De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BLOW. H,DE GROOF K.,VAN MENXEL G., “Vrouwen, partnergeweld en thuisloosheid”, de Draad van Ariadne nr. 25/26,Brussel, juni 2005 SADAN opdracht, 1 BaO a.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BLOW. H,DE GROOF K.,VAN MENXEL G., “Vrouwen, partnergeweld en thuisloosheid”, de Draad van Ariadne nr. 25/26,Brussel, juni 2005 SADAN opdracht, 1 BaO a."— Transcript van de presentatie:

1 BLOW. H,DE GROOF K.,VAN MENXEL G., “Vrouwen, partnergeweld en thuisloosheid”, de Draad van Ariadne nr. 25/26,Brussel, juni 2005 SADAN opdracht, 1 BaO a Emmy Louage

2 1. Thuisloosheid in het genderperspectief 1.1 Wat is thuisloosheid (TLH) 3 probleemfactoren: a) aan-/ afwezigheid woonst/ onderdak, b)gebrek aan materiele middelen  voorzien in voor alle levensonderhoud, thuislozen c)proces van ontankering* *ontankering: een proces van verschraling of verregaand verlies van houvast, contactpunten, steunfiguren, eigen mogelijkheden en een groeien van individuele onmacht

3

4 1. Thuislozen in het gendeperspectief 1.2 Thuisloze vrouwen - TLH = proces, -TLH heeft bij vrouwen vaak andere oorzaak dan bij mannen, -belangrijke achterliggende factor TLH bij vrouwen= intrafamiliaal geweld (zie pt. ) - vrouwen vinden allerlei manieren om TLH te verbergen, - vrouwen doen meer beroep op georganiseerde opvang,

5 2. Thuisloze vrouwen in het algemeen welzijnswerk 2.1 Cijfers -1/3 thuislozen is vrouw, -trend van vervrouwelijking in de thuisloosheid, 2.2 Algemeen profiel van de thuisloze vrouw - jong, - allochtoon (belangrijkste groep: Marrokaanse afkomst), - slachtoffer van intrafamiliaal geweld,

6 2. Thuisloze vrouwen in het algemeen welzijnswerk 2.3 problematieken -relationele problemen - materiële problemen, -financiële problemen, -persoonlijke / Ψische problemen, - sociaal isolement, - slachtoffer van intrafamiliaal geweld,

7 3. Intrafamiliaal geweld (IFG) 3.1 Wat is IFG ? - elk dwingend of intimiderend gedrag, - tegenover een gezins- /familielid /(ex-)partner, - fysiek, psychisch en seksueel geweld, economische verdrukking of isolatie, -geweld :effectief zijn als een dreiging, - agressor : zowel een volwassene, kind of adolescent zijn, - slachtoffer: volwassene, kind of adolescent, - getuigen  sterke weerslag,

8 3. Intrafamiliaal geweld (IFG) 3.2 omvang partnergeweld -partnergeweld neemt toe, -1/5 vrouwen is slachtoffer geweld(nt. Noodzakelijk vrouwenmishandeling), -ook partnergeweld is toegenomen,

9 3. Intrafamiliaal geweld (IFG) 3.3 kenmerken slachtoffers IFG -isolatie door schuld of schaamtegevoelens, - psychosomatische klachten, - eventuele inzet van ontankeringsproces, -tekort aan materiële en financiële steun,

10 3. Intrafamiliaal geweld (IFG) 3.4 Gewelsdynamiek tussen dader en pleger -‘traumatische verbintenis’ : vrouw en man willen dat de relatie in stand wordt gehouden, -geen communicatie tussen de partners, -vrouwen onderdrukken eigen gevoelens en behoeftes  FRUSTRATIE & SPANNING TSS. PARTNERS  EERSTE KLAPPEN VALLEN  HERHALING,

11 4. IFG en het algemeen welzijnswerk 4.1 betrokken organisaties - vluchthuizen /vrouwenopvang (RESI en crisisopvang en ambulante beg., kinderwerking), -C.A.W.’s (RESI, gezins- en relationele hulp) -preventiewerking, -verschillende projecten (zoals Time Out in Antwerpen), doelstellingen naar de toekomst: laagdrempeligheid, wegwerken van de wachtlijsten, meer aanbod


Download ppt "BLOW. H,DE GROOF K.,VAN MENXEL G., “Vrouwen, partnergeweld en thuisloosheid”, de Draad van Ariadne nr. 25/26,Brussel, juni 2005 SADAN opdracht, 1 BaO a."

Verwante presentaties


Ads door Google