De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

René van Vianen Adviesbureau Van Montfoort. REFLECTIE OP DE REGIO ’ S RAAK Stand van zaken November 2005 Adviesbureau Van Montfoort.

Verwante presentaties


Presentatie over: "René van Vianen Adviesbureau Van Montfoort. REFLECTIE OP DE REGIO ’ S RAAK Stand van zaken November 2005 Adviesbureau Van Montfoort."— Transcript van de presentatie:

1 René van Vianen Adviesbureau Van Montfoort

2 REFLECTIE OP DE REGIO ’ S RAAK Stand van zaken November 2005 Adviesbureau Van Montfoort

3 Doelstelling Regio ’ s RAAK 1. Opvoedingsondersteunend aanbod voor alle ouders 2. Eerdere signalering van kindermishandeling 3. Verbetering hulpverlening bij geconstateerde kindermishandeling

4 Reflectie op RAAK  Onderzoek bestaat uit: 1. Resultaten van voormeting onder professionals en ouders 2. Evaluatie van proces: een stand van zaken anderhalf jaar na de start

5 Opmerkingen van de professionals:  Moeilijke doelgroepen  Bespreken van beginnende problemen met ouders  Cli ë nten verdwijnen uit beeld  Terugkoppeling na doorverwijzing

6 Vragen en problemen van ouders  Circa 15% (algemene groep ouders) en ruim 70% (ouders die hulp krijgen) hebben op dit moment vragen of problemen over de opvoeding  Ouders hebben vooral vragen over luisteren/ gehoorzamen en druk en agressief gedrag.  Ouders praten vooral met de leerkracht en de huisarts over deze vragen/ problemen.

7 Stand van zaken:  Startsituatie verschilt in de regio ’ s  In drie van de vier regio ’ s verloopt uitvoering van de projectplannen voorspoedig  Op onderdelen soms minder voortgang dan beoogd

8 Positief be ï nvloedende factoren zijn:  Bestaande infrastructuur van gezondheidscentra (Flevoland) of OKC (Amsterdam-Noord)  Beschikbaarheid of inzet van (extra) financi ë le middelen  Invoeren van meldcode kindermishandeling bij instellingen

9 Vernieuwende elementen zijn:  O&O aanbod  Snel Hulp  Huiskamerbijeenkomsten  Vangnet Jeugd  Ok é project

10 GOOD PRACTICES:  Overdracht van gegevens in de keten vanaf – 9 maanden  Eerder signaleren door SPUTOVAMO in ziekenhuizen  Bemoeizorg door Vangnet Jeugd  Korte verwijsprocedure en direct inzetten van specifieke hulp (Snel Hulp)

11 Aandachtspunten:  Activiteiten met klein bereik.  Structurele inbedding van activiteiten  Betrekken van huisartsen en het onderwijs  Toegankelijkheid van de jeugdzorg  Capaciteit van het aanbod  Overdracht in de keten


Download ppt "René van Vianen Adviesbureau Van Montfoort. REFLECTIE OP DE REGIO ’ S RAAK Stand van zaken November 2005 Adviesbureau Van Montfoort."

Verwante presentaties


Ads door Google