De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet maatschappelijke ondersteuning De Kracht van verbinden November 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet maatschappelijke ondersteuning De Kracht van verbinden November 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Wet maatschappelijke ondersteuning De Kracht van verbinden November 2010

2 2 Doel van de Wmo: Participatie -Toch even terug: Participatie als containerbegrip -Participatie en beheersbaarheid -Wmo en WGBH: broer en zus

3 3 Evaluatie van de Wmo; hoofdconclusies -De Wmo werkt: gemeenten voeren de wet uit zoals bedoeld -De burgers zijn grosso modo positief -Meer vraagsturing leidt tot hogere zelfredzaamheid -Samenhangend beleid leidt tot betere participatie -Wethouders kunnen het verschil maken -Veel nadruk op hulp bij het huishouden -Kleine bijzondere doelgroepen niet scherp in het vizier -De kracht van welzijn kan meer én beter benut worden -Twee lijnen

4 4 Lijn 1: Prikkels -Huidig financieel arrangement -Prikkels in de Wmo -Rond de Wmo: op lokaal terrein -Rond de Wmo: de AWBZ, WJZ, ZvW -Nb: de korting van 200 miljoen

5 55 Lijn 2: De kracht van welzijn -Bijdragen aan het oplossen van samenlevingsproblemen -De kern van welzijn -Zichtbaar of onzichtbaar: altijd hard -Niet alles individueel oplossen maar via collectieve/algemene aanpak benaderen en burgers daarbij betrekken en laten samenwerken -Breng bij bezuinigingen ook de baten in beeld

6 66 Het stimuleringsprogramma ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ -Programma van het ministerie van VWS, de VNG en de MOgroep Welzijn&Maatschappelijke Dienstverlening -Programma is van én voor het veld -Het begint bij een lokale /regionale gezamenlijke analyse: wat is nodig voor de concretisering van de maatschappelijke agenda -Probleemanalyse én oplossingen komen vanuit de lokale setting -Nadruk op het verspreiden en toepassen van bestaande kennis -Het programma loopt van 1 oktober 2010 t/m 31 december 2011

7 77 Speerpunten van het programma 1.Het verbeteren van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tussen gemeenten en welzijnsinstellingen 2.Het verbeteren van de kwaliteit en professionaliteit van het welzijnswerk

8 88 Relatie opdrachtgever - opdrachtnemer -Lokale politiek benoemt welke maatschappelijke problemen aangepakt worden -Welzijnswerk kiest op basis van professionaliteit welke (liefst effectieve) interventies ingezet worden -en toch is het complexer… Het welzijnswerk weet en ziet veel De wethouder weet ook wel hoe het moet -De politiek en het welzijnswerk hebben niet dezelfde relatie met de burger

9 99 Kwaliteit welzijnswerk, vertaald in 8 bakens van Welzijn Nieuwe Stijl (niet in beton gegoten) 1.Gericht op de vraag achter de vraag 2.Direct er op af 3.Gebaseerd op de eigen kracht van de burger 4.Formeel en informeel in optimale verhouding 5.Doordachte balans van collectief en individueel 6.Integraal werken 7.Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht 8.Gebaseerd op ruimte voor de professional

10 10 Tot slot -En ondertussen --Wetswijziging Kant: Eerste Kamer ….. -- Overheveling Begeleiding - Een geruststelling


Download ppt "Wet maatschappelijke ondersteuning De Kracht van verbinden November 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google