De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bouwen aan een nieuwe sociale infrastructuur 27 maart 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bouwen aan een nieuwe sociale infrastructuur 27 maart 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Bouwen aan een nieuwe sociale infrastructuur 27 maart 2014
Leerervaringen praktijkwerkplaatsen en pilots

2 Opzet en doel praktijkwerkplaatsen
Oefenen in de praktijk Ervaring opdoen Op plekken met enthousiasme en energie In wijken die van elkaar verschillen

3 Poort, Waterwijk en Haven
Poort: nieuwe wijk, weinig bestaande structuren, jonge bevolking Waterwijk: relatief sterke vergrijzing, sociaal isolement van ouderen (aansluiting bij “Waterwijk seniorenproof”) Haven: verschillende partijen werken er al gebiedsgericht samen, actieve bewoners, veel structuren aanwezig

4 Andere pilots Stedenwijk: krachtteam Almere Buiten: gezonde wijkaanpak
Eilandenbuurt: pilot wijkteam Buiten de evaluatie: Kruidenwijk, Muziekwijk en Literatuurwijk (nog te kort bestaand)

5 Reikwijdte wijkteams Sociale cohesie versterken
Zelf- en samenredzaamheid versterken Verbinding vrijwilligers – professionals Relatie tot gezinsbegeleiders, andere partijen Relatie tot huisartsen Verbinden van lopende projecten en initiatieven

6 Highlights uit de evaluatie 1
Geef voldoende tijd voor ontwikkeling van het team Leg geen blauwdruk neer voor het wijkteam Zorg dat wijkwerkers tijd hebben voor hun taken, de opbouw van het team én voor de opbouw van het netwerk in de wijk Duidelijke rol en bevoegdheden (moet iedere wijkwerkers alles kunnen?) Maak gebruik van elkaars kracht, probeer binnen het team niet allemaal hetzelfde te doen: generalist richting inwoner, specialist binnen het team

7 Highlights uit de evaluatie 2
Behoud het goede dat er is, breek niet snel af wat je later met moeite weer moet opbouwen Leg niet de nadruk op zorg, maar op welzijn en preventie Zorg – zeker in de opstartfase- voor een coach/coördinator Geef een duidelijk mandaat Aandacht voor: functionele aansturing binnen het team en hiërarchische aansturing vanuit de eigen organisatie

8 Highlights uit de evaluatie 3
Aansluiting op gemeentelijke taken kan/moet beter Sluit in 2014 alvast de toegang tot ambulante jeugdzorg aan bij de wijkteams, de mogelijkheden zijn er Zorg voor passende huisvesting, ict en een ‘doe- budget’ Organiseer spreekuren op logische ontmoetingsplekken in de wijk


Download ppt "Bouwen aan een nieuwe sociale infrastructuur 27 maart 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google