De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VAGGA-JEUGD.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VAGGA-JEUGD."— Transcript van de presentatie:

1 VAGGA-JEUGD

2 Situering van het probleem
Beleid: het stoppen van geweld en installeren van veiligheid. De aanpak en geboden hulp: niet enkel focussen op volwassenen, direct betrokken. Geweld: grote gevolgen voor de kinderen Belangrijke tekort in het aanbod: op niveau van de kinderen

3 Cijfers In België jaarlijks tussen 26 000 en 170 000 kinderen
getuige van het geweld tussen hun ouders gepubliceerd internationaal rapport van Unicef en The Body Shop 2 op 3 Kinderen slachtoffer of getuige van huiselijk geweld lopen later het risico zelf slachtoffer of dader te worden.

4 Opzet Met verschillende partners vanuit een multidisciplinair kader een aanbod te ontwikkelen voor kinderen/jongeren die getuige/medeslachtoffer werden van partnergeweld.

5 Doelgroep Kinderen die ruzie en geweld hebben meegemaakt of zelf slachtoffer geweest zijn van verbaal en /of fysiek geweld in het gezin. Het geweld moet bij de start van de therapie gestopt zijn omdat traumaverwerking niet aangewezen is als het trauma nog actueel is. De ouder die hulp zoekt moet erkennen dat er geweld geweest is.

6   Methodiek De therapie maakt gebruik van de Horizonmethodiek. Deze methodiek is een traumagerichte cognitieve gedragstherapie in groep, gecombineerd met psychomotorische technieken. Verder aangevuld vanuit het contextuele en gezinstherapeutisch kader van de projectmedewerkers. Het programma bestaat uit een oudergroep en een kindergroep die tegelijk doorgaan. Een sessie duurt 1u30.

7 Het programma voor ouders is afgestemd op de thema’s die in de sessies met de kinderen worden behandeld. In iedere sessie staat één thema centraal. De groepstherapie nu is een open groep. Stromen in na elke schoolvakantie Ouders en kinderen engageren zich om minimum 10 sessies te volgen Een voordeel van een open groep is dat gezinnen kunnen instromen op het moment dat ze er klaar voor zijn. Een nadeel van de open-groep formule is dat de deelnemers moeite hadden met afscheid nemen en de herhaalde confrontatie met de zwaarte van de verhalen bij de nieuw opstartende deelnemers.

8 Thema’s veiligheid, het verhaal vertellen,
kwaadheid op een goede manier uiten, nachtmerries, geheimen, PTSS sociaal netwerk.

9 Doelstelling van de kindergroep
Verminderen van klachten Wegnemen van de geweldsbeleving als allesoverheersend element in het leven. Herstel van het kinderlijk vertrouwen in zichzelf, in de wereld, in anderen. Herstel van de kinderlijke mogelijkheid tot spel. Herstel van mogelijkheid tot het aangaan en genieten van sociale relaties. Helpen begrijpen wat er gebeurd is. Leren erkennen, herkenen en uiten van gevoelens en deze leren associëren met gedachten, woorden en lichaamshouding. Het geweld een plaats kunnen geven. Doorbreken van de geïsoleerde positie van de kinderen en ervaren van steun van lotgenoten.

10 Doelstellingen van de oudergroep
De doelstelling van de oudergroep is ouders te ondersteunen om hun getraumatiseerde kind te helpen. Deze groepen zijn geen verwerkingen van jeugdervaringen van de ouders. De ouders en de kinderen een gezamenlijk en een eigen verhaal over de ruzies en het geweld te laten ontwikkelen. Ouders leren het verhaal van de kinderen te horen en hun kind te steunen. Ouders en kinderen ontwikkelen een gezamenlijke gevoelstaal over de ruzies. Ouders leren meer voor veiligheid van henzelf en van de kinderen te zorgen. Ouders zijn op de hoogte waarmee hun kind bezig is. Ouders kunnen oefenen met de interactie met hun kind. Ouders kunnen nadien vertellen wat goed ging en waar zij verder aan moeten werken.

11 Samenwerking Het project dient gedragen te worden door verschillende instantie om het gezin de juiste hulp te geven (maatzorg). Dit vereist een goede samenwerking tussen de diensten. Door de samenwerkingsafspraken merken we dat er meer alertheid is bij diensten rond situaties van partnergeweld om de kinderen niet te vergeten en om bij hulpvragen rond kinderen en een CGG oog te hebben voor en na te vragen of de symptomen niet te maken hebben met huiselijke geweld. Om een minimum aan veiligheid te kunnen garanderen is het bij risicosituaties aangewezen om samen te werken met VKA en Time-Out.

12 Slot Het is een uniek aanbod in Antwerpen en zelfs in
Het is een uniek aanbod in Antwerpen en zelfs in Vlaanderen, omdat in de context van intrafamiliaal geweld de kinderen veelal de vergeten slachtoffers zijn. Bijkomend belangrijk element is dat het project ingebed zit in een samenwerking met en een ondersteuning van verschillende organisaties. Tot slot willen wij niet nalaten te vermelden dat er jaarlijks ruim 200 gezinnen beroep doen op onze dienst in het kader van kindermishandeling. Zodoende hebben wij op dit terrein een degelijke expertise opgebouwd. Als dienst beschouwen wij het getuige zijn van geweld als een vorm van kindermishandeling en stelden wij tijdens het pilootproject gelijkaardige psychische problemen vast.


Download ppt "VAGGA-JEUGD."

Verwante presentaties


Ads door Google