De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opzet van de workshop Kennismaken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opzet van de workshop Kennismaken"— Transcript van de presentatie:

1

2 Opzet van de workshop Kennismaken
Korte aftrap: wat is een Sociaal wijkteam  Experiment: wat is kantelen Kantelen: in een netwerk Conclusies: wat zijn succesfactoren

3 De visie van de gemeente Nijmegen
1. we staan voor mensen met grote kwetsbaarheid; 2. we gaan uit van de eigen kracht en de betrokkenheid van mensen; 3. we zijn betrokken dichtbij mensen: op wijkniveau; 4. we leveren maatwerk en ontschotten binnen en buiten het domein van zorg & welzijn. We zullen niet achterover leunen en zijn te allen tijde aanspreekbaar, maar kijken met vertrouwen naar het improvisatievermogen en de veerkracht van de samenleving

4 Wat is een Sociaal Wijkteam?
Ambassadeurs van zorg en welzijn Die gaan voor de wijk Pionieren/experimenteren Buiten de kaders van het beroep Contact met wijk en netwerk Gewoon doen wat nodig is Eigen kracht, eigen netwerk

5 Sociaal Wijkteam en wijknetwerk!
Het wijknetwerk signaleert, adviseert en voert mee uit In het wijknetwerk zitten actieve bewoners en professionals uit de wijk Zoveel mogelijk oren en ogen. De stem van kwetsbare bewoners: Samen bepalen wat nodig is in de wijk Het wijknetwerk bepaalt mee hoe het sociale wijkprogramma er uit ziet. Draagt bij aan de uitvoering van het wijkprogramma.

6 Verbonden met bewoners,
buurt en wijk Verbonden met eerstelijns- zorg Verbonden met alle zorg- en welzijnsaanbod Verbonden met wonen Verbonden met vrijwilligerswerk, wijkposten etc. Voor iedereen van 0 – 100 jaar met focus op kwetsbare huishoudens

7 Doelstelling van de wijkpilot
meer zelfregie en maatwerk voor kwetsbare groepen; stimulering van vrijwilliger inzet; grotere betrokkenheid van het sociale netwerk een toegankelijke, inclusieve wijk om de participatie van kwetsbare groepen te vergroten; minder versnippering in het aanbod: ontschotting; verschuiving van zorg naar welzijn, curatie naar preventie; afvlakken van de groei van uitgaven voor zorg & welzijn

8 Bewoners aan het woord

9 WIE ZIJN HET SOCIAAL WIJKTEAM?
Wijk verpleegkundige WMO consulent Maatschappelijk werker POH GGZ Sociaal werker diversiteit Maatschappelijk werker jeugd MEE consulent arbeid Opbouwwerker Nieuwe Stijl

10 De werker aan het woord

11 Wat doet het sociaal wijkteam
Luisteren naar mensen Integrale uitvraag Gezond verstand gebruiken Methodieken ‘in de achterzak’ Naast de bewoner/client/patient Vanuit de sociale netwerkstrategie Collectieve oplossingen (in de wijk) Er Op Af

12 Succesfactoren Samenwerking welzijn en zorg
Met bewoners samen opwerken Geen strak kader Out of the box denken: gewoon doen wat nodig is. Outreachend werken Eigen kracht bij burger als ook bij hulpverleners Direct betrekken van netwerk rondom burgers. Collectieve oplossingen 1 gezin 1 plan Indicaties regelen Snel handelen Aanhaken vrijwilligers

13

14 Werken aan en vanuit: Mindset Hart voor de burger Hart voor de wijk
Frontlijnsturing Action learning Pionieren Reflectie

15 Wat leren we van (projecten met) bewoners
Uit project eenzaamheid/buurttafels: Luisteren wat er echt speelt, niet snel conclusies trekken Wat doet er echt toe, voor deze burger Uit project Taalondersteuning: Via netwerken, links naar nieuwe netwerken Ieder brengt iets mee, ieder heeft iets te halen Uit burgers helpen burgers: Agenda volledig door de burgers bepaald Narratieve benadering: ruimte voor het (levens)verhaal Ruimte voor initiatieven en betekenis Begeleiding en structuur

16 Do’s en don’ts van de organisatie

17 Een woud aan instellingen en organisaties Onnodige bureaucratie
Wat drijft je...? We hebben het zó geprotocoliseerd... Als klant ben je dan gewoon verloren... Als je een hulpverlener treft die doet wat hij moet doen Je moet echt geluk hebben als je er eentje treft die niet slaaf is van het systeem, en alleen maar denkt waar ben ik van... Ik wil je wel helpen, maar ik moet je eigenlijk doorverwijzen... Ik voel me soms gevangen in het systeem Een woud aan instellingen en organisaties Onnodige bureaucratie Sterk individueel Waar is de menselijke maat? We moeten op zoek naar een nieuw evenwicht


Download ppt "Opzet van de workshop Kennismaken"

Verwante presentaties


Ads door Google