De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jgz binnen de wijkteams en vraaggericht werken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jgz binnen de wijkteams en vraaggericht werken"— Transcript van de presentatie:

1 Jgz binnen de wijkteams en vraaggericht werken

2 Jgz binnen de wijkteams en vraaggericht werken
Programma Beeld van Sensire en Yunio Pilot “Voor mekaar in Berkelland” Ervaringen van de Jgz binnen de pilot

3 Sensire heeft diverse klantlijnen:
Jgz binnen de wijkteams en vraaggericht werken Sensire heeft diverse klantlijnen: Wijkzorg Wonen met zorg Thuishulp Yunio kraamzorg Yunio jgz 0 – 4 jaar Yunio amw en smw Yunio thuisbegeleiding

4 Jgz binnen de wijkteams en vraaggericht werken
Beleid Sensire Zelfregelende teams Pilots in diverse gemeenten met werken in wijkteams Vraaggericht werken

5 Wijkgericht werken: Flexibel organiseren Vraag burger is leidend
Jgz binnen de wijkteams en vraaggericht werken Wijkgericht werken: Flexibel organiseren Vraag burger is leidend Meer regie en eigen verantwoordelijkheid Samen met burgers en professionals Slim verbinden wat er al is Professional krijgt en neemt de ruimte voor experiment

6 ‘Voor mekaar in gemeente Berkelland’
Jgz binnen de wijkteams en vraaggericht werken ‘Voor mekaar in gemeente Berkelland’ Aanleiding: o.a. 50% bezuinigen op amw Projectplan: pilot in 2 kernen Deelname: door gemeente-/wmo-medewerkers, wijkvpk, amw, thuisbegeleiding en jgz-vpk Doel: ruimte voor oplossingen van onderaf (lees: lichter, anders, dichterbij, meer met minder)

7 Twee vraagclusters Integrale aanpak individuele situaties Kerngericht
Jgz binnen de wijkteams en vraaggericht werken Twee vraagclusters Integrale aanpak individuele situaties Wonen, werken, welzijn & zorg, preventie & vroegsignalering, voorlichting & advies Eigen regie burger Achter de voordeur Kerngericht Maatschappelijke betrokkenheid Initiatieven van,voor en door burgers In de wijk, kern Collectieve voorzieningen

8 Jgz binnen de wijkteams en vraaggericht werken

9 Wat was lastig: Jgz ook in CJG-netwerken
Jgz binnen de wijkteams en vraaggericht werken Wat was lastig: Jgz ook in CJG-netwerken Preventief werkende jgz in wijkteam dat op vraag werkt Plaats van jgz in wijkteam: doen we mee aan Wmo-herindicaties? Is jgz 1ste schil of 2de schil Scoop ook hebben op werken, financiën etc.

10 Winst: In de wijk bekend zijn en niet alleen bij ouders en kinderen
Jgz binnen de wijkteams en vraaggericht werken Winst: In de wijk bekend zijn en niet alleen bij ouders en kinderen Bredere scoop op wijk, samen met anderen Meer gebruik maken van expertise wijkbewoners en andere professionals


Download ppt "Jgz binnen de wijkteams en vraaggericht werken"

Verwante presentaties


Ads door Google