De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fier Fryslân 2.0 Annemarie van Rijn Projectleider Online Hulpverlening

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fier Fryslân 2.0 Annemarie van Rijn Projectleider Online Hulpverlening"— Transcript van de presentatie:

1 Fier Fryslân 2.0 Annemarie van Rijn Projectleider Online Hulpverlening

2 Fier Fryslan Missie Iedereen die te maken heeft met geweld in afhankelijks-relaties kan eenvoudig en direct hulp krijgen: plegers, slachtoffers en getuigen van het geweld (meestal kinderen) Visie Voorkomen en stoppen van geweld Expertise en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties Missie Iedereen die te maken heeft met geweld in afhankelijksrelaties kan eenvoudig en direct hulp krijgen: plegers, slachtoffers en getuigen van het geweld (meestal) kinderen. Omdat kinderen en jongeren vaak niet de hulp krijgen die noodzakelijk is, zijn kinderen en jongeren speerpunt. Hulp bij geweld vraagt om samenwerking. Daarom realiseren we waar mogelijk – samen met andere partijen – samenwerking, intersectorale zorgprogramma ’ s, netwerken en ketens. Als expertisecentrum wil Fier inspelen op ontwikkelingen in de samenwerking en een leidende rol innemen t.a.v. agendasetting, innovaties en professionalisering op het terrein van geweld in afhankelijksrelaties. Visie Voorkomen en stoppen van geweld Doorbreken van geheimhouding en stilzwijgen rond geweld in afhankelijksrelaties. 40 % van de Nederlandse bevolking heeft (ooit) te maken gehad met huiselijk geweld. Openheid en het bepreekbaar maken van geweld is noodzakelijk om het geweld in onze samenleving te voorkomen en te stoppen. Agendasetting is daarom een van de kerntaken van Fier. Dit is ook de reden dat wij in principe altijd meewerken aan verzoeken van de pers en zelf ook publiceren. Vanuit onze deskundigheid spelen wij een belangrijke rol in de maatschappelijke discussies over geweld in afhankelijksheidsrelaties.

3 Het hart van Fier Fryslân
Respectvol Transparant Flexibel Vakbekwaam Onderscheidend Creatief Aangaan van contact 7 kernwaarden vormen het hart van onze organisatie Respectvol Wij laten mensen in hun waarde en behandelen ze met respect Transparant Wij zijn open naar elkaar, naar cliënten, ketenpartners en subsidiegevers. Anderen kunnen ons makkelijk benaderen. We zijn duidelijk over wat wij kunnen. Wat wij doen en welk resultaat we (willen) boeken. Flexibel Wij zijn bereid om onze aanpak te veranderen als cliënten, ketenpartners, subsidiegevers of de organisatie daarom vragen. Alleen zo kunnen we maatwerk leveren. Vakbekwaam Wij werken systematisch en resultaatgericht. Daarbij gaan we zoveel mogelijk uit van de kracht en verantwoordelijk van de cliënt en de medewerker. Onderscheidend Wij bieden onderscheidende diensten met een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit. Daarbij luisteren we goed naar de cliënt en de subsidiegever. Creatief Wij stimuleren creativiteit: het vermogen om een nieuw perspectief te kiezen, om iets nieuws te creeren. Aangaan van contact Wij stellen het aangaan van contact centraal. Contact is de basis van hulpverlening maar ook voor een succesvolle samenwerking met andere professionals binnen en buiten de organisatie. Kernwaarden maken dat het online hulp geïntegreerd is in het aanbod.

4 Waarom online hulp? Internet vast onderdeel van de samenleving
Ontmoeting Communicatie Informatie Internet vast onderdeel van de samenleving, zowel ontmoeting en communicatie als informatie. Gezien de impact en mogelijkheden van het internet wil Fier Fryslân er structureel zichtbaar, vindbaar en vooral toegankelijk en laagdrempelig bereikbaar zijn om binnen de leefwereld van jongeren hen mogelijkheden te bieden met betrekking tot hun vragen en problemen. Met name jongeren die binnen de regulier hulpverlening niet of nauwelijks te bereiken zijn omdat ze (nog) geen hulp willen of omdat hulp voor hen niet toegankelijk is (bijvoorbeeld omdat zij onder controle staan van familie en/of destructieve netwerken), hebben onze aandacht. In een later stadium zullen we ons naast jongeren ook specifiek gaan richten op andere doelgroepen.

5 Fier Online voor jongeren die:
problemen hebben in de familie betrokken zijn bij uit de hand gelopen ruzies slachtoffer zijn van bedreiging en geweld gedwongen worden tot prostitutie in handen zijn van een loverboy slachtoffer zijn van eerwraak

6 Fier Online Chatcontact
Online behandeling voor jongeren die te maken hebben (gehad) met seksueel geweld. Website Fier Fryslan Chat met Fier Wil je gewoon eens je verhaal kwijt aan iemand die begrijpt waar je over praat? Of heb je zelf te maken met dreiging of ruzies waar je niet goed raad mee weet? Of maak je je zorgen over een vriend(in)? Je kunt - anoniem - chatten met ons op de volgende tijden: • Maandag van tot uur • Dinsdag van tot uur • Woensdag van tot uur • Donderdag van tot uur • Vrijdag van tot uur De medewerkers van chatmetfier.nl zijn deskundig in het begeleiden van jongeren. Buiten openingstijden kan je altijd bellen 0900 – (5ct pm) of mailen:

7 Campagne Posters en flyers

8 Filmpje op You Tube

9 Froeks tv Froeks.tv

10 Ambassadeurs Ik ben vriend van Fier

11 Methodische handleiding
Waarom? Een veelgemaakte veronderstelling is dat online hulpverlening op dezelfde wijze vorm krijgt als de face to face hulpverlening. Het zou dan een eenvoudige omzetting zijn van bekende methodische richtlijnen. Deze veronderstelling klopt niet. Wordt binnenkort uitgegeven door SWP Een veelgemaakte veronderstelling is dat online hulpverlening op dezelfde wijze vorm krijgt als de face to face hulpverlening. Het zou dan een eenvoudige omzetting zijn van bekende methodische richtlijnen. Deze veronderstelling klopt niet. Online hulpverlenen is echt anders. Het feit dat je elkaar niet ziet, met alle bijkomende voor- en nadelen, en het feit dat een contact vaak eenmalig is maken online hulpverlenen tot een unieke vorm. Deze unieke vorm vraagt ook specifieke methodische handreikingen, waarbij natuurlijk wel gebruik gemaakt wordt van de kennis en kunde die in de face to face hulpverlening is opgedaan, maar die op specifieke wijze wordt ingevuld. Wordt binnenkort uitgegeven bij SWP

12 Voordelen Online Hulpverlening
Laagdrempeligheid Anonimiteit Vertrouwelijkheid Veiligheid Jongeren kunnen zich rustiger voelen Enkele voordelen van online hulp Laagdrempeligheid Een jongere kan op een eigen gewenst moment in gesprek gaan en hoeft niet eerst allerlei procedures te volgen; Inhoudelijk is er altijd keuze; van een praatje tot behandeling, van eenmalig contact tot een proces van meerdere keren; Anonimiteit Persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen, een jongere komt ook meestal binnen met een nick-name; Voor een nadere verklaring van begrippen verwijzen we naar de Bijlage Begrippen Zijn adres wordt niet bekend; Hoe minder bekend een jongere is, hoe minder er ook standaard wordt gereageerd, online hulp is in die zin een uitstekend medium voor zorg op maat; Vertrouwelijkheid Door de anonimiteit kan er veel besproken worden. Door de werkwijze (schrijvend) en doordat je elkaar niet ziet, wordt al snel meer gezegd in een eerste online contact dan veel mensen doen in een eerste face to face contact; Online wordt er vaak sneller naar gevoelens gevraagd; Omdat het gesprek heel vaak eenmalig is wordt er niet om zaken heen gedraaid maar wordt de kern vrij snel benaderd; Internetcontacten worden door sommigen gezien als zwakke bindingen en persoonlijke contacten met vrienden en familie als sterke bindingen. Paradoxaal genoeg blijkt de zwakke binding in online zeer krachtig. Jongeren vertrouwen intieme informatie toe aan relatief onbekenden. De sterke bindingen daarentegen neigen vaak advies te geven en oordelen te vellen wat sommige jongeren afschrikt. Schrijven geeft daardoor een hoog niveau van vertrouwelijkheid en intimiteit; Online hulp kan daardoor taboedoorbrekend zijn en/of juist trends signaleren; Veiligheid Dit wordt vooral ervaren doordat een professional én toegankelijk is én op enige mate van afstand blijft. De jongere voelt zich daardoor uitgenodigd én beleeft een zekere mate van controle die veel jongeren als prettig ervaren; Woorden worden virtueel uitgesproken, ook dat wordt als veilig ervaren; Jongeren kunnen zich rustiger voelen dan in een face to face contact Je hoeft niet zo op je woorden te letten; Er zijn geen storende stiltes; Schrijven heeft een zinvolle therapeutische werking De confrontatie met de eigen tekst leidt voor jongeren tot meer reflectie, en werkt inspirerend en ordenend.

13 Nadelen Online Hulpverlening
Ontbreken van informatie Traagheid van de interactie Wachttijden en technische gebreken Nadelen online hulp Ontbreken van informatie Doordat je elkaar niet kunt zien is er geen bekende non-verbale communicatie; Je bemerkt niet direct wat een jongere aan nadruk meegeeft aan wat hij zegt. Je merkt bijvoorbeeld geen verandering in stem, in toon, in volume. ECHTER…online communicatie is niet hetzelfde als face to face communicatie. Er is in de digitale communicatie wel degelijk sprake van non-verbale communicatie waarin onlinewise nuances aan geschreven tekst worden meegegeven, op specifieke digitale wijze. Emoticons zijn symbolen die emoties weergeven door een combinatie van lees- en lettertekens die een gezichtsuitdrukking uitbeelden. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van beelden, de smileys. Zie Bijlagen Tekens en hun betekenis. Bijvoorbeeld: Emoticon Smiley Emotie :-) blij :-( droevig ;-) knipoog :-D hardop lachen 8-) cool boos Je weet niet wie de jongere is, je weet in principe niets van zijn persoon en de achtergronden. Dit betekent dat je geneigd kunt zijn zelf een beeld van hem te maken wat de inhoud van de gespreksvoering kan beïnvloeden. ECHTER…wanneer het echt van belang is stel je gewoon je vraag: ‘Mag ik vragen hoe oud je bent?’ Dat is vooral een houdingsaspect: nabij en transparant zijn. Onderzoek heeft uitgewezen dat jongeren soms wel experimenteren met hun leeftijd maar dat het wijzigen van geslacht eigenlijk nooit gebeurt. De meeste jongeren die binnenkomen hebben belang bij een contact met je en zullen zichzelf niet heel anders voordoen. Toch blijft het zinvol alert te zijn en de juiste afstand te bewaken om ‘misbruikers’ op te merken; uit ervaring blijkt dat loverboys/pooiers zich op alle mogelijke manieren oriënteren via internet en ook contact proberen te maken. Direct zijn in houding en in taal is daarom van belang. Wanneer je het niet vertrouwt bespreek je dat met je collega’s / teamleider. Traagheid van de interactie Vooral jongeren kunnen met veel mensen tegelijkertijd in chatcontact zijn waardoor een antwoord / reactie soms even op zich laat wachten. Het kan bovendien ook een denken zijn waardoor je even moet wachten. ECHTER…het heeft naast digitale communicatie ook hier vooral met je professionele houding te maken om hier op te reageren. Hier geldt eveneens dat je direct en toegankelijk duidelijk bent: ‘Ik vraag me af waarom je niet reageert. Ben je aan het denken of ergens anders mee bezig?’ Wachttijden en technische gebreken We proberen het nadeel hiervan deels te voorkomen door informatie te geven over het feit dat er wachttijden zijn, waar iemand eventueel in nood terecht kan en op welke wijze hij/zij gebruik kan maken van de diensten van Fier Fryslân.

14 Specifieke kwaliteiten
Transparantie Warm/betrokken Direct Een luisterend oog Gericht op empowerment Weet hebben van het feit dat er meer is dan alleen dit online contact Niet sturen maar structureren Online hulpverlening daagt je daarom uit tot specifieke kwaliteiten: Transparantie, zodat bijvoorbeeld je bemoedigende knik opgemerkt wordt; Warm / betrokken, zodat een ander zich uitgenodigd en gehoord voelt; het gaat hier om de juiste mate van afstand: maximale empathie en optimale afstand. Belangrijk enerzijds omdat de intimiteit en vertrouwelijkheid hoog is, anderzijds om te doorzien waar het werkelijk om gaat en eventuele ‘misbruikers’ te confronteren; Direct, je bent direct in je reactie, je vraagt bij elke geringe onduidelijkheid na wat iemand bedoelt en toetst of jouw bedoeling begrepen wordt zodat het contact helder is; Een luisterend oog, zodat je goed leest en zorgvuldig interpreteert wat er geschreven wordt; Gericht op empowerment, je hebt vaak maar eenmaal contact, dus je richt je vanuit de vragen die gesteld worden ook met name op wat de jongere aan vermogen in zich heeft en laat hem voelen dat hij de moeite waard is zijn vermogen te ontwikkelen; Weet hebben van het feit dat er meer is dan alleen dit online contact, zodat je goed op de hoogte bent van relevante websites en mogelijkheden voor face to face hulp; Niet sturen maar structureren, niet bepalen maar leiden zodat je de ruimte geeft die nodig is, de autonomie van de jongere voor ogen hebt en begrenst waar nodig. Ook inhoudelijk structureer je het gesprek. Het contact is vaak te kort om de diepte in te gaan en je weet lang niet altijd of je deze jongere nog eens spreekt. Vanuit je deskundigheid structureer je zodat de focus ligt op het stil staan bij ervaringen, eigen wensen en de mogelijkheden die er zijn naar verandering. Pas in noodgevallen ga je sturen en bepalen.

15 Online behandeling Voor seksueel getraumatiseerde jongeren in de leeftijd van 14 tot 25 jaar. De behandeling is een schrijftherapie, gebaseerd op cognitief gedragstherapeutische principes Behandelingsduur: 12 tot 14 weken Er is GEEN wachtlijst Fier Fryslân en Interapy.nl werken samen

16 Ontwikkelingen online hulp
Online hulp als zelfstandige interventie; Online hulp als overbrugging van de wachttijd op de face to face hulp; Online hulp als een opstap /toeleiding naar face to face hulp; Online hulp als een onderdeel van de face to face hulp. In de start richten we ons op het bieden van laagdrempelig contact en toegankelijke psychosociale hulpverlening. Vanaf de start zullen we eveneens behandelprogramma’s gaan ontwikkelen; deze zijn protocollair van karakter waardoor deze methodische handleiding zich vooral richt op het aangaan van contact; digitale communicatie en de mogelijkheden van psychosociale begeleiding online. De wijze waarop de online hulp verloopt zal zich steeds blijven ontwikkelen en is divers: de vraag van de jongeren en vervolgens van andere doelgroepen is immers leidend. Mogelijkheden: Online hulp als zelfstandige interventie; Online hulp als overbrugging van de wachttijd op de face to face hulp; Online hulp als een opstap /toeleiding naar face to face hulp; Online hulp als een onderdeel van de face to face hulp.

17 Cijfers en feiten Maand december/januari: Chatcontacten 126
Online behandeling en 5 Unieke bezoekers website 10872

18 Vragen/meer informatie
Projectleiding Gerda de Groot Annemarie van Rijn


Download ppt "Fier Fryslân 2.0 Annemarie van Rijn Projectleider Online Hulpverlening"

Verwante presentaties


Ads door Google