De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“IK KRIJG HET NIET UIT MIJN HOOFD”

Verwante presentaties


Presentatie over: "“IK KRIJG HET NIET UIT MIJN HOOFD”"— Transcript van de presentatie:

1 “IK KRIJG HET NIET UIT MIJN HOOFD”
Noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf Ilse Vande Walle

2 Doelstellingen richtlijn
. Deze richtlijn heeft tot doel ervoor te zorgen dat de in artikel 2 bepaalde slachtoffers van misdrijven passende steun en bescherming krijgen en aan de strafprocedure kunnen deelnemen.De lidstaten zorgen ervoor dat slachtoffers op een respectvolle, tactvolle, geïndividualiseerde, professionele en niet discriminerende manier worden erkend en bejegend in alle contacten met diensten voor slachtoffers of diensten voor herstelrecht dan wel met een bevoegde autoriteit in het kader van de strafprocedure. De rechten die bij deze richtlijn worden verleend, worden jegens slachtoffers op niet-discriminerende wijze toegepast, mede wat hun verblijfsstatus betreft. Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf. Ilse Vande Walle

3 S 2. Wanneer het slachtoffer een kind is, zorgen de lidstaten ervoor dat bij de toepassing van deze richtlijn, de belangen van het kind op de eerste plaats komen en per geval worden beoordeeld. In alle contacten wordt een kindvriendelijk aanpak betracht die rekening houdt met de leeftijd, maturiteit, meningen, behoeften en zorgen van het kind. Het kind en, in voorkomend geval, zijn wettelijke vertegenwoordiger worden geïnformeerd over alle maatregelen en rechten die specifiek verband houden met de rechten van het kind. Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf. Ilse Vande Walle

4 S Wat heeft Sofia nodig? - In het algemeen? - Met betrekking tot de politie en de gerechtelijke afhandeling? - Met betrekking tot hulpverlening (o.a. Slachtofferhulp) Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf. Ilse Vande Walle

5 S Noden/behoeften van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf. Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf. Ilse VandeWalle

6 Nood aan ondersteuningsfiguren uit de directe omgeving. - Ouders
- Leerkrachten/school - Vrienden - Knuffels en dieren - De bredere omgeving Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf. Ilse Vande Walle

7 Steun op lange termijn door de directe omgeving speelt misschien
wel de belangrijkste rol in het herstel van het kind! Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf. Ilse Vande Walle

8 Nood aan een goede opvang door de politie
S Nood aan een goede opvang door de politie Nood aan een goede opvang door justitie. Nood om te praten met iemand buiten het gezin. Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf. Ilse Vande Walle

9 Drie uitgangspunten om kinderen te ondersteunen:
Kinderen willen serieus genomen worden Kinderen willen niet gepusht worden Kinderen hebben af en toe nood aan een duwtje in de rug. Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf. Ilse Vande Walle

10 Kinderen willen serieus genomen worden.
- door te zeggen aan kinderen : “ik neem je serieus”. - door informatie te geven - door met kinderen te overleggen: kinderen weten wat ze willen en willen gehoord worden in zaken die hen aanbelangen. Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf. Ilse Vande Walle

11 2. Kinderen willen niet gepusht worden.
Elk kind heeft zijn eigen verwerkingstempo. Het is belangrijk het verwerkingtempo van het kind te volgen. Dit wil zeggen: erover praten als het kind er wil over praten en er niet over praten als het kind dat niet wil. Kinderen kunnen zelf aangeven wat ze willen op een bepaald moment! Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf. Ilse Vande Walle

12 3. Kinderen hebben af en toe een duwtje in de rug nodig.
S 3. Kinderen hebben af en toe een duwtje in de rug nodig. Soms hebben kinderen angst om dingen te doen die ze voor het gebeuren zonder problemen deden. Dan kan het belangrijk zijn om het kind nu en dan een duwtje in de rug te geven zodat ze in kleine stapjes over de angst heen komen. Ook hierin is het belangrijk om niet te pushen en te overleggen met het kind. Als het kind duidelijk nog niet klaar is voor een bepaalde stap is het beter om die even uit te stellen. Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf. Ilse Vande Walle

13 S Naast deze uitgangspunten hebben kinderen ook nog een aantal andere noden. Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf. Ilse Vande Walle

14 Kinderen hebben nood aan opvolging in het verwerkingsproces.
Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf. Ilse Vande Walle

15 Ouders spelen een belangrijke rol in de verwerking van het kind:
- Jonge kinderen zijn zeer afhankelijk van hun ouders. - De reacties van de ouders op het gebeuren en de manier waarop de ouders het gebeuren verwerken heeft een directe invloed op de verwerking van het kind. - Ouders hebben zicht op het gedrag van het kind, niet op de beleving van het kind. Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf. Ilse Vande Walle

16 Een misdrijf = een schokkende gebeurtenis
Meeste kinderen hebben stressklachten na het meemaken van een schokkende gebeurtenis. Bij de meeste kinderen zullen die vanzelf afnemen na vier weken. Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf. Ilse Vande Walle

17 Wanneer nood aan professionele hulp?
Stressklachten nemen niet af na vier weken Het kind heeft heel heftige stressreacties direct na het gebeuren en die zijn belastend voor het kind zelf, het gezin of de omgeving. Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf. Ilse Vande Walle

18 - Het kind behoort tot een risicogroep op verhoogde stressklachten
- is al eerder blootgesteld aan trauma - heeft andere problemen zoals ADHD of leer- problemen - heeft zich tijdens de gebeurtenis erg bedreigd gevoeld. Bv doodsangst Er zijn gezinsproblemen of één van beide ouders heeft al problemen. Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf. Ilse Vande Walle

19 Kinderen hebben nood aan opvolging van het juridisch proces.
- Denk aan de drie uitgangspunten - Pas op voor te hoge verwachtingen bij het kind! - Noden van kinderen veranderen Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf. Ilse Vande Walle

20 - Kinderen hebben nood aan ruimte om te verwerken
S - Kinderen hebben nood aan ruimte om te verwerken - Kinderen hebben nood aan structuur en routine - Kinderen hebben er nood aan om verder te gaan met hun leven Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf. Ilse Vande Walle

21 - Kinderen hebben nood om zich te uiten: - hun verhaal te vertellen
S - Kinderen hebben nood om zich te uiten: - hun verhaal te vertellen - hun gevoelens te uiten Maar … niet alleen praten helpt! - Kinderen hebben nood aan een focus op positieve dingen Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf. Ilse Vande Walle

22 Freelance trainer/consultant
Freelance trainer/consultant Symposium Slachtofferhulp zonder grenzen Workshop noden van kinderen en jongeren, slachtoffers van een misdrijf. Ilse Vande Walle


Download ppt "“IK KRIJG HET NIET UIT MIJN HOOFD”"

Verwante presentaties


Ads door Google