De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gevolgen van partnergeweld op kinderen en jongeren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gevolgen van partnergeweld op kinderen en jongeren"— Transcript van de presentatie:

1 Gevolgen van partnergeweld op kinderen en jongeren
Hilde Genetello

2 Kind : betrokken in de ruzies
Het zorgende kind Het moeilijke kind Het zich terugtrekkende kind Het kind in coalitie met het slachtoffer Het kind in coalitie met de pleger Het kind kan uit zichzelf in deze positie gaan of kan door een ouder in een positie gebracht worden

3 Kind betrokken in het geweld
Ooggetuige Oorgetuige Getuige van de gevolgen Actief betrokken in afschermen van het slachtoffer Actief betrokken in geweld plegen Zelf slachtoffer worden

4 Gevolgen van geweld Emotionele en gedragsproblemen die qua aard en ernst vergelijkbaar zijn met die van kinderen die zelf slachtoffer zijn geweest van kindermishandeling Bij baby’s : Ontwikkelingsachterstand Lusteloosheid Gespannen lichaamshouding Afweer tegenover contact en intimiteit Angst voor harde geluiden Slaapproblemen eetproblemen

5 Bij peuters en kleuters
Verminderde taalontwikkeling Vertraagd zindelijkheidsproces Somatische klachten Onrust Agressiviteit Minder spelen Angstreacties hechtingsproblemen

6 Bij lagereschoolkinderen
Internaliserende gevolgen Depressie Negatief zelfbeeld Verdriet Verlegenheid Faalangst Externaliserende gevolgen Agressie Vernielzucht Pesten Verzet tegen autoriteit

7 Bij adolescenten Internaliserend Externaliserend Zich terugtrekken
Depressiviteit Negatief zelfbeeld Externaliserend Agressie Verzet tegen autoriteit Drugsproblemen Schoolverzuim

8 Beïnvloedende factoren
Leeftijd van het kind Ernst van de feiten Duur van de feiten De betekenis die het kind geeft aan de feiten Plicht tot geheimhouding Weerbaarheid van het kind

9 Beschermende factoren
Aanwezigheid van goed zorgende volwassenen Een goede school Deelnemen aan goedgeorganiseerde, veilige jeugdactiviteiten Goed contact met leeftijdsgenoten Goede intelligentie Hulp krijgen en steun ervaren vanuit de dichte omgeving Herstel van de veiligheid in het gezin

10 Het creëren van veiligheid
Het geweld stoppen = 1e en belangrijkste taak Durven geweld bespreekbaar stellen met de ouders Slachtoffer en pleger aanspreken op hun hulpvraag Hulpverleningsaanbod rond het geweld aanreiken

11 Aandacht voor de ki’en in begeleiding van slachtoffer en pleger
Psycho-educatie over de effecten van getuige zijn van geweld op kinderen : Verdriet Angst Kwaadheid loyauteitsconflict Ouders laten stilstaan bij de effecten op hun kind(eren) Waar waren de kinderen ? Kwamen zij tussen ? Raken zij zelf slachtoffer ? Worden zij mee pleger ? Gedragen zij zich anders door het geweld ? Kunnen zij de zorg aan ?

12 Coaching van de ouders zodat zij komen tot :
erkenning geven aan de kinderen voor verdriet, kwaadheid, angst, … erkenning geven voor zorg van de kinderen bijsturen van gevoelens, gedachten en gedrag van de kinderen ten gevolge van het geweld Parentificatiepatronen doorbreken Coalitiepatronen doorbreken

13 Begeleiden van het kind /jongere

14 Bespreekbaar maken van geweld met het kind
Leg uit wie u bent Leg uit hoe u bij hem/haar terecht kwam Leg uit wat de bedoeling is van je gesprek met hem/haar Leg uit hoe de ouders hier tegenover staan Als u maar de toestemming van één ouder hebt, bespreek dit met het kind en bekijk of het angst heeft dit te bespreken zonder toestemming van de andere ouder. Zo ja, zorg dat je eerst de toestemming verkrijgt. Leg de spelregels van het gesprek uit en in het bijzonder die rond doorgeven van informatie naar de ouders (bv.huiswerkblaadje)

15 Pas uw taal, stijl en methodiek aan aan de ontwikkelingsleeftijd van het kind
Hou het gesprek open : laat het kind het ook over andere dingen hebben Luister echt : denk niet te rap dat je het weet, begrijpt Gebruik spel, verhalen, knutselmateriaal, … en doe actief mee Bij spel : blijf in het spel

16 Wat bespreek je met het kind
Wat is er gebeurd ? Beleving van het kind Gedachten van het kind Hanteringsgedrag Behoeftes

17 Enkele methodieken Gedichtje bv. vechten, angst
Kort verhaal bv. problemen Langer verhaal bv. boos als een draak, Kamil Tekenen, knutselen van gevoelens Reconstructie van verhaal (playmobil) Invulblaadje bv. gevoelensblad

18 Uit : Mijn eerste Van Dale, voorleeswoordenboek, 2005, Van Dale

19 Uit : Ik geef je een zoen, Montse Gisbert, Hillen/De Eenhoorn, 2004


Download ppt "Gevolgen van partnergeweld op kinderen en jongeren"

Verwante presentaties


Ads door Google