De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

08/09/2014 1 Integraal Gemeentelijk Alcoholbeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "08/09/2014 1 Integraal Gemeentelijk Alcoholbeleid."— Transcript van de presentatie:

1 08/09/2014 1 Integraal Gemeentelijk Alcoholbeleid

2 2 8-9-2014 1.Aanleiding 2.Aanpak 3.Eerste indrukken 4.Bevindingen betrokkenen 5.Suggesties voor een aanpak 6.Vragen en suggesties ? 7.Conclusies en vervolg Opzet presentatie

3 3 8-9-2014 Aanleiding Hoofdlijnenbrief Alcoholbeleid Ministerie van VWS. Situatie Utrecht Zorgwekkend Circa 40 % basisschoolleerlingen heeft wel eens gedronken. Derdeklassers: 78 % van de jongens en 82 % van de meisjes heeft ooit of de laatste vier weken alcohol gedronken. 75 % van de spijbelaars drinkt alcohol versus 35 % niet – spijbelaars. 25 % van de 55 – 65 jarigen drinkt overmatig, problematisch alcoholgebruik is met 14 % ook het hoogste bij 55 – 65 jarigen. Circa 50 % gevallen huiselijk geweld heeft een relatie met alcohol en middelengebruik. Opdracht startnotitie: verkennen beleid op Hoofdlijnen en komen met voorstellen voor een integrale aanpak.

4 Aanpak Alcohol in cijfers: Jeugdmonitor Utrecht, Volksgezondheidsmonitor Utrecht. Interviews met: Professionals / hulpverleners Zorg, Onderwijs, Welzijn, Sportwereld. Ushake, Adviescommissie ouderen. Politie, Toezicht & Handhaving, Advies – en Steunpunt Huiselijk Geweld, Horeca. Gemeentelijk: Diensten Maatschappelijke Ontwikkeling, Stadsontwikkeling, Stadswerken, Openbare orde en veiligheid en GG & GD. 4 8-9-2014

5 Eerste indrukken Alcohol is overal: een natte cultuur. Alcoholgebruik is onderdeel van risicovolle, ongezonde leefstijl. Alcoholgebruik leidt bij Jeugd tot hersenschade, schooluitval, ongevallen, geweld en agressie. Bij ouderen gaan overmatig alcoholgebruik, depressie en eenzaamheid vaak samen. Excessief alcoholgebruik, belangrijke oorzaak van geweld. Bespreekbaar maken schade door alcohol is taboe. Nodig: andere omgang met alcohol, meer samen, meer activiteiten. 5 8-9-2014

6 Bevindingen betrokkenen Huidige preventie slaat te weinig aan bij de jeugd. Innovatie van preventie is nodig in het onderwijs, in de wijk, via jongeren en jongerenwerk, op straat, via internet. Start bij de ouders: belang van een heldere en duidelijke boodschap. Alcohol is bereikbaar, beschikbaar. Geld is voor Jeugd geen probleem. Beschikbaarheid heeft groot effect op (zwaar) gebruik: strikt toezicht en handhaving essentieel. 6 8-9-2014

7 Bevindingen betrokkenen Binnen onderwijs en sport focus op het tegengaan van excessen: aanpak jeugd feesten. Vraag naar een gemeenschappelijke aanpak, stadsbreed en zo mogelijk op elkaar afgestemd. Verborgen groep: ouderen / sociaal isolement. Belang van bevordering deskundigheid en signalering. Toeleiden naar zorg: innovatie bijvoorbeeld via E – Health, huisarts, ziekenhuizen, verzorgingssector. Bied zo snel mogelijk zorg aan. 7 8-9-2014

8 Suggesties voor Preventie Heldere boodschap: bij jongeren tot 16 jaar inzetten op niet gebruiken en bij andere doelgroepen op minder en minder vaak gebruiken. Nadrukkelijk de ouders betrekken bij preventie: hier vormen voor ontwikkelen. Alternatieven aanbieden voor een ander gedrag. Voorbeeld: Weerbaarheidstrainingen. Sluit aan op de doelgroep. Voorbeeld: B – Open. Verslavingsvoorlichting koppelen aan aanpak Gezonde Wijken. Voorbeelden: aanpak alcohol en jongerenoverlast Ondiep, pilot sociaal isolement / vereenzaming / middelengebruik Zuilen. 8 8-9-2014

9 Suggesties Zorg en Veiligheid Nemen van maatregelen gericht op verkrijgbaarheid / beschikbaarheid. Voorbeelden: Pilot Handhaving & Toezicht, verantwoord schenken. Aanpak uitgaansgeweld / huiselijk geweld. Voorbeelden: Convenant Veilig Uitgaan, Huisverbod. Verslavingszorg: samenwerking nodig met ziekenhuizen / spoedeisende zorg, de eerste lijn, jongerenwerk, Bureau Jeugdzorg, ouderenadviseurs. Voorbeelden: spreekuren huisartsen, alcoholpoli ouderen, mobiel team. 9 8-9-2014

10 Suggesties Stadsbrede Aanpak Anders omgaan met alcohol binnen onderwijs, sport, welzijn, ouderenorganisaties: op basis van eigen verantwoordelijkheid, zelfregulering en strikt handhaven. Rol van de gemeente daarbij: faciliteren, ondersteunen. Toezicht & handhaving koppelen aan preventie, repressie aan behandeling. Voorbeeldfunctie gemeente: o.a. aandacht voor alcoholgebruik en omgang daarmee binnen de gemeente. Gefaseerde aanpak: korte termijn (2009 – 2010), middellange termijn (2010 – 2014): nieuw Collegeprogramma. 10 8-9-2014

11 Vragen en suggesties ? Wat mist u ? Welke suggesties heeft u ? Hoe beoordeelt u de haalbaarheid ? Welke rol ziet u voor de gemeente, maatschappelijke partners en de inwoners zelf ? Hoe ziet u de voorbeeldfunctie van de gemeente ? Vervolg; Collegebesluit maart 2009, start uitvoering mei 2009. 11 8-9-2014


Download ppt "08/09/2014 1 Integraal Gemeentelijk Alcoholbeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google