De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Praktijkwerkplaats Poort Verbinding vrijwilliger en professional / Samenwerking formele en informele zorg Henriëtte Nauta (VMCA) en Marjan van Doorn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Praktijkwerkplaats Poort Verbinding vrijwilliger en professional / Samenwerking formele en informele zorg Henriëtte Nauta (VMCA) en Marjan van Doorn."— Transcript van de presentatie:

1 Praktijkwerkplaats Poort Verbinding vrijwilliger en professional / Samenwerking formele en informele zorg Henriëtte Nauta (VMCA) en Marjan van Doorn (Humanitas) Januari 2013

2 Uitgangspunten: In Almere staat –als het gaat om de zorgvraag- niet alleen de cliënt centraal maar het hele netwerk om iemand heen wordt meegenomen bij de vraag wat er nodig is en hoe “de kracht” van de cliënt zelf en het netwerk het beste kan worden benut. Dit vraagt om vernieuwende manieren van werken en een andere samenwerking tussen formele en informele zorg. Aansluiten bij bestaande werkwijzen en initiatieven (matchen vraag en bestaand ondersteuningsaanbod). In kaart brengen van ‘hiaten’: evt. nieuw aanbod ontwikkelen (vraaggericht).

3 Doelstellingen Professionals, vrijwilligers en bewoners hebben inzicht in bestaande mogelijkheden informele zorg en maken hier optimaal gebruik van. In de samenwerking tussen formele en informele zorg is een nieuwe manier van samenwerken gevonden. De individuele vraag van een bewoner naar één of meer vrijwilligers wordt op een laagdrempelige manier (zowel makkelijker om te vragen als om vrijwilligers buurtgericht in te zetten) georganiseerd. Eventuele ‘hiaten’ in het zorg- en welzijnsaanbod (aanbod informele zorg) zijn in kaart gebracht en zng. is nieuw, vraaggericht en passend aanbod ontwikkeld.

4 Doel 1: Professionals, vrijwilligers en bewoners hebben inzicht in bestaande mogelijkheden informele zorg en maken hier optimaal gebruik van. Oplossingsrichting: Opzetten sociale kaart informele zorg (en welzijnsmogelijkheden) Poort Op meerdere plekken eenvoudig beschikbaar stellen sociale kaart. Digitaal webbased systeem waarop vraag (en aanbod?) te zien is. Sociaal wijkteam is op de hoogte van mogelijkheden en verwijst actief door. Pilot formele – informele zorg: zie bij doel 2.

5 Doel 2:. In de samenwerking tussen formele en
Doel 2: In de samenwerking tussen formele en informele zorg is een nieuwe manier van samenwerken gevonden. Oplossingsrichting: Zorggroep Almere en VMCA en Humanitas gaan samen een pilot uitvoeren om te experimenteren met deze nieuwe werkwijze. Onderdelen bijv.: Vrijwilligers Intensieve Vrijwillige Thuiszorg van VMCA gaan nauw samenwerken met wijkverpleegkundigen. Huisartsen gaan klanten sneller/actiever doorverwijzen naar informele zorg. Maatschappelijk werkers en medewerkers consultatiebureaus en anderen gaan klanten sneller/actiever doorverwijzen naar informele zorg. Professional, vrijwilliger en vrijwilligerscoördinator bepalen samen de grenzen van vrijwilligerswerk. Professionals worden getraind in het inzetten van het sociale netwerk rondom een klant. Professionals worden getraind in het werken met vrijwilligers (en doorverwijzen naar vrijwilligers). Zorgtraining voor (nieuwe) vrijwilligers aanbieden.

6 Uitvoering: Afstemmen met PWP in Waterwijk (pilot versterken formele en informele zorg gericht op senioren) (VMCA trekker). Aanvankelijk kiezen voor focus vooral op één doelgroep (om het behapbaar te houden): bijv. jeugd. Trekkers pilot: VMCA, Humanitas en Zorggroep Start: gesprek met zorgmanager Poort (Zorggroep), Humanitas en VMCA: Draagvlak bepalen Werkwijze en randvoorwaarden nader bepalen Plan van aanpak opstellen

7 Doel 3: De individuele vraag van een bewoner naar één of meer vrijwilligers wordt op een laagdrempelige manier georganiseerd (zowel makkelijker om te vragen als om vrijwilligers buurtgericht in te zetten). Oplossingsrichting: Er worden contactvrijwilligers (buurtbewoners met een breed netwerk) ingezet om laagdrempelig vraag naar en aanbod van vrijwilligers bij elkaar te brengen. Contactvrijwilligers kunnen worden begeleid vanuit sociaal wijkteam.

8 Doel 4: Eventuele ‘hiaten’ in het zorg- en welzijnsaanbod (aanbod informele zorg) zijn in kaart gebracht en zng. is nieuw, vraaggericht en passend aanbod ontwikkeld. Oplossingsrichting: In samenwerking met de overige PWP’s worden vanuit de uitvoering van doel 1, 2 en 3 evt. hiaten in het aanbod besproken (op klantniveau): welke klant heeft wel vragen die door informeel aanbod zouden kunnen worden opgepakt, maar waar geen aanbod voor is. Hoe vaak komt zo’n vraag voor? Is het wenselijk hier collectieve arrangementen voor aan te bieden? Binnen de PWP wordt passend aanbod ontwikkeld.


Download ppt "Praktijkwerkplaats Poort Verbinding vrijwilliger en professional / Samenwerking formele en informele zorg Henriëtte Nauta (VMCA) en Marjan van Doorn."

Verwante presentaties


Ads door Google