. Maatregelen tegen de verdachte
Politionele opvolging Therapie op semi-vrijwillige basis, eigen keuze van therapeut Praetoriaanse probatie Strafbemiddeling Dagvaarding Vatting van de onderzoeksrechter Probatie na vonnis

8 5. Maatregelen voor het slachtoffer
Probleem: Oudere wenst zijn verblijfplaats vaak niet te verlaten, wenst geen hulp indien dit “verhuizen” betekent. Geen afzonderlijke rechter of wetgevend kader voor oudere (cfr.jeugdrechter, bijzondere jeugdbijstand)

9 6. Beschermingsmaatregelen:
Collocatie Geestesziekte Gevaar voor zichzelf en/of anderen Voorlopig bewind: enkel het materiële wordt beschermd.

10 Dank voor uw aandacht.


Download ppt "De rol van politie en parket bij ouderenmisbehandeling"

Verwante presentaties


Ads door Google